Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 85 - 120 2018-12-03

Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap
Constructing the Self in Intellectuals’ Biographies: Struggle and Reckoning in Pursuit of Memory

Tezcan Durna [1] , Nehir Durna [2]

46 91

Otobiyografi ya da anı yazarı sadece kendini değil, içinde yaşadığı dönemin konjonktürünü, toplumsal, siyasal ve kültürel iklimini de yazar. Biyografi ya da anılar aslında tarihi ve resmi kaynakların boş bıraktığı noktaları doldurmak işlevi görür. Ancak aynı zamanda yazarının benliğini, anlatıda kurduğu performans üzerinden inşa eden bir işlevi de vardır. Bir kişi çoğunlukla hayatının, toplumun geneli tarafından merak edildiğini varsayarak anı ya da otobiyografi kaleme alır. Bu kişiler ağırlıklı olarak ya siyasetçi ya tanınmış bir iş insanı ya da gazeteci, yazar ve bilim insanı olabilir. Arşiv kültürü çok gelişmemiş Türkiye gibi ülkelerde anılar önemli bir boşluk da doldurur. Bunun yanında siyasi kırılmaların, toplumsal ve kültürel dönüşümlerin izini de anılar ve otobiyografilerden sürmek mümkündür. Bu yönüyle bir aydının ya da yazarın anıları hiçbir zaman sadece kendisine ait değildir. Aydın, otobiyografisinde kendini anlatırken, toplumsal belleği kurmaya da hizmet eder. Bu çalışmada Türk aydınının otobiyografi ve anılarında oluşturduğu belleği üzerinden bir basın tarihi okuması yapılmaktadır. Ancak bu sadece basın tarihi okuması değil, Türk aydınının belleği üzerinden modernleşme ile aydın arasındaki ilişkinin de okumasıdır. Bunun için özellikle 1930-1990 yılları arasında gazetecilik ya da köşe yazarlığı yapmış kişilerin anı ya da biyografilerine bakılmıştır. Bu kaynaklarda toplumsal, siyasal ve kültürel ayrışmaların nasıl kişisel benlik kurguları üzerinden ortaya çıktığı çözümlenmiştir. Bu araştırma için Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Nadir Nadi ve Hasan Cemal’in anı kitaplarına odaklanılmıştır. Bu isimlerin arasında hâlâ hayatta olan tek isim Hasan Cemal’dir ve çalışmamızda Cemal’in 1990’lara kadar aktardığı anıları temel alınmıştır. Bu anılarda, politik kültür ve modernleşme pratikleri içinde mücadele, hesaplaşma ve çatışma çerçevesinden Türk aydınının benliğinin nasıl kurgulandığı incelenmiştir.


The author of any autobiography or memoir writes not only herself, but the conjuncture, social, political and cultural climate of her time. Biographies or memoirs also serve to fill in the points left by the historical and official sources. At the same time, the author also builds her ‘self’ in and through the narrative. In countries with less developed archival culture, the memoirs fill an important gap. It is possible to trace the political breaks, the signs of social and cultural transformations through memoirs and autobiographies. Current study is a press history based on autobiographies and memoirs of Turkish intellectuals. The study also attempts to analyze the relationship between modernization and the intellectual. For this, the memories or biographies of journalists or column writers who wrote between 1930-1990 were analyzed, and how these social, political and cultural divisions emerged through personal self-constructions. For this research, Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Nadir Nadi and Hasan Cemal’s memoirs were analyzed. This study tries to understand how the Turkish intellectual constructed its self and identity in and through memoirs, within the context of struggle, reckoning, and conflict.

  • Wright Mills, İktidar Seçkinleri, çev. Ünsal Oskay (Ankara: Bilgi, 1974).
  • Pierre Bourdieu, Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste (London: Routledge, 1994). Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, çev. Hülya Tufan (İstanbul: Kesit, 1995).
  • Nazan Aksoy, Kurgulanmış Benlikler: Otobiyografi, Kadın, Cumhuriyet, İkinci Baskı (İstanbul: İletişim, 2014).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tezcan Durna (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Nehir Durna
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bibtex @research article { ilef491667, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {85 - 120}, doi = {10.24955/ilef.491667}, title = {Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap}, key = {cite}, author = {Durna, Tezcan and Durna, Nehir} }
APA Durna, T , Durna, N . (2018). Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5 (2), 85-120. DOI: 10.24955/ilef.491667
MLA Durna, T , Durna, N . "Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 5 (2018): 85-120 <http://dergipark.org.tr/ilef/issue/40769/491667>
Chicago Durna, T , Durna, N . "Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 5 (2018): 85-120
RIS TY - JOUR T1 - Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap AU - Tezcan Durna , Nehir Durna Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24955/ilef.491667 DO - 10.24955/ilef.491667 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 120 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.491667 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.491667 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Universitesi ILEF Dergisi Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap %A Tezcan Durna , Nehir Durna %T Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap %D 2018 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.491667 %U 10.24955/ilef.491667
ISNAD Durna, Tezcan , Durna, Nehir . "Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası: Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 5 / 2 (December 2018): 85-120. https://doi.org/10.24955/ilef.491667