Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 42 - 59 2018-12-30

Analysing of Sultan Abdülaziz’s Opinions About Western Art Music Through His Composition “Invitation to the Waltz
SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arman Artaç [1]

23 350

The purpose of this research is to analyse the reasons, how Sultan Abdulaziz -who was the first monarch who composed some piano pieces in western forms, among the composer Sultans of Ottoman Empire- could compose his piano pieces which are very close to it’s Western models of entertainment music in terms of quality, even though his negative attitude to western arts and he proved this attitude by his administration practices. Besides in this research, it will be examined the reasons of Sultan Abdulaziz’s changing attitude towards western arts in positive manner, it will be researched more detailed that Sultan Abdulaziz’s artist personality  on the basis of previous studies about this topic.

Bu araştırmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğunun varoluşu süresince yetiştirdiği bestekar padişahlar arasında, Batılı müzik formlarında beste yapmış ilk padişah olan Sultan Abdülaziz’in, Batı sanatlarına mesafeli duruşuna ve bu duruşunu icraatlarıyla belgelemesine rağmen, salon müziğinin Batılı örneklerinden hiç de aşağı kalmayan piyano parçaları besteleyebilmesinin sebeplerini incelemektir. Ayrıca bu çalışmada Sultan Abdülaziz’in belli bir dönemde Batı sanatlarına karşı olumlu bir tavır almasının sebepleri de incelenecek, Sultan Abdülazizin sanatçı kişiliği hakkında daha önce bu konuda yapılmış çalışmalar temelinde daha derinlemesine bir araştırma yapılacaktır.

 • Referans 1 Akansel, İ., “Osmanlı DÖönemindeki Batı Tipi Sanat Dallarının Osmanlı Modernleşmesine Etkisinin Yapısalcı Bir Bakışla Değerlendirilmesi”, Atatürk İletişim Dergisi, 2011, (2), ss.159-175.
 • Referans 2 Akdeniz, A.Ö., “Osmanlı’nın İtalyan Müzisyenleri”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 4/2017, (10), ss.43-62
 • Referans 3 Aracı, E.,“Londra Cyrstal Palace’da Sultan Abdülaziz Onuruna Verilen Konser”, Toplumsal Tarih, (1998), ss. 29-49.
 • Referans 4 Aracı, E., (2011), Kayıp Seslerin İzinde, (1. baskı),Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Referans 5 Çetintaş, V., (2007), “Türk Heykel Sanatının Gelişim Aşamasında Abdülaziz Dönemi Sanat Etkinlikleri (1861-1876)", 38. Icanas Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi , TOBB Üniversitesi, Ankara, 10-15 Eylül 2007.
 • Referans 6 Çolakoğlu Sarı, G., “19. Yüzyıl Batılılaşma Hareketlerinin Osmanlı- Türk Müziğine Yansımaları“ Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 181/2014, (181), ss. 31-49.
 • Referans 7 Demir, A., “Islahatçı-Yenilikçi Sultan II. Mahmud Dönemi (1808-1839)”,Mevzuat Dergisi 2005/8, (88) [https://www.mevzuatdergisi.com/2005/04.htm] (20-10-2018)
 • Referans 8 Güner, S.S., “Çok Sesli (Alafranga) Müziğin Türk Toplumuna Giriş Süreci ve Sarayın Etkisi, Türk Müziğinin Tarihteki Yeri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2/2007, (6), ss. 49-70.
 • Referans 9 Kösemihal, M.R., (1939), Türkiye-Avrupa Musıkî Münasebetleri, Cilt. I (1600-1875), (1. baskı), Numune Matbaası, İstanbul.
 • Referans 10 Soydaş, M.E., Ş.Ş. Beşiroğlu, “Osmanlı Saray Müziğinde Yaylı Çalgılar” İtüdergisi/b Sosyal Bilimler, 4/2007, (1), ss. 3-12.
 • Referans 11 Şimşirgil, A., (2018), Kayı IX- Sonun Başlangıcı, (1. Baskı), Timaş yayınları, İstanbul.
 • Referans 12 Tekin, B.B., “Sultan Abdülaziz’in İngiltere (Londra) Ziyareti Hatıra Madalyası: 19. Yüzyilda Bati- Doğu Kimlik Algilayişinin Görsel Bir Özeti”, Journal of World of Turks 2012/4, (1) ss. 183-199.
 • Referans 13 Toker, H., “Sultan Abdülaziz Hakkında İngiltere'de Yayınlanmış Bir Makale ( Sultan and His Music)”, Milli Saraylar Dergisi 2013, (10), ss.165-171.
 • Referans 14 Toker, H., H. İ. Erbay, “The Musical Performance Presented For Sultan Abdülaziz at The Crystal Palace – As an Example Using Music as a Diplomatic Tool (Crystal Palas’da Sultan Abdülaziz İçin Sunulan Müzik Performansı – Müziği Diplomatik Bİr Araç Olarak Kullanılmasına bir Örnek), Musicologist International Journal of Music Studies. 2018/2, (1), ss. 32-48.
 • Referans 15 Yöre, S., “Osmanlı/Türk Müzik Kültüründe Levanten Müzikçiler”, Türkiyat Araştırma Dergisi, 2008, (24), ss. 413-437.
 • Referans 16 Handan TEMİRCİ, Osmanlı Devletinde Müzik ve Batılılaşma, [https://www.makaleler.com/osmanli-devletinde-muzik-ve-batililasma] (19.07.2018)
 • Referans 17 Müzisyen Osmanlı Padişahları, [http://Sultanabdulaziz.com/abdulaziz-donemi-bestekarlar/muzisyen-osmanli-padisahlari-musikisinas-Sultan-bestekarlar/] (09-10-2018)
 • Referans 18 Naum Tiyatrosu [http://www.bulentozgen.com/naum-tiyatrosu/?i=1] (21-10-2018)
 • Referans 19 Osmanlı Müziği [https://www.annefrank.de/mensch/tr/saadet-ikesus altan/schwerpunktthemen/osmanische-und-europaeische-musik] (14-08-2018)
 • Referans 20 Osmanlı Sarayında Müzik [http://www.tarihhaber.net/osmanli-sarayinda-muzik] (20.10.2018)
 • Referans 21Sultan Abdülaziz Han [http://islamilimleri.com/Ktphn/Kitablar/19/001/Turkce/rehber/008.htm](30-09-2018)
 • Referans 22 Sultan Abdülaziz Kimdir, Hayatı ve Kişiliği [https://Sultanabdulaziz.com/abdulaziz-kimdir/Sultan-abdulaziz-kimdir-hayati-ve-kisiligi-yasami] (07-08-2018)
 • Referans 23 Sultan Abdülaziz’in Opera Aşkı Belgelendi [http://www.hurriyet.com.tr/gundem/Sultan-abdulaziz-in-opera-aski-belgelendi-12259924] (19-10-2018)
 • Referans 24 Sultan Abdülmecid’in Opera Merakı [http://www.yeniulustv.net/kultur-sanat/Sultan-abdulmecidin-opera-meraki-h2273.html] (09-07-2018 )
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Arman Artaç (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss475250, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {42 - 59}, doi = {}, title = {SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Artaç, Arman} }
APA Artaç, A . (2018). SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 42-59. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/475250
MLA Artaç, A . "SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 42-59 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/475250>
Chicago Artaç, A . "SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 42-59
RIS TY - JOUR T1 - SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Arman Artaç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 59 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Arman Artaç %T SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Artaç, Arman . "SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KLASİK BATI MÜZİĞİNE BAKIŞININ “VALSE DAVET” ADLI BESTESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 42-59.