Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 135 - 151 2018-12-26

FINANCIAL REPORTING IN THE CONSTRUCTION CONTRACTING COMPANIES IN TURKEY IN PERSPECTIVE FROM TAX REGULATIONS AND ACCOUNTING STANDARDS
TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU [1] , Gülsün İŞSEVEROĞLU [2]

58 139

The main focus is of this study to explain the difference between tax

legislation and Accounting Standard applications of construction

contracting companies in Turkey and how this difference affects the

profitability of the period and financial reporting. For this purpose, firstly,

the completion method which is used in the reporting of construction accrual

transactions according to tax legislation is considered. After that, TFRS 15

which has been applied since 1 January 2018 and removed all accounting

standards about 'Construction Contracts', recording and reporting of

revenue and this standard’s innovations to existing standards is examined.

In addition, the study includes comparing, the arrangements for the

construction companies in Financial Reporting Standard for Large and

Medium-sized Entities (BOBİ FRS), which was started to be implemented

from the beginning of 2018, dated 29.07.2017 and all these different

regulations. The study was conducted by literature and legislation survey,

the current situation is determined and the results of the differences are

interpreted.


Bu çalışmada, Türkiye’deki inşaat taahhüt işletmelerinin vergi mevzuatı ile Muhasebe Standartları uygulamalarının farklılığı üzerinde durulmakta ve bu farklılığın dönem karlılığı ve finansal raporlama üzerindeki etkisinin açıklanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle vergi mevzuatımıza göre inşaat tahakkuk işlerinin raporlanmasında kullanılan “tamamlanma yöntemi” ele alınmaktadır. Ardından, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan ve bugüne kadar gerek ‘İnşaat Sözleşmeleri’ ve gerekse hasılatın kaydı ve raporlanmasında kullanılan muhasebe standartlarını yürürlükten kaldıran TFRS 15’in, mevcut standartlara göre getirdiği yenilikler açıklanmıştır. Ayrıca çalışma, 2018 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan 29.07.2017 tarihli, BOBİ FRS’de inşaat işletmelerine ilişkin düzenlemeler ve tüm bu farklı düzenlemelerin karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Literatür ve mevzuat taraması ile gerçekleştirilen çalışmada, mevcut durum tespiti yapılarak farklılıkların sonuçları yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 

 • Akdoğan, Nalan; Aktaş, Rafet; Deran, Ali; Erhan, Deniz; Acar, Vedat (2011). Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aktaş, Rabia; Varol, İsmail Deniz (2017). “Yeni Hasılat Standardı UFRS 15’e Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi: Çok Unsurlu Sözleşmeler Ve Sözleşme Değişiklikleri”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 73, 27-50.
 • Alagöz, Ali (2009). “TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı Çerçevesinde İnşaat İşlerinde Sözleşme Maliyet Ve Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi”. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2(1), 3.
 • Büyüktürk, Gönül (2013). “TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Türk Vergi Sistemi İle Karşılaştırılması Ve Bir Muhasebe Uygulama Örneği”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Deloitte (2016). ”Clearly IFRS, IASB Proposes Clarifications to IFRS 15”, https://www.iasplus.com/en-ca/publications/clearly-ifrs/clearly-ifrs-2014- iasb-proposes-clarifications-to-ifrs-15, (Erişim Tarihi 14.02.2018).
 • Keskin, Ayşe İrem; Dinçer, Banu (2015). “UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İncelenmesi Ve Telekomünikasyon Sektörüne İlişkin Bir Uygulama”. Maliye Finans Yazıları, 103, 219-246.
 • KGK, UFRS 15 Basın Duyurusu, http://kgk.gov.tr/Assingments/1/0/Duyurular (Erişim Tarihi 15.02.2017).
 • Köse, Tunç; Şengül Çelikay, Duygu (2015). “Yeni Hasılat Standardı ve Getirdiği Değişiklikler”. Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat, 19-44.
 • Örten, Remzi; Kaval, Hasan; Karapınar, Aydın (2014). Türkiye Muhasebe- Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şengür, Evren Dilek (2012). “İnşaat Sözleşmeleri Muhasebesi ve Finansal Performansın Ölçülmesinde Maliyeti Kurtarma Yöntemi”. Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim, 123-156.
 • Şerifler, Ünal ( 2016). “IFRS 15: Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Alacaklar Standardı ve Örnek Uygulama”, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/unalserifler/001 (Erişim Tarihi 29.9.2016).
 • Özerhan, Yıldız; Marşap, Beyhan; Yanık, Serap (2015). “IFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardının İncelenmesi”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(2), 192-226.
 • TMS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 9 Eylül 2016 Tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete.
 • Yılmaz, Fatih (2009), “TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İşletmeler Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bir İnşaat Şirketi”. Yönetim Dergisi, 20(64), 8-26.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

Author: Gülsün İŞSEVEROĞLU

Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { ijsi502471, journal = {International Journal of Social Inquiry}, issn = {1307-8364}, eissn = {1307-9999}, address = {Bursa Uludağ University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {135 - 151}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA}, key = {cite}, author = {GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit and İŞSEVEROĞLU, Gülsün} }
APA GÜCENME GENÇOĞLU, Ü , İŞSEVEROĞLU, G . (2018). TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA. International Journal of Social Inquiry, 11 (2), 135-151. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijsi/issue/41585/502471
MLA GÜCENME GENÇOĞLU, Ü , İŞSEVEROĞLU, G . "TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA". International Journal of Social Inquiry 11 (2018): 135-151 <http://dergipark.org.tr/ijsi/issue/41585/502471>
Chicago GÜCENME GENÇOĞLU, Ü , İŞSEVEROĞLU, G . "TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA". International Journal of Social Inquiry 11 (2018): 135-151
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA AU - Ümit GÜCENME GENÇOĞLU , Gülsün İŞSEVEROĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 151 VL - 11 IS - 2 SN - 1307-8364-1307-9999 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Inquiry TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA %A Ümit GÜCENME GENÇOĞLU , Gülsün İŞSEVEROĞLU %T TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA %D 2018 %J International Journal of Social Inquiry %P 1307-8364-1307-9999 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit , İŞSEVEROĞLU, Gülsün . "TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA". International Journal of Social Inquiry 11 / 2 (December 2018): 135-151.
AMA GÜCENME GENÇOĞLU Ü , İŞSEVEROĞLU G . TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA. ijsi. 2018; 11(2): 135-151.
Vancouver GÜCENME GENÇOĞLU Ü , İŞSEVEROĞLU G . TÜRKİYE’DE VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA. International Journal of Social Inquiry. 2018; 11(2): 151-135.