Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 5 - 19 2018-06-25

Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri
The Behavior of Leaders and Their Effects on the Economy in the Face of Political Crises

Gökmen Kantar [1] , İhsan Gülay [2] , Hakan Kılcı [3]

146 831

Dünya üzerinde bulunan ülkelerin, refah düzeylerini incelediğimiz de gelişme seviye oranlarının, ekonomi ile ilişkili olduğunu görürüz. Ekonomisi güçlü olan ülkelerin parası, diğer ülke paralarına göre daha değerlidir. Ayrıca parasının ekonomik değerine göre ülkeler, diğer ülkeler üzerinde nüfuz sahibi olur veya etkisi altında kalır. Bu ekonomik güç olma sürecinde üretimden-teknolojiye, pazarlamadan-hammaddeye kadar birçok dinamik faktör iktisaden söz konusudur. Ekonomik değer üretme süreçlerinden birisi de ülkenin nasıl yönetildiği ile ilişkilidir. Ülkeyi yöneten, politikacılar, bürokratlar ve liderler o ülkenin ekonomisine; iyi veya kötü büyük paya sahiptirler. Zaman içinde ülke ekonomilerinde dalgalanmalar veya krizler yaşanabilir. Bu dalgalanmaların sebebi, sosyal ve toplumsal olabileceği gibi siyasal gelişmeler de etkili olabilir. Siyasal alanda yaşanan bir takım olumlu ya da olumsuz gelişmeler, ülke ekonomisinin iyi veya kötü gitmesine yol açar. Krizler ülke ekonomileri üzerinde, çok dinamik bir etkiye sahiptir. Bu krizlerin başarıyla yönetilmesi, ülke ekonomisinin olumsuz anlamda, çok daha fazla etkilenmeden aşılmasını sağlar. Bu krizler karşısında ülkeyi yönetenler, kendi yetenekleri ile beraber; bilgi ve tecrübelerini birleştirerek etkin bir yönetim biçimi ortaya koyarlar. Bu çalışmada Türkiye’de yakın siyasi tarihimizde, meydana gelen olumsuz siyasi gelişmelerin ardından; liderlerin davranışları, bu krizler karşısındaki yönetim biçimleri ve bu tutumların, ekonomiye olan yansımaları araştırılmıştır.

We see that the level of development in the countries around the world is related to the economy, when we examine welfare levels. The money of countries with strong economies is more valuable than the money of other countries. In addition, according to the economic value of the money countries, other countries will have influence or remain under the influence. In the process of becoming an economic power, there are many dynamic factors from production to technology, marketing to raw material. One of the processes of generating economic value is related to how the country is governed. Politicians, bureaucrats and leaders who govern the country have a great share of the economy of that country, good or bad. Fluctuations or crises may occur in the economies of the country over time. The reason for these fluctuations can be social and social as well as political developments can be effective. A number of positive or negative developments in the political sphere lead to the good or bad economy of the country. Crises have a very dynamic impact on the country's economies. The successful management of these crises ensures that the economy of the country is overcome without being adversely affected. In the face of these crises, the rulers of the country, together with their own capabilities, combine their knowledge and experience to form an effective management. In this study, following the negative political developments in our close political history in Turkey, the behavior of the leaders, the forms of administration against these crises, and their reflections on the economy were investigated.

