Yayından Sorumlu Editör

Doç. Dr. Fatma NİSAN

Mayıs 2019 Sayısı Dergi Editörleri

Doç. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA

Öğr. Gör. Nida Sümeyya ÇETİN

Editorial Board

Editorial Board