International Journal of Social and Educational Sciences
Cover Image
e-ISSN 2148-8673 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Selim Hilmi ÖZKAN | http://www.ijoses.comThe International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) publishes scientific papers (research papers, review articles, letters and notes) dealing with all branches of Social and Educational are published in Turkish and English. The IJOSES is published two times a year in June and December.

The International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) is the leading Turkish and English language journal for the study of social, educational, sociology, economic, political, diplomatic, religion, cultural and security issues that research the all social and educational branch.

The manuscript has been submitted only to International Journal of Social and Educational Sciences; it is not under consideration or peer review or accepted for publication or in press or published elsewhere.

All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by two anonymous referees.

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.International Journal of Social and Educational Sciences

e-ISSN 2148-8673 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Selim Hilmi ÖZKAN | http://www.ijoses.com
Cover Image

36.956

57.163The International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) publishes scientific papers (research papers, review articles, letters and notes) dealing with all branches of Social and Educational are published in Turkish and English. The IJOSES is published two times a year in June and December.

The International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) is the leading Turkish and English language journal for the study of social, educational, sociology, economic, political, diplomatic, religion, cultural and security issues that research the all social and educational branch.

The manuscript has been submitted only to International Journal of Social and Educational Sciences; it is not under consideration or peer review or accepted for publication or in press or published elsewhere.

All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by two anonymous referees.

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.DECEMBER Last Issue
Volume 5 - Issue 10 - Dec 2018
 1. 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı 4.ve 5. Sınıf Ders Kitaplarında Atatürk ve Atatürkçülük
  Pages 118 - 136
  Tekin Çelikkaya, Zeynep Esen, Mutlu Kürümlüoğlu
 2. Sanal Ortamlardaki Öğretmen-Öğrenci Arkadaşlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 137 - 154
  Gülenay Nagihan Kılıç, İbrahim Kocabaş
 3. Okul Müdürlerinin Demokratik Tutumları
  Pages 155 - 172
  İbrahim Gül, Günay Saraç
 4. Emperyalizm, Propaganda ve Basın İlişkisi: II. Abdülhamid Döneminden Örnekler
  Pages 173 - 187
  Mehmet Güneş
 5. Öğretmenlerin Algıladıkları Müdür Yönetim Tarzı ile Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 188 - 208
  Mediha Sarı, Emine Yıldız, Emre Canoğulları
 6. 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi
  Pages 209 - 224
  Cennet Gizem Karataş, Elif Bahadır
 7. Göç Yaşamış Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
  Pages 225 - 248
  İbrahim Bozan, Yüksel Kaştan
 8. Türkiye Türkçesinde Ünlü-Ünsüz Uyumuna Uymayan Sözcükler Üzerine Bir İnceleme
  Pages 249 - 262
  Yusuf Tepeli, Ali Fuat Arıcı
 9. Ergenlerin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin İnternet Bağımlılığıyla İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 263 - 285
  Mebrure Doğan
 10. İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913)
  Pages 286 - 307
  Feyza Kurnaz Şahin
 11. Türkiye’de 2018 Yılında Uygulamaya Konulan Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programının Önceki Program ile Karşılaştırılması
  Pages 308 - 321
  Mustafa Sağdıç
New Issue

The new issue will be published June 2019.