Year 2018, Volume 5, Issue 10, Pages 286 - 307 2018-12-15

İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913)
Balkan Wars and Turkey in the Annual Reports of English Embassy (1912-1913)

Feyza Kurnaz Şahin [1]

100 165

Makalede, Balkan Savaşları sırasında (1912-1913) Türkiye’nin iç ve dış siyasetindeki gelişmelerin İngiliz Büyükelçiliği yıllık raporlarına nasıl yansıdığı irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla söz konusu raporlarda Balkan Savaşlarının çıkışını hazırlayan etkenler, Balkan İttifakının oluşum süreci, Türkiye’nin savaş öncesinde ve savaş sırasındaki tutumu, takip ettiği siyaset ve başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerinin Balkan Savaşları sırasında güttüğü politika değerlendirilmiştir.

This study tries to examine how the affairs in internal and foreign policies of Turkey during Balkan Wars (1912-1913) were reflected in the annual reports of English Embassy. For that purpose; the factors causing Balkan Wars, formation process of Balkan Alliance, the attitude of Turkey before and during the war, its policies, and the diplomacy followed by European countries- mainly England- during the Balkan Wars were handled in the mentioned reports.

 • 1) The National Archives UK (İngiliz Devlet Arşivleri Belgeleri)
 • The National Archives UK (TNA), Foreign Office (FO), 881/10280, Turkey Annual Report (TAR), 1912, s. 1-53.
 • The National Archives UK (TNA), Foreign Office (FO), 881/10523, Turkey Annual Report (TAR), 1913, s. 1-41.
 • 2) Kitap ve Makaleler
 • Ağanoğlu, H. Y. (2013). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makȗs Talihi: Göç. 8. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Alkan, N. (2014). Alman Kaynaklarına Göre Balkan Hezimetinin Nedenleri, 100. Yılında Balkan Savaşları (1912-1913) İhtilaflı Duruşlar içinde (s.609-620). C. I, M. Türkeş (Edt). Ankara: TTK Yayını.
 • Arslan, S, (2008). Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti’nde İskânları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Ashmead-Bartlett, E. (2014). Türklerin Rumeli’ye Vedası. (Çev: G. Şengün). H. Büşra Yavuz, 2. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Bayur, Y.H. (1991a). Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt II, Kısım I, Ankara: TTK Basımevi.
 • Bayur, Y.H. (1991b). Türk İnkılâbı Tarihi, C. II, Kısım III, Ankara: TTK Basımevi.
 • Bayur, Y.H. (1999). Balkan Savaşları Birinci Balkan Savaşı I, İstanbul: Cumhuriyet Yayınları.
 • Biagini, A. F. (2016). İtalyan Raporlarında Balkan Savaşları. (Çev: Sadriye Güneş). İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
 • Çakmak F. (2018). Batı Rumeli’yi Nasıl Kaybettik. Garbî Rumeli’nin Sȗret-i Ziyaı ve Balkan Harbi’nde Garp Cephesi. A. Tetik (Yay.Haz.). 3. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Dilek, M. S. (2013). Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’ndaki Yenilgisinin Amerikan Basınındaki Yankıları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (33), 283-300.
 • Feyzioğlu, H. S. (2016). Hatıraların Işığında Balkan Savaşları, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi. 56 (2), 200-213.
 • Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı. Balkan Harbi (1912-1913). (1970). C. I, Ankara: Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları.
 • Hall, R. C. (2003). Balkan Savaşları 1912-1913 I. Dünya Savaşı’nın Provası. (Çev: M. T. Akad). İstanbul: Homer Kitabevi.
 • Hayta, N. & Birbudak, T. S. (2010). Balkan Savaşları’nda Edirne. Ankara: Genelkurmay ATESE Başkanlığı Yayınları.
 • Hayta, N. (2008). Bakan Savaşının Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı (17 Aralık 1912-11 Ağustos 1913). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • İpek, N. (2013). Balkanlar, Savaş ve Göç, Balkanlar ve Göç içinde (s.195-206). A. F. Örenç & İ. Mangaltepe (Edt). Bursa: İhlas Matbaacılık.
 • Jelavich, B. (2009). Balkan Tarihi. C. II, İkinci baskı, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Karpat, K. H. (2012). Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • James, L. (2017). Türklerin Balkan Hezimeti. (Çev: E. Bekman). İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Şahin, G. (2016). I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti ile Sırbistan Arasındaki Siyasî Sorunlara Dair Bazı Tespitler (1914-1918). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. C. 18 (2) (Aralık), 269-286.
 • Şenel, Ş. (2006). 19. ve 20. Yüzyılların Denge Oyununda Balkanlar. Balkanlar El Kitabı içinde (s.399-413). C. I, O. Karatay & B. A. Gökdağ (Derleyenler). Ankara: Karam&Vadi Yayınları.
 • Troçki, L. (2017). Balkan Savaşları. (Çev: T. Güney), 3. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Wachtel, A.B. (2009). Dünya Tarihinde Balkanlar. (Çev: A. C. Akkoyunlu), İstanbul: Doğan Kitap.
 • Yıkıcı, L. & Özlü, Z. (2018). İngiliz Arşiv Belgelerine Göre 1912-1913 Tarihli Balkan Savaşları Öncesinde Balkanlarda Uluslararası Nüfuz Mücadelesine Bir Bakış. Gaziantep Üniversitesi Journal of Social Sciences, C. 17 (2), 677-690.
 • Yıldırım, S. (2012). Balkan Savaşları ve Sonrasındaki Göçlerin Türkiye Nüfusuna Etkileri. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi. Yıl: 8 (16) (Güz), 75-92.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4858-1639
Author: Feyza Kurnaz Şahin
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { ijoses488683, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {286 - 307}, doi = {10.20860/ijoses.488683}, title = {İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913)}, key = {cite}, author = {Kurnaz Şahin, Feyza} }
APA Kurnaz Şahin, F . (2018). İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913). Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (10), 286-307. DOI: 10.20860/ijoses.488683
MLA Kurnaz Şahin, F . "İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913)". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 286-307 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/38880/488683>
Chicago Kurnaz Şahin, F . "İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913)". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 286-307
RIS TY - JOUR T1 - İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913) AU - Feyza Kurnaz Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20860/ijoses.488683 DO - 10.20860/ijoses.488683 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 286 EP - 307 VL - 5 IS - 10 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.488683 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.488683 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913) %A Feyza Kurnaz Şahin %T İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913) %D 2018 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 5 %N 10 %R doi: 10.20860/ijoses.488683 %U 10.20860/ijoses.488683
ISNAD Kurnaz Şahin, Feyza . "İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913)". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 10 (December 2018): 286-307. https://doi.org/10.20860/ijoses.488683
AMA Kurnaz Şahin F . İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913). INDEX. 2018; 5(10): 286-307.
Vancouver Kurnaz Şahin F . İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Balkan Savaşları ve Türkiye (1912-1913). Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(10): 307-286.