Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 35 - 49 2018-11-30

Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers

Oğuzhan Aytar [1] , Kürşat Özdaşlı [2]

54 133

The objective of this study is to observe the perception of Islam concerning the concept of management by revealing characteristics, the content of concepts of management and manager in fundamental Hadith resources and the relationship with other concepts and to observe the attitudes of current managers toward this perception. The study was finalized with a survey research carried out with 603 participants, being managers of public enterprises and non-governmental organization. It is observed that the expressions established according to Hadith contents studied as a result of analysis conducted show parallelism with contemporary ideal management principles. In this respect, managers show positive approach to the messages given in general. According to the results of survey research, meaningful attitude differences were detected in terms of features of managers, management applications and opinions about the behaviours of subordinates among public, enterprise and non-governmental organization managers.

Management, Manager, Attitude Survey, Hadith, Islam
 • Altunışık, R., Coşkun R, Bayraktaroğlu S., Yıldırım E. 2010. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aydın, A. H. 2010. Yönetim Bilimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aytürk, N. 2007. Yönetim Sanatı, Etkili Yönetim ve Yöneticilik Becerileri. İstanbul: Nobel Yayın.
 • Baltaş, A. 2011. Türk Kültüründe Yönetmek Yerel Değerlerle Küresel Başarılar Kazanmak. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Baransel, A. 1993. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi Klasik ve Neo Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri. İstanbul: Avcıol Basım-Yayın.
 • Boone L.E. and Kurtz D.L. 2013. Çağdaş İşletme. Translated and edited by Azmi Yalçın, Ankara: Nobel Yayın.
 • Canan, İ. 2012. Kütüb-i Sitte Hadith Encyclopedia (Compact Disc, 1.0 Goldsoft Software Version). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Çağlar, İ. 2001. “Yönetim - Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (3): 125-148.
 • Demirel, D. 2014. “Kutadgu Bilig'de Devlet Yönetimi.” Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (1): 55-61.
 • Erdem, R. and Kocabaş, İ. 2004. “Yönetimde Doğu Paradigması.” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (10): 175-189.
 • Erdoğan, İ. 1975. Kültürün Yönetim Fonksiyonlarının Uygulanmasına Etkisi ve Faktör Analizi Yöntemi ile Bir Araştırma, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2060.
 • Eren, E. 2001. Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Koç, H. and Topaloğlu, M. 2010. Yönetim Bilimi Temel Kavramlar, Kuramlar ve İlkeler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Koçel, T. 2011. İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Leblebici, D. N. and Kılıç, M. 2004. İçerik Analizi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları.
 • Saruhan, S.C. and Yıldız M.L. 2009. Çağdaş Yönetim Bilimi. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Özçelik, H. 2009. “Prof. Dr. İbrahim Canan Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (Tercüme ve Şerh Kısmı).” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (32): 223-235.
 • Özdemir, A. 2013. Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Robbins, S. P. and Coulter, M. 2011. Management. 11th ed. New Jersey: Prentice Hall.
 • Turhan, M. and Taşseven Ö. 2010. “Yönetim Fonksiyonlarının Uygulandığı Alanlarda Ortaya Çıkan Hata Değerlerinin Oluşturduğu Yeni İlişkilerin Panel Veri Modelleri İle İrdelenmesi.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi (11): 128–153.
 • Weber, P. W. 1990. Basic Content Analysis. 2nd ed. California: Sage Publications.
 • Wimmer, R.D. and Dominick, J.R. 2000. Mass Media Research: An Indroduction. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3799-0952
Author: Oğuzhan Aytar (Primary Author)
Institution: KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4604-7387
Author: Kürşat Özdaşlı
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijisef490184, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {35 - 49}, doi = {10.25272/ijisef.490184}, title = {Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers}, key = {cite}, author = {Aytar, Oğuzhan and Özdaşlı, Kürşat} }
APA Aytar, O , Özdaşlı, K . (2018). Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 4 (3), 35-49. DOI: 10.25272/ijisef.490184
MLA Aytar, O , Özdaşlı, K . "Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 (2018): 35-49 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/40712/490184>
Chicago Aytar, O , Özdaşlı, K . "Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 (2018): 35-49
RIS TY - JOUR T1 - Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers AU - Oğuzhan Aytar , Kürşat Özdaşlı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/ijisef.490184 DO - 10.25272/ijisef.490184 T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 49 VL - 4 IS - 3 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - doi: 10.25272/ijisef.490184 UR - https://doi.org/10.25272/ijisef.490184 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers %A Oğuzhan Aytar , Kürşat Özdaşlı %T Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers %D 2018 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 4 %N 3 %R doi: 10.25272/ijisef.490184 %U 10.25272/ijisef.490184
ISNAD Aytar, Oğuzhan , Özdaşlı, Kürşat . "Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 / 3 (November 2018): 35-49. https://doi.org/10.25272/ijisef.490184