Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 60 - 70 2018-12-30

TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ

Gökhan Tuncel [1] , Enes YOLDAŞ [2]

33 100

Bu araştırma sanatın modern bir olgu olan ideoloji ile etkileşimini incelemekte ve bu etkileşimi Türk Siyasal tarihinde konumlandırmayı hedeflemektedir. İslamcı sinema akımının ortaya çıkışı ve siyaset ile ilişkisi incelenmiştir. Türkiye’de Sinema sanatının ortaya çıkışı ve farklı dönemlerindeki ortak karekteristiği, siyasetin ve resmi ideolojinin sanat ile etkileşimine belirgin bir örnek oluşturmaktadır. İlk yıllarından itibaren Türk sinemasına hâkim olan, inanç, kültür, gelenek ve aydınlanmaya ilişkin yaklaşımlar, Cumhuriyet’in seküler fikirleri ile uyum içerisindedir. İslamcı Sinema, Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte giderek belirginleşen resmi ideolojinin sinema üzerindeki hâkimiyetine bir tepki olarak doğmuştur.

İslamcı Sinema Akımı içerisinde örnekler oluşturan yönetmenlerin eserlerinde verdikleri mesaj ve o mesajı ifade ederken tercih ettikleri üslup dönemin siyasal koşullarına göre değişmektedir. Güncel siyaset, ideolojik söylem ve devlet organları(sansür kurulları, sinema üzerinden alınan vergileri belirleyen organlar, sanat eseri üreten resmi organlar TRT gibi), İslamcı sinema akımının içeriği ve kitlelerle buluşması-etkililiği üzerinde belirleyici olmuştur.

İlk yıllarında (1970-1980) yalnızca bireysel mesajlar içeren, bilgilendirmeyi ve gelenekleri hatırlatmayı hedefleyen akım, İslamcılığın ülkedeki seyrine uygun bir şekilde değişmiştir. İkinci döneminde (1980-1995) ilk dönemden farklı olarak toplumu bilgilendirmekten öte bilinçlendirmeyi ve harekete geçirmeyi hedeflemiştir. İslamcı Sinema akımı, Klasik Türk Sinemasının etkinliğini yitirdiği bu yıllarda zirve dönemini yaşamış ve oldukça rağbet görmüştür. Siyasal söylemin değiştiği 2000’li yıllarda etkinliği zayıflayan ve propaganda dili toplumda karşılık bulmayan İslamcı sinema akımı, ürettiği eserlerle önceki iki döneminden belirgin bir şekilde farklılaşmış, tasavvuf, hoşgörü, birlikte yaşam, insan hakları, hayvan hakları, doğayı koruma, cehalet ve taassub gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.

Sanat, Siyaset, İslamcılık, Türk Sineması, Toplum, Sistem
  • Coşkun, E., (2009), Türk Sinemasında Akım Araştırması, Phoneix Yayınları, Ankara.Çayır, K., (2008), Türkiye’de İslamcılık ve İslamcı Edebiyat, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Duman, D., (1999) Demokrasi Sürecinde Türkiye’de İslamcılık, (2. Baskı) Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.Maktav, H., (2005) “Kur’an’dan Kuram’a İslami Sinema”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce,C. 6 (2. Baskı), ed. Yasin Aktay, İletişim Yayınları, İstanbul.Onaran, A. Ş.,(1994) Türk Sineması, 1. Cilt, Kitle Yayınlar, İstanbul.Özgüç, A., (1988) Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, Broy Yayınları İstanbul.Selim, M., (1976), '''Birlişen Yollar' Filmi ve Öteki TV Olayları.'' Milliyet Sanat Dergisi. Tatlı, O., (2015), “Türkiye Sineması ve Sinemada Algı”, Akis Yayınları, İstanbul.Türköne, M., (2012), Doğumu ile Ölümü Arasında İslamcılık, Kapı Yayınları, İstanbul.Uçakan, M., (2010), Türk Sinemasında İdeoloji, (1. Baskı), Sepya Kitap, İstanbul.Yorulmaz, B. (2016), Sinema ve Din Eğitimi, (1. Baskı), DEM Yayınları, İstanbul.
  • FilmlerÇakmaklı, Yücel , Birleşen Yollar, 1970Çakmaklı, Yücel , Çile, 1972Çakmaklı, Yücel , Zehra, 1972 Çakmaklı, Yücel , Oğlum Osman, 1973Çakmaklı, Yücel , Memleketim, 1974Çakmaklı, Yücel, Minyeli Abdullah, 1990Çamurcu, Metin, Bize Nasıl Kıydınız, 1994 Diriklik, Salih, Gençlik Köprüsü, 1975 Güneş, İsmail, Çizme, 1991Güneş, İsmail, Gülün Bittiği Yer, 1999 Güneş, İsmail, The İmam, 2005Güneş, İsmail, Ateşin Düştüğü Yer, 2012Tanrısever, Mehmet, Sürgün, 1992 Uçakan, Mesut, Rahmet ve Gazap, 1980 Uçakan, Mesut, Yalnız Değilsiniz, 1990Uçakan, Mesut, Sonsuza Yürümek (Yalnız Değilsiniz 2), 1991 Uçakan, Mesut, Kelebekler Sonsuza Uçar, 1993Uçakan, Mesut, Ölümsüz Karanfiller, 1995 Uçakan, Mesut, Anne yada Leyla, 2005 Uçakan, Mesut, Anka Kuşu, 2006
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gökhan Tuncel (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Enes YOLDAŞ (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss495386, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {60 - 70}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Tuncel, Gökhan and YOLDAŞ, Enes} }
APA Tuncel, G , YOLDAŞ, E . (2018). TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 60-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/495386
MLA Tuncel, G , YOLDAŞ, E . "TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 60-70 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/495386>
Chicago Tuncel, G , YOLDAŞ, E . "TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 60-70
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ AU - Gökhan Tuncel , Enes YOLDAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 70 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ %A Gökhan Tuncel , Enes YOLDAŞ %T TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Tuncel, Gökhan , YOLDAŞ, Enes . "TÜRKİYE’DE SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 60-70.