Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 136 - 147 2018-12-30

Bu araştırmanın amacı, Kurumsal Kaynak Planlaması'nın işletmelere sağlayabileceği faydaları araştırmaktır. Araştırma, G. Antep, Malatya ve Adıyaman illerinde tekstil sektöründe üretim faaliyetinde bulunan 158 işletme üzerinde yürütülmüştür. Veriler, anket tekniğiyle toplanmıştır. Ölçme aracının güvenilirliği (Cronbach’s Alpha) .79’dur. Araştırmada faktör analizi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak KKP'nin işletmelere sağladığı faydalar; işlevleri bütünleştirme, stratejik destek sağlama, tekrar ve hataları önleme ve süreçleri hızlandırma faydaları olarak dört faktör altında toplanmıştır. Bu faydalar,  çalışan sayısına, teknik personel sayısına ve KKP deneyimine göre farklılaşmaktadır.  

Kurumsal Kaynak Planlaması, Maliyet
  • Alpar, Reha, Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2001.Aydın, Serkan, ERP ve Başarısızlık Nedenleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 2007.Baskervılle, Richard, Pawlowskı Suzanne & Mclean Ephraim. “Enterprise Resource Planning & Organizational Knowledge: Patterns of Convergence and Divergence”, Americas Conference on Information Systems. 2003.Büyüköztürk, Şener, Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PEGEM-A Yayınları, 2003.Chen, J. Injazz. "Planning for ERP Systems: Analysis and Future Trend", Business Process Management Journal. 7, 2001, 374-386.Ehie, C. Ihe & Madsen Magens. “Identifying Critical Issues In Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation”, Science Direct, Computers in Industry. 56, 2005, 545.Elibol, Halil. “Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerindeki Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3, 2005, 155-162.Harwood, Stephen, ERP The Implementation Cycle. (Çev.Halefşan Sümen), İstanbul: Bileşim Yayınevi, 2003.http://www.workcube.com/erp2-devri-kapaniyor-simdi-erp3-ile-kurumsal-sinirlari-genisletme-zamani, [İndirme Tarihi: 9.7.2013]Klaus, K. Rosemann & M. G. Gable. “What is ERP?”, Information Systems Fronteries. 2:2, 2000, 141-162.Kline, Paul, An Easy Guide To Factor Analysis. New York: Routledge, 1994.Laudon, C. Kenneth & Laudon P. Jane, Management Information Systems. New Jersey: Prentice-Hall, 1996.Lester, Paula E. ve Lloyd K. Bishop, Handbook of Tests and Measurement in Education and the Social Sciences. Lanham, Maryland ve London: The Scarecrow Press, Inc., 2000.Macvitte, Lori. “Buckle Up:Implementing an ERP Takes Time and Patience”, Network Computing. 12:6, 2001, 97. Nıcolaou, I. Andreas. “Quality of Postimplementation Review for Enterprise Resource Planning Systems”, International Journal of Accounting Information Systems. 5:1, 2004.Özcan, M. Olcay, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Web Tabanlı ERP Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 2006.Özdemir, Lütfiye, Yönetimde Bilişim Teknolojisi Etkinlik Sistemi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık, 2009.Mcdonnell, Scholar. “Squeezing More Out of ERP”, Computerworld. 34:40, 2000, 56.Tavşancıl, Ezel, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2002.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6074-9473
Author: BERKANT DULKADİR (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4660-1816
Author: LÜTFİYE ÖZDEMİR
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss491683, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {136 - 147}, doi = {}, title = {BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {DULKADİR, BERKANT and ÖZDEMİR, LÜTFİYE} }
APA DULKADİR, B , ÖZDEMİR, L . (2018). BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 136-147. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/491683
MLA DULKADİR, B , ÖZDEMİR, L . "BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 136-147 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/491683>
Chicago DULKADİR, B , ÖZDEMİR, L . "BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 136-147
RIS TY - JOUR T1 - BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA AU - BERKANT DULKADİR , LÜTFİYE ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 147 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA %A BERKANT DULKADİR , LÜTFİYE ÖZDEMİR %T BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD DULKADİR, BERKANT , ÖZDEMİR, LÜTFİYE . "BİR TEKNOLOJİK GELİŞME OLARAK KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ İŞLETMELER SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR VE BİR ARAŞTIRMA". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 136-147.