Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 291 - 306 2018-12-31

The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War
İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Propagandasında Milliyetçilik Söylemlerinin Kullanılması

Caner Çakı [1] , Mehmet Ali Gazi [2]

56 232

The Soviet Union preferred to avoid the discourse of nationalism in its propaganda activities since the first day of establishment. Moreover, the people who opposed the administration with nationalism discourses were severely punished. This process lasted until Nazi Germany occupied the Soviet Union in 1941. After World War II, Nazi Germany began to occupy the Soviet Union, the country was declared to be mobilized. In this process, Soviet propaganda sought to use the discourse of nationalism to mobilize the Russian people against the German armies. In this study, it was tried to find out how and in what way the Soviet propaganda used the discourse of nationalism in World War II. For this purpose, Soviet propaganda posters containing the discourse of nationalism determined by the All World Wars site were examined using the semiotic analysis method in the qualitative research methods. In the study, the propaganda posters were analyzed by the linguist Charles Sanders Peirce on the concepts of semiotics. As a result of the study, it was seen that the idea of the Russian people as a warrior society was aimed to be constructed by using the visuals of Russian historical personalities and referring to their words in the propaganda posters. At the same time, the posters gave messages that the Soviet troops would regain the same victory, reminding the Russian triumphs of the past
Sovyetler Birliği kurulduğu ilk günden itibaren propaganda faaliyetlerinde milliyetçilik söylemlerinden uzak durmayı tercih etmişti. Hatta kimi zaman milliyetçilik söylemleri ile yönetime karşı muhalefette bulunanlar şiddetle cezalandırılmıştı. Bu süreç Nazi Almanyası'nın 1941 yılındaki Sovyetler Birliği'ni işgaline kadar sürmüştü. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ni işgale başlamasından sonra ülke genelinde seferberlik ilan edilmişti. Bu süreçte Sovyet propagandası, Rus halkını Alman ordularına karşı harekete geçirebilmek için milliyetçilik söylemlerinden yararlanma yoluna gitmişti. Bu çalışmada Sovyet propagandasının İkinci Dünya Savaşı'nda milliyetçilik söylemlerini nasıl ve ne yönde kullandığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla All World Wars sitesi tarafından belirlenen milliyetçilik söylemleri içeren Sovyet propaganda posterleri nitel araştırma yöntemleri içerisinde bulunan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada propaganda posterleri ABD'li dilbilimci Charles Sanders Peirce'in göstergebilim kavramları üzerinden analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, propaganda posterlerinde Rus tarihi şahsiyetlerinin görselleri kullanılarak ve sözlerine atıfta bulunularak Rus halkının savaşçı bir toplum olduğu düşüncesinin inşa edilmesi amaçlandığı görülmüştür. Aynı zamanda posterlerde geçmişteki Rus zaferleri hatırlatılarak, Sovyet askerlerinin de aynı zaferi tekrar kazanacağı mesajı verilmeye çalışılmıştır. 
 • All World Wars (2018). Soviet propaganda posters, http:// www. allworldwars. com/Russian% 20WWII%20 Propaganda %20 Posters.html, Retrieved on: 12.11.2018.
 • Çakı, C. (2018a). Nazi Almanyası etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin propaganda posterleri üzerine inceleme. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 252-272.
 • Çakı, C. (2018b). İkinci dünya savaşı'ndaki propaganda savaşlarında çizgi filmin rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri üzerine inceleme. Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 1(2), 51-63.
 • Çakı, C. (2018c). Birinci Dünya Savaşı’ndaki Alman propaganda kartpostallarında kullanılan karikatürlerde Türklerin sunumunun göstergebilimsel açıdan incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (29), 73-94.
 • Çakı, C. (2018d). Komünizm ideolojisinde kült lider olgusu: "Berlin'in düşüşü" propaganda filmi'nin alımlama analizi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (9), 94-113.
 • Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018a). Vichy Fransası'nda işgal propagandası. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 53-80.
 • Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018b). 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan sovyet propaganda posterlerinde coşku çekiciliği bağlamında kadınların temsili, Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, (2), 57-77.
 • Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018c). Nazizm ideolojisinde alman kadınları:" Ns-Frauen-Warte" propaganda dergisi üzerine inceleme. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 2(2), 89-105.
 • Fiske, J. (2017). İletişim çalışmalarına giriş. (S. İrvan., Trans.), 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kült lider propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin'in sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 25-42.
 • Gaddins, J. L. (2018). Soğuk savaş, pazarlıklar, casuslar, yalanlar, gerçek, (D. Cenkçiler, Trans.), 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gülada, M. O. (2018). Korku Çekiciliği Kavramının Trafik Kazalarını Konu Alan Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 131-143.
 • Gülada, M. O. ve Çakı, C. (2018). Baudrillard’ın Tüketim Toplumu Boyutunda Jil Çorap Reklamı Örneği, 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, Antalya.
 • Hart, B. L. (2015). İkinci dünya savaşı tarihi. (K. Bağrıaçık, Trans.), İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Jowett, S. G. - O'donnell, V. (2014). Propaganda & persuasion. USA: Sage.
 • Keegan, J. (2016). İkinci dünya savaşı, Trans. (S. Öksüz, Trans.), İstanbul: Say Yayınları.
 • Kelly, C. (2005). Riding the Magic Carpet: Children and Leader Cult in The Stalin Era. The Slavic and East European Journal. 49(2), 199-224.
 • Macksey, K. J. (2012). İkinci dünya savaşı’nda askeri hatalar. (M. T. Akad, Trans.), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Martin, T. D. (2001). The Affirmative action empire: nations and nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. USA: Cornell University Press.
 • Mcmahon, J. R. (2013). Soğuk savaş, (S. Gül, Trans.), Ankara: Dost Kültür Yayınları.
 • McNab, C. (2015). Hitler'in ordusu, Nazi savaş makinesinin tarihi, 1939-1945, (O. Doğan, Trans.), İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Priestland, D. (2017). Kızıl bayrak bir komünizm tarihi, (A. Çakıroğlu, E. Yılgür, Trans.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Riasanovsky, V. Nicholas, & Steinberg, D. Mark (2011). Rusya tarihi. (F.Dereli, Trans.), İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı göstergebilim sözlüğü: kavramlar, yöntemler, kuramcılar, okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Strachan, H. (2014). Birinci dünya savaşı, (Ü. H.Yolsal, Trans.), İstanbul: Say Yayınları.
 • Suny, R. (1993). The Revenge of the past: nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union. USA: Stanford University Press.
 • Zinovyev, G. (2012). Rusya komünist partisi tarihi, (B. Zeren, Trans.), İstanbul: Mızrak Yayınları.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1523-4649
Author: Caner Çakı (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9239-4187
Author: Mehmet Ali Gazi
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { ijssresearch485738, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {Şahin ORUÇ}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {291 - 306}, doi = {}, title = {The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War}, key = {cite}, author = {Çakı, Caner and Gazi, Mehmet Ali} }
APA Çakı, C , Gazi, M . (2018). The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War. International Journal of Social Science Research, 7 (2), 291-306. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/485738
MLA Çakı, C , Gazi, M . "The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 291-306 <http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/485738>
Chicago Çakı, C , Gazi, M . "The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 291-306
RIS TY - JOUR T1 - The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War AU - Caner Çakı , Mehmet Ali Gazi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 306 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War %A Caner Çakı , Mehmet Ali Gazi %T The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War %D 2018 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Çakı, Caner , Gazi, Mehmet Ali . "The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War". International Journal of Social Science Research 7 / 2 (December 2019): 291-306.