  • Ataman, Göksel (2002) İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar, 2. Baskı, Tükmen Kitabevi, İstanbul. Badeli, Nahsen (2012) Türkiye’nin Son Yüzyılı ve Sosyal Demokrasi. Ankara: Alter. Boztaş, Asena (2012) Türk Demokrasisine Müdahaleler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, No.19, s.65‐73. Börekçi, Ülkü Ayşe Oğuzhan (2013) Siyaset, Medya ve Ordu Üçgeninde 27 Mayıs Atmosferi: ‘Karanlığa Direnen Yıldız’ Üzerinden Bir Bakış. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic No. 8/9 Summer, pp. 1913-1932. Dursun, Davut (2001). 27 Mayıs Darbesi Siyaset. İstanbul: Şehir Yay. Dursun, Davut (2005). Türk Demokrasisinde Kurumsallaşma Sorunu ve Krizleri Çözme Yöntemi Olarak Askeri Darbeler. Muhafazakâr Düşünce, C. 1, No. 3, s.175-196. Dinçer, Ömer (2003) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 6. Baskı, İstanbul: Beta. Diren, Çakmak (2008). “Türkiye’de Asker-Hükümet İlişkisi: Albay Talat Aydemir Örneği”, Akademik Bakış, C. 1, No. 2, s. 47-48. Ersoy, Tolga, Pervin Erbil, Zekeriya Boztepe (1998) Türkiye’de Darbeler ve Provokasyonlar. Ankara: Öteki Yay. İnalcık, Halil (2007) Atatürk ve Demokratik Türkiye. İstanbul: Kırmızı Yay. Kemal, Mehmed (1986) Bu Darbeler Kimin İçin? İstanbul: Cem Yay. Keown, Caroline – McMullan (1997) “Crisis: When Does A Molehill Become A Mountain?” Disaster Prevention and Management, V. 6, No. 1, pp. 4-10. Küçükyılmaz, Mücahit (2009) Türkiye’de Siyasal Katılım Tek Partiden AK Parti’ye Siyasal İslam ve Demokrasi Tartışmaları. İstanbul: Birey Yay. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 1961, Dönem:1,Cilt:1,B:15,30.11.1961,O:1. Mitroff, I. Ian (1988) “Effective Crisis Management”. The Academy Of Management Executive, V. 1, No. 3, pp. 283-292. Mitroff, I. Ian (1993) “From Crisis Prone to Crisis Prepared a Framework for Crisis Management”. Academy of Management Executive, V. 7, No. 1, pp. 48-59. Öymen, Onur (2011) Demokrasiden Diktatörlüğe İktidar Uğruna Demokrasiyi Feda Edenler. İstanbul: Remzi Kitabevi. Tek, Hayati (2007) Darbeler ve Türk Basını. Ankara: Elips Kitap. Yetkin, Çetin (2012) Türkiye’de Askeri Darbeler ve Amerika, 27 Mayıs 1960‐ 12 Mart 1971‐ 12 Eylül 1980, Kilit Yayınları Yetkin, Çetin (1995) Türkiye’de Askeri Darbeler ve Amerika. Ankara: Ümit Yay. Yılmaz, Hakan (2000) Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler. İstanbul: Timaş Yay.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökmen Kantar (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Author: İhsan Gülay
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Author: Hakan Kılcı
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date: June 25, 2018

Bibtex @review { iled435305, journal = {Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-634X}, address = {Maltepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {5 - 19}, doi = {}, title = {Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri}, key = {cite}, author = {Kantar, Gökmen and Gülay, İhsan and Kılcı, Hakan} }
APA Kantar, G , Gülay, İ , Kılcı, H . (2018). Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 5-19. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iled/issue/37676/435305
MLA Kantar, G , Gülay, İ , Kılcı, H . "Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 5-19 <http://dergipark.org.tr/iled/issue/37676/435305>
Chicago Kantar, G , Gülay, İ , Kılcı, H . "Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 5-19
RIS TY - JOUR T1 - Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri AU - Gökmen Kantar , İhsan Gülay , Hakan Kılcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 19 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-634X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri %A Gökmen Kantar , İhsan Gülay , Hakan Kılcı %T Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri %D 2018 %J Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi %P -2149-634X %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Kantar, Gökmen , Gülay, İhsan , Kılcı, Hakan . "Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 / 1 (June 2018): 5-19.
AMA Kantar G , Gülay İ , Kılcı H . Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 5-19.
Vancouver Kantar G , Gülay İ , Kılcı H . Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 19-5.