Year 2018, Volume 3, Issue 7, Pages 203 - 212 2018-10-30

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AS 9100 KALİTE STANDARDI: ISO 9001 İLE KARŞILAŞTIRMA
AS 9100 QUALITY STANDARD IN AVIATION SECTOR: COMPARISION WITH ISO 9001

Sabiha ANNAÇ GÖV [1]

66 997

Bu çalışmada, AS 9100’ün kuralları incelenmiş, ISO 9001 standardı ile karşılaştırılarak bir betimsel çalışma gerçekleştirilmiştir. AS 9100’ün ISO 9001’den farklılıkları tablo olarak ortaya konulmuştur. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kalite standardı olan AS 9100 kalite sistemi, Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (International Aerospace Quality Group-IAQG) tarafından ISO 9001 kalite standardının geliştirilmiş ve havacılık endüstrisine uyarlanmış halidir. Uluslararası geçerliliği olan AS 9100 kalite sistemi, havacılık sektöründe üretilen ürünlerin (hava aracı parçaları vs.), faaliyetlerin, işlemlerin, emniyetli, güvenilir ve sürdürülebilir olmalarını, işletmelerin verimli ve etkin bir yönetim sürdürmelerini, rekabet üstünlüğü sağlamalarını düzenleyen bir kalite standardıdır. İşletmelerin AS 9100 kalite sertifikasına sahip olması yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte; sektörde prestij sağlama, pazar gücü, kaliteli ürün sunma gibi katkılarından dolayı bu kalite sistemi gerekli hale gelmiştir. AS 9100 kalite sistemi; yönetim organizasyon, kaynak yönetimi, insan kaynaklarının eğitimi, risk yönetimi, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme adımlarından oluşan bir süreç yönetimidir. Bu çalışma ile ISO 9100’in kalite olarak tanımladığı birçok durumun AS 9100’de emniyet olarak değerlendirilmesi ve diğer farklılıkları ortaya konulmuştur. Bu konuda yeterli çalışmaya rastlanılmamıştır, bu araştırma sonraki çalışmalar için bir referans niteliği taşımaktadır.

In this study, the rules of AS 9100 were examined and a descriptive study was carried out in comparison with the ISO 9001 standard. Differences between AS 9100 and ISO 9001 are shown in the table. The AS 9100 quality system, which is the quality standard of the companies operating in the aviation sector, has been developed and adapted to the aviation industry by the International Aerospace Quality Group (IAQG). The internationally recognized AS 9100 quality system is a quality standard for products manufactured in the aviation sector (air car parts, etc.) to ensure businesses safe, reliable, and sustainable; maintain efficient and effective management and competitive advantage. Although it is not a legal obligation for companies to have the AS 9100 quality certificate, this quality system has become necessary due to the contribution of providing prestige, market power and quality products in the sector. AS 9100 quality system is a process management consisting of management organization, resource management, training of human resources, risk management, customer satisfaction and continuous improvement. In this study, many cases defined as quality in ISO 9100 are evaluated as safety in AS 9100 and other differences are presented. No previous studies have been conducted on this subject and this study carries a reference quality for subsequent studies.

 • Agnieszka Piasecka, A. (2013) “Aerospace Qualıty Management System Accordıng To Selected Qualıty Standards” Management, Knowledge and Learning Conference, Zadar.
 • Anderson, J., Rungtusanatham, M., & Schroeder, R. (1994). “A Theory of Quality Management Underlying the Deming Management Method” The Academy of Management Review,19(3), 472-509. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/258936
 • Ben A. Maguad (2006) “The Modern Quality Movement: Origins, Development And Trends”, Total Quality Management & Business Excellence, 17:2, 179-203.
 • Bozkurt, R. ve A. Odaman (1995). ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri. MPM Yayınları, Ankara.
 • Çakar, T., & Serdar, M. (2002). “Kalite Yönetim Sistemleri”. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 87-91.
 • Dereli, T. ve Baykasoğlu, A. (2003). Kalite ve Hayata İzdüşümleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dickenson P. & Blundell, B. (2000). “Transferring Quality Management Experience To The Russian Aerospace Industry”, Total Quality Management, 11:3, 319, DOI: 10.1080/0954412006838
 • Donaldson, C. A. (2012). “AS9110A Qualıty Management System Upgrade: A Roadmap For Implementatıon” Published by ProQuest LLC, UMI Number: 1520513.
 • EASA (2018). “European Aviaiton Safety Agency”, www.easa.europa.eu (25.02.2018)
 • ETI Group (2014). “Implementing an AS 9100 Quality Management System”, http://etigroupusa.com/ (15.02.2018)
 • FAA (2018). “Federal Aviation Authority”, www.faa.gov (20.02.2018)
 • IAQG (2017). “Series of AS 9100:2016” www.sae.org/iaqg/publications/standards.html (Erişim tarihi:10.02.2018)
 • ICAO (2010) “Manual on the Quality Management System for Aeronautical Information Services” Canada H3C 5H7 www.icao.int (Erişim tarihi:16.02.2018)
 • ISO (2018). “International Standardization Organization”, www.iso.org/tc176/sc02/public (13.01.2018)
 • İlkay, M. S. ve İ. Varinli, (2005). “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi: Dünya, Avrupa Ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 33-51
 • SAE (2018). “Society of Automotive Engineers “, www.sae.org (14.02.2018)
 • Siqing S., Qiuhong Z. & Fan H. (2013), “Impact of quality management practices on the knowledge creation process: The Chinese aviation firm perspective” Volume 64, Issue 1, Pages 211-223, ISSN 0360-8352.
 • Sumranwong D. (2011) “An Elearning Model Application For AS 9100 Standard” International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
 • Thomas K. T. (2006). “Quality Management System for Defence Aeronautical Industry” Defence Science Journal, Vol. 56, No. 1, January 2006, pp. 21-30, DESIDOC
 • Weheba, G., Mahmassani, A. & Malzahn, D. (2006). "AS 9100 Registration Difficulties and Organizational Benefits: A Supplier Satisfaction Survey," SAE Technical Paper 2006-01-2438.
 • www.iaqg.org (26.01.2018)
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Ekim-2018
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0001-7601-559X
Author: Sabiha ANNAÇ GÖV (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date: June 8, 2018
Acceptance Date: October 5, 2018
Publication Date: October 30, 2018

APA ANNAÇ GÖV, S . (2018). HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AS 9100 KALİTE STANDARDI: ISO 9001 İLE KARŞILAŞTIRMA. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 203-212. DOI: 10.25204/iktisad.432075