Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 3 - 37 2018-12-30

Digital Environments in Teaching Turkish as a Foreign Language
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar

Talat AYTAN [1] , Nur Hilal AYHAN [2]

139 517

In the world that experiences the age of information and data, it is known that technology increasingly maintains its influence on practices of life. It has been observed that the use of technology has become widespread in teaching language, which is the most powerful communication tool. The data in this research, which has proven useful for uncovering digital media such as web portals, mobile applications and social media that are used in teaching of Turkish as a foreign language, have been acquired with the document analysis method. In the electronic space, ''Foreign Language'', ''Turkish Learning'' and ''Learn Turkish'' terms were searched as keywords through the search engines and the data obtained were first classified as web portal, mobile app and social media, after that the basic language skills, vocabulary teaching, pronunciation and similar knowledge according to the targeted learning content in teaching Turkish as a foreign language were presented. According to results of the research, it has been understood that there are more than 100 smart phone applications (iOS /Android), nearly 100 YouTube channels, 5 web portals that allow users to reach multiple contents, and more than 32 social media source that teach Turkish as a foreign language. The greater part of these applications and platforms have been created by volunteer, natural entities. The rest are registered by non-profit legal entities. A pretty insignificant number of these applications and media platforms are paid for the users.

Bilgi ve bilişim çağını tecrübe eden dünyada, teknolojinin yaşam pratiklerinin büyük çoğunluğunda etkisini artırarak sürdürdüğü bilinmektedir. En güçlü iletişim aracı olan dilin öğretimi konusunda da teknoloji kullanımının yaygınlık kazandığı görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan web portalı, mobil uygulama ve sosyal mecra gibi dijital ortamları ortaya koymaya çalışan bu araştırmada veriler, doküman analizi yöntemiyle elde edilmiştir. Elektronik ortamda arama motorlarına anahtar kelime olarak “yabancı dil” ,“Türkçe öğrenimi” ve "Learn Turkish" ifadeleri yazılmış ve erişilen veriler öncelikle web portalı, mobil uygulama ve sosyal mecralar olarak tasnif edilmiş, sonrasında Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel dil becerileri, kelime öğretimi, sesletim vb. hedeflenen öğrenme içeriğine göre ilgili bilgiler dikkatlere sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan 100'den fazla akıllı telefon uygulaması (iOS ve Android), 100'e yakın YouTube kanalı, 5 adet çoklu içeriğe izin veren web portalı, 32'den fazla sosyal medya kaynağı tespit edilmiştir. Bu uygulama ve ortamların büyük bir kısmı gönüllü gerçek kişiler tarafından oluşturulmuştur. Geriye kalan kısmı ise kâr amacı gütmeyen tüzel kişilikler tarafından kayda alınmıştır. Pek az uygulama ve medya ortamı ücretli olarak kullanıcıların istifadesine sunulmuştur.

 • Açık, F. (2008). Türkiye'de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi (s. 2). Lefkoşa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü.
 • Adıgüzel, M. S. (2010). Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe Öğretim Yöntemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28-29.
 • Anadolu Üniversitesi. (2018, 11 12). Learn Turkish / Türkçe Öğren. Ana-Dil Türkçe: https://turkce.anadolu.edu.tr/ adresinden alındı
 • Bilgisu, G. (2018, 11 01). Gürkan Bilgisu: http://yabancilaraturkce.gurkanbilgisu.com adresinden alındı
 • Çakmak, C. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihçesine Genel Bir Bakış Denemesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 167-182.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies, 800.
 • Innovative Language Learning. (2018, 11 11). Innovative Language Learning. https://www.turkishclass101.com/ adresinden alındı
 • Karagülle, H. vd. (2018, 11 24). Hep Türkçe. Hep Türkçe: https://www.hepturkce.com/sosyal-medya adresinden alındı
 • Maria, A. (2017, 04 20). FluentU. 11 01, 2018 tarihinde https://www.fluentu.com/blog/social-media-language-learning/ adresinden alındı
 • Sarıgül, K. (2018, 10 29). Kerim Sarıgül. Türkçe Öğretimi: http://www.kerimsarigul.com/ adresinden alındı
 • Türkçe Sevdalıları Derneği. (2018, 11 10). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Yabancılara Türkçe Öğretimi: http://www.yabancilaraturkce.com/materyaller.html adresinden alındı
 • USC Dana and David Dornsife College of Letters Arts and Sciences. (2018, 11 20). The Francophone Research and Resource Center. Web Portals For French as a Foreign Language Teaching: https://dornsife.usc.edu/francophone-center/web-portals-for-french-as-a-foreign-language-teaching/ adresinden alındı
 • Yaşar Üniversitesi. (2018, 10 28). Türkçe Öğreniyorum. Yaşar Üniversitesi: https://turkish.yasar.edu.tr/ adresinden alındı Yunus Emre Enstitüsü. (2018, 11 1). Türkçe Öğretim Portalı. https://turkce.yee.org.tr/tr adresinden alındı
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. (2018, 11 11). Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/baskanligimiz-2 adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects Linguistics, Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Talat AYTAN

Author: Nur Hilal AYHAN

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { ijobs503375, journal = {International Journal of Bilingualism Studies}, issn = {}, address = {Bekir İNCE}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {3 - 37}, doi = {}, title = {Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar}, key = {cite}, author = {AYTAN, Talat and AYHAN, Nur Hilal} }
APA AYTAN, T , AYHAN, N . (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar. International Journal of Bilingualism Studies, 1 (1), 3-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijobs/issue/41678/503375
MLA AYTAN, T , AYHAN, N . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar". International Journal of Bilingualism Studies 1 (2018): 3-37 <http://dergipark.org.tr/ijobs/issue/41678/503375>
Chicago AYTAN, T , AYHAN, N . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar". International Journal of Bilingualism Studies 1 (2018): 3-37
RIS TY - JOUR T1 - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar AU - Talat AYTAN , Nur Hilal AYHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Bilingualism Studies JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 37 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Bilingualism Studies Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar %A Talat AYTAN , Nur Hilal AYHAN %T Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar %D 2018 %J International Journal of Bilingualism Studies %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD AYTAN, Talat , AYHAN, Nur Hilal . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar". International Journal of Bilingualism Studies 1 / 1 (December 2019): 3-37.
AMA AYTAN T , AYHAN N . Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar. IJOBS. 2018; 1(1): 3-37.
Vancouver AYTAN T , AYHAN N . Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar. International Journal of Bilingualism Studies. 2018; 1(1): 37-3.