Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 38 - 58 2018-06-25

Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Evaluation of Social Responsibility Campaigns in terms of Brand Awareness: The Case of Cumhuriyet University

Emel Karayel Bilbil [1] , Ömer Aydınlıoğlu [2]

109 303

Artan küreselleşme ve gelişen teknoloji kuruluşların kâr elde etme amacını değiştirmese de, bu amacı gerçekleştirme yollarını değiştirmeyi gerekli kılmaktadır. Günümüz tüketicisi hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum ve çevre için faaliyetlerde bulunan, yaşam kalitesini yükseltecek kampanyalar yürüten kuruluşları tercih etmektedir. Kuruluşlar da bu talep doğrultusunda toplumda eksiklik olarak görülen veya dezavantajlı olarak atfedilen gruplar için çeşitli kampanyalar organize etmektedir. Bu şekilde kuruluş hem topluma olan sorumluluğunu yerine getirmiş olmakta hem de markası için farkındalık yaratma olanağı elde etmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal sorumluluk kampanyalarına ilişkin genç tüketicilerin düşüncelerini ortaya koymak ve kampanyaların onlar üzerinde marka farkındalığı yaratıp yaratmadığını saptayarak değerlendirmektir. Bu çalışmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemi, teknik olarak anket tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, sosyal sorumluluk kampanyalarının Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri üzerinde marka farkındalığı yaratma ve öğrencilerde satın alma kararı konusunda etkisiz olduğu görülmüş, bu durumun nedenleri değerlendirilmiştir.

The consumers of today care not only for themselves but also the community and the environment in which they are living. Realizing this tendency, the organizations came with the idea of making campaigns about the problems in the community or about disadvantaged people. Thanks to the campaigns, the organization get the chance to create brand awareness on the consumers. The aim of this study is to get the opinions of young consumers about the social responsibility campaigns and find out whether these campaigns create brand awareness on these young consumers or not. In this study, as a method, quantitative method and as a technique, survey is used.  At the end of the study, it is found that the social responsibilty campaigns have little effect both on brand awarenesss and purchase decision of Cumhuriyet University students. 

  • Aaker, David (1991) Managing Brand Equity. New York: Free Press. Babür Tosun, Nurhan (2014) Marka Yönetimi. 2. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları. Bartol, Kathryn M. ve Marting, David C. (1994) Management, 2. Ed. New York: McGraw Hill. Boone, Louis .E. ve Kurtz David L. (1999) Management, Fourth Edition, New York: Mc Graw Hill. Crane, Andrew Matten, Dirk ve Spence, Laura (2013) Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, London: Routledge. Dalton, John ve Croft, Susan (2003) Managing Corporate Reputation. London: Thorogood Publishing. Demirtaş, Mine (der.) (2015) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar, İstanbul: Der Yayınları. Farmer, Richard ve Dickerson, Hogue (1985) Corparate Social Responsibility. 2. Ed. Lexington Books. Gürel Boran, Tuğçe (2011) Türkiye’den Uygulama Örnekleriyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: Beta Yayınları. Keller, Kevin Lane (1993) “Conseptualizing, Measuring and Managing Customer Based Brand Equity”, Journal of Marketing, V. 57, No. 1, pp. 1-22. Kotler, Philip ve Lee, Nancy (2013) Kurumsal Sosyal Sorumluluk. (Çev.) Sibel Kaçamak, İstanbul: MediaCat Yayınları. Laurent, Gilles Kapferer Jean-Noel and Roussel, Françoise (1995) “The Underlying Structure of Brand Awarenesss Scores”, Marketing Science,, V. 14, No. 3, pp. 170-179. L’Etang, Jacquie (2009) Public Relations: Consepts, Practice and Critique, Los Angelos: SAGE Publications. Macdonald, Emma ve Sharp, Byron (2003) “Management Perceptions of the Importonce of Brand Awareness as on Indication of Advertising Effectiveness”, Marketing Bulletin, No. 14, pp. 1-11. Manne, Henry G. ve Wallich, Henry M. (1972) The Modern Corporation and Social Responsibility, American Enterprise Institute for Public Policy Research. Peltekoğlu, Filiz Balta (2012) Halkla ilişkiler Nedir. 8. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları. Pringle, Hamish ve Thompson, Marjorie (2000) Marka Ruhu Sosyal Sorumluluk Kampanyaları İle Marka Yaratmak. Çev. Zeynep Yelçe ve Canan Feyyat, İstanbul: Scala Yayıncılık. Tığlı, Mehmet Pirtini, Serdar ve Çelik, Candan (2007) “Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Öneri Dergisi, C. 7, No. 27, s.83-93. Türkman, Kerem. (2013) KSS Yalanını Bırakın, Gerçeklerle Yüzleşin: Dünyayı Şirketler Kurtaracak. BrandAge. No. 52. Uztuğ, Ferruh (2005) Markan Kadar Konuş. 3. Baskı. İstanbul: MediaCat Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Emel Karayel Bilbil (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Author: Ömer Aydınlıoğlu

Bibtex @research article { iled435312, journal = {Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-634X}, address = {Maltepe University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {38 - 58}, doi = {}, title = {Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Karayel Bilbil, Emel and Aydınlıoğlu, Ömer} }
APA Karayel Bilbil, E , Aydınlıoğlu, Ö . (2018). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 38-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iled/issue/37676/435312
MLA Karayel Bilbil, E , Aydınlıoğlu, Ö . "Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 38-58 <http://dergipark.org.tr/iled/issue/37676/435312>
Chicago Karayel Bilbil, E , Aydınlıoğlu, Ö . "Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 38-58
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği AU - Emel Karayel Bilbil , Ömer Aydınlıoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 58 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-634X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İLED Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği %A Emel Karayel Bilbil , Ömer Aydınlıoğlu %T Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi %P -2149-634X %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Karayel Bilbil, Emel , Aydınlıoğlu, Ömer . "Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 5 / 1 (June 2018): 38-58.