Author Guidelines

  • slam Medeniyeti Araştırmaları Dergis’ne (İMAD)’a gönderilen Türkçe makalenin başında 150-250 kelimeden oluşan Türkçe (özet) ve İngilizce (Abstract),  beş kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords);Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Diğer dillerde gönderilen makalelerin başında ise ilk önce yayın dili sonra Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecine alınmazlar.
  • İMAD’a gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.
  • İMAD’a gönderilen yazılar,  Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir: 
Kağıt BoyutuA4 Dikey
Üst Kenar Boşluk4 cm
Alt Kenar Boşluk3 cm
Sol Kenar Boşluk3 cm
Sağ Kenar Boşluk3 cm
Yazı TipiTimes New Roman
Yazı Tipi StiliNormal
Yazı ve Başlık Boyutu (normal metin)12
Boyutu (dipnot metni)10
Paragraf AralığıÖnce 6 nk - Sonra 0 nk
Paragraf Girintisi1,25 cm
Satır Aralığı1,5

 

  • Microsoft Word programında olmayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda (Arapça fontlar dahil), kullanılan yazı tipi, çalışma sisteme eklenirken font dosyası da eklenmelidir.
  • Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  • Yazıların yazım ve noktalamasında TDK Yazım Kılavuzu, TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki en son baskı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
  • Makalelerin referans kuralları ekteki kurallar çerçevesinde uygulanır. Her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.