Year 2018, Volume 5, Issue 9, Pages 47 - 58 2018-06-15

Küresel İşgücü Pazarına Entegrasyon Sürecinde İşletme Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Motivasyonunun Araştırılması
The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market

Erol Poyraz [1] , Erkan Poyraz [2]

124 222

Bu nicel araştırmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyan öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyan 140 gönüllü öğrenci (F: 66, M. 74) oluşturmuştur. Araştırma, tanımlayıcı araştırma modeli ve karşılaştırmalı ve korelasyonel ilişkisel modellere dayalı olarak tasarlanmıştır. Kantitatif araştırma verileri, "Filipinliler için Yabancı Dil Öğrenme Motivasyon Anketi (FLLMQ-F)" adlı anket aracılığıyla toplanmıştır. Sonuçlar, katılımcıların genel motivasyon kaynaklarının dışsal motivasyon (ekonomik ve kariyer amaçları) ile ilişkili olduğunu ve İngilizce öğrenme süreci boyunca içsel motivasyonlarının fazla olmadığını göstermektedir. Ayrıca araştırmada, gelecekteki mesleği için İngilizce dilini iş hayatında nihai bir araç olarak gören katılımcıların özel sektörü seçtikleri görüldü.

The aim of this quantitative study was to research the degree of English language learning motivation of the students who study in business administration department at Muğla Sıtkı Koçman University in Turkey. The participants of the study were 140 voluntary students who study in business administration department at Muğla Sıtkı Koçman University in Turkey. The study was designed based on descriptive survey model and comparative and correlational associative models. The quantitative research data were collected through the questionnaire called “Foreign Language Learning Motivation Questionnaire for Filipinos (FLLMQ-F). The results indicate that the participants’ overall motivation sources were related to extrinsic motivation (their economic and career purposes) and there was not seen much intrinsic motivation in them during English learning process. It was also seen that the participants selected private sector in research as their future profession consider English language as an ultimate tool for their business life.

 • Au, S. Y. (1988). A critical appraisal of Gardner's social‐psychological theory of second‐language (L2) learning. Language learning, 38(1), 75-99.
 • Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum.
 • Dörnyei, Z., Csizér, K., & Németh, N. (2006). Motivation, language attitudes and globalization: A Hungarian perspective. Multilingual Matters.
 • Dörnyei, Z. and Csize´r, K. (2005) The effects of intercultural contact and tourism on language attitudes and language learning motivation. Journal of Language and Social Psychology 24, 1–31.
 • Dörnyei, Z. (2005) The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold Publishers
 • Gardner, R. C. (2007). Motivation and second language acquisition. Porta Linguarum, 8, 9-20.
 • Gardner, R. C. (2010). Motivation and second language acquisition: The socio-educational model (Vol. 10). Peter Lang.
 • Giles, H., & Byrne, J. L. (1982). An intergroup approach to second language acquisition. Journal of Multilingual & Multicultural Development, 3(1), 17-40.
 • Harmer, J. (2008). How to teach English. ELT journal, 62(3), 313-316.
 • Keblawi, F. (2006). Motivational orientations, attitudes, and demotivation: A case study of Muslim Arab learners of English in public schools in Northern Israel (Doctoral dissertation, University of Aberdeen).
 • Keller, J. M. (1987). Strategies for stimulating the motivation to learn. Performance Improvement, 26(8), 1-7.
 • Krashen, S. D. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. Addison-Wesley Longman Ltd.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67.
 • Schumann, J. H. (1986). Research on the acculturation model for second language acquisition. Journal of multilingual & multicultural development, 7(5), 379-392.
 • Williams, M., Burden, R., & Lanvers, U. (2002). ‘French is the language of love and stuff’: Student perceptions of issues related to motivation in learning a foreign language. British educational research journal, 28(4), 503-528.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6617-0692
Author: Erol Poyraz
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6442-4705
Author: Erkan Poyraz (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 15, 2018

Bibtex @research article { ijoses402033, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {47 - 58}, doi = {10.20860/ijoses.402033}, title = {The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market}, key = {cite}, author = {Poyraz, Erol and Poyraz, Erkan} }
APA Poyraz, E , Poyraz, E . (2018). The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (9), 47-58. DOI: 10.20860/ijoses.402033
MLA Poyraz, E , Poyraz, E . "The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 47-58 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/36609/402033>
Chicago Poyraz, E , Poyraz, E . "The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 47-58
RIS TY - JOUR T1 - The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market AU - Erol Poyraz , Erkan Poyraz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20860/ijoses.402033 DO - 10.20860/ijoses.402033 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 58 VL - 5 IS - 9 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.402033 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.402033 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market %A Erol Poyraz , Erkan Poyraz %T The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market %D 2018 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 5 %N 9 %R doi: 10.20860/ijoses.402033 %U 10.20860/ijoses.402033
ISNAD Poyraz, Erol , Poyraz, Erkan . "The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 9 (June 2018): 47-58. https://doi.org/10.20860/ijoses.402033
AMA Poyraz E , Poyraz E . The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market. INDEX. 2018; 5(9): 47-58.
Vancouver Poyraz E , Poyraz E . The Research on English Language Learning Motivation of Business Administration Students in the Process of Integration into the Global Labor Market. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(9): 58-47.