Year 2015, Volume 2, Issue 4, Pages 148 - 174 2015-12-01

HÜSEYİN SİRET'S POEM: “LEYÂL-İ GİRÎZÂN”
HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ

Arif Yılmaz [1] , Nergiz Özdemir [2]

622 1948

The period of Servet-i Fünun for our time in the history of literature is undoubtedly short, but the effect is profound and long term. With this short time I have stayed in a corner of glossaries word poet, a heavy, viscous, melancholy installed, they create a style of poetry far from reality. Language has chosen to depict the table they created out of this much real-life themes to poets in the era of the election period table away from the political and social reality instead of a dream world. Poets took refuge in dreamlike escape from reality due to the pressure created by the political authority, love, loneliness, Focusing on individual topics such as nature, everything they want to escape to a place where they thought it was better. Servet-i Fünun one of the names that reflect the characteristics of the poetry is the poetry of the Hüseyin Siret. In a melancholy poet spent most of his life in exile poetry, melancholy depictions of nature, escape and heavy elements are the first striking language. This study aims to analyze Hüseyin Siret poetry from his book Servet-i Fünun Leyâl-i Girîzân with the method of Prof. Dr. Nurulah Çetin. For this purpose, poetry, content, verse form, language and style, harmony has been reviewed under the main headings examined..

Keywords: Leyal-i Girizan, Huseyin Siret (the Ozsever), Servet-i Funun, Nurullah Cetin

Servet-i Fünûn Dönemi kuşkusuz edebiyat tarihimiz içerisinde süresi kısa, fakat etkisi derin ve uzun bir dönemdir. Bu kısa sürede şairler lügatlerin bir köşesinde kalmış sözcüklerle, ağır, ağdalı, melankoli yüklü, realiteden uzak bir şiir üslubu oluşturmuşlardır. Dilde bu denli gerçek hayattan uzaklaşan şairler konu ve tema seçiminde de devrin siyasî ve sosyal realitelerinden uzaklaşıp dönem tablosu yerine hayal dünyalarında yarattıkları tabloyu tasvir etmeyi yeğlemiştir. Siyasî otoritenin oluşturduğu baskının etkisiyle ve daha birtakım bireysel nedenlerle, gerçeklerden kaçıp hayal âlemine sığınan şairler aşk, yalnızlık, tabiat gibi bireysel konularda yoğunlaşırken, her şeyin daha güzel olduğunu düşündükleri bir yerlere kaçmayı istemişlerdir. Tabiat tasvirleri de dönemin özelliklerini taşımaktadır. Servet-i Fünûn şiirinde tabiat arka planda kalan, şiir yazılırken bir araç olarak görülen bir unsur değildir. Şairin ruh haline göre değişen canlı bir varlıktır. Servet-i Fünûn şiirinin bu karakteristik özelliklerini şiirlerine yansıtan isimlerden biri ise Hüseyin Sîret’tir. Ömrünün büyük bir kısmını sürgünlerde geçiren şairin şiirlerinde hüzün, melankoli, tabiat tasvirleri, kaçış ve ağır bir dil ilk göze çarpan unsurlardır. Bu çalışma Hüseyin Sîret’in Servet-i Fünûn dönemi şiirlerinden Leyâl-i Girîzân isimli eserini Prof. Dr. Nurullah Çetin’in teklifi olan metoda uygun bir şekilde tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamıza konu olan Leyâl-i Girîzân, şairin en tanınmış şiiridir. Şiir hem Servet-i Fünûn dönemi şiirinin genel özelliklerini hem de şairin hayat öyküsünün izlerini taşıması yönünden önemlidir. Bu amaçla şiir; içerik, nazım şekli, dil ve üslup, ahenk ana başlıkları altında incelenerek yorumlanmıştır.
Leyâl-i Girîzân, Hüseyin Sîret (Özsever), Servet-i Fünûn, Nurullah Çetin
 • Atay, Oğuz. (2005). Korkuyu Beklerken. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Akay, Hasan. (1998). Cenab Şahabeddin'in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir
 • Araştırma. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Banarlı, Nihat Sami. (1997). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Çetin, Nurullah. (2014). Şiir Çözümleme Yöntemi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Çıkla, Selçuk. (2009). Hüseyin Sîret ve Leyâl-i Girîzân. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.
 • Karaca, Alaattin. (2011). “Hüseyin Sîret Özsever”, Servet-i Fünûn Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karacan, Turgut . (1991). Bosnalı Alaeddin Sabit, Divan. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
 • Karasu, Bilge. (2004). Gece. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Karataş, Turan. (2011). Hüseyin Sîret, Bedbaht Bir Muhalif Kırgın Bir Şair Sırlı Bir Derviş. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Kısakürek, Necip Fazıl. (2008). Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları
 • Kolcu, Ali İhsan (2005). Servet-i Fünûn Edebiyatı. İstanbul: Salkımsöğüt Yayınları.
 • Kurdakul, Şükran. (1994). Çağdaş Türk Edebiyatı I. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Özkırımlı, Atilla (2004). Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Pala, İskender. (2005). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Parlatır, İsmail. (2014). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Arif Yılmaz

Author: Nergiz Özdemir

Dates

Publication Date: December 1, 2015

Bibtex @ { ijoses106064, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {148 - 174}, doi = {10.20860/ijoses.51448}, title = {HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Arif and Özdemir, Nergiz} }
APA Yılmaz, A , Özdemir, N . (2015). HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4), 148-174. DOI: 10.20860/ijoses.51448
MLA Yılmaz, A , Özdemir, N . "HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015): 148-174 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/8549/106064>
Chicago Yılmaz, A , Özdemir, N . "HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015): 148-174
RIS TY - JOUR T1 - HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ AU - Arif Yılmaz , Nergiz Özdemir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.20860/ijoses.51448 DO - 10.20860/ijoses.51448 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 174 VL - 2 IS - 4 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.51448 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.51448 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ %A Arif Yılmaz , Nergiz Özdemir %T HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ %D 2015 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 2 %N 4 %R doi: 10.20860/ijoses.51448 %U 10.20860/ijoses.51448
ISNAD Yılmaz, Arif , Özdemir, Nergiz . "HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 / 4 (December 2015): 148-174. https://doi.org/10.20860/ijoses.51448
AMA Yılmaz A , Özdemir N . HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ. INDEX. 2015; 2(4): 148-174.
Vancouver Yılmaz A , Özdemir N . HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 2(4): 174-148.