Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 23 2019-03-31

SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ

KÜBRA ÇETİNKAYA [1]

32 85

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan terörizm, günümüzde de çok önemli bir problem olarak varlığını
sürdürmektedir. Terörizmin etkili olduğu bölgelerden biri de Sahra Altı Afrika’sıdır. Bu çalışmanın temel amacı;
Sahra Altı Afrika’da var olan terörizm unsurunu Soğuk Savaş sonrası dönemde, bölgenin en önemli ülkelerinden
biri olan Nijerya üzerinden, Boko Haram özelinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorular cevaplanmaya
çalışılmıştır: Terörizm nedir ve Soğuk Savaş dönemine kadar tarihi gelişimi nasıl olmuştur? Sahra Altı Afrika’da
ve Nijerya’da terörizmi etkileyen unsurlar nelerdir? Boko Haram terör örgütünün yapısı, ideolojisi, amacı ve
hedefleri nelerdir? Örgütün etkili olduğu bölgeler ve faaliyetleri nelerdir? Böylece çalışmada metodolojik olarak
betimsel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu sistematik üzerine kurulan bu çalışmada nihayetinde Nijerya’da
İslami ideolojiyle kurulan Boko Haram örgütünün Soğuk Savaş sonrasında radikalleşip militan bir niteliğe
büründüğü ve 2015 yılında küresel cihatçı IŞİD’e bağlılığını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle 11 Eylül
saldırılarından sonra artan terörle mücadele döneminde örgüt, eylemlerine başlayarak bölge ülkelerinde
faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılı itibariyle de eylemlerine devam eden örgüt, kamuoyunda sıkça kaçırma
haberleriyle gündeme gelmektedir.
Terörizm, Nijerya, Sahra Altı Afrika, Soğuk Savaş, Boko Haram
  • Acar, Ü. (2012). A’dan Z’ye Terörizm, Ankara: Kripto Basım. Aghedo, I. Osumah, O. (2012). The Boko Haram Uprising: How Should Nigeria Respond?, Third World Quarterly, 33(5): 853-869. Akwanya, A. (2014). Nigeria: Of Ethnic Diversity and Coexistence, https://www.researchgate.net/publication/270511933_NIGERIA_OF_ETHNIC_DIVERSITY_AND_C OEXISTENCE/download (Erişim Tarihi: 16.12.2018). AlJazeeraTurk, (2012). Kronoloji: Boko Haram’ın faaliyetleri, http://www.aljazeera.com.tr/kronoloji/kronolojiboko- haramin-faaliyetleri, (Erişim Tarihi: 03.01.2019). AlJazeera, El Efendi A. (Mayıs 2014). Boko Haram: İslam’ın Afrika’daki Düşmanı, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/boko-haram-islamin-afrikadaki-dusmani, (Erişim Tarihi:30.12.2018). Altuğ, Y. (1995). Terörün Anatomisi, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Artokça, İ. (2012). Boko Haram ve Eş-Şebab Terör Örgütlerinin yapısal Bakımdan Karşılaştırılması, TASAM Yayınları, 2-15 Aydın, N. (2009). Küresel Terör ve Terörizm, İstanbul: Kum Saati Yayıncılık. BBC (2016).Who are Nigeria’s Boko Haram Islamist Group, https://www.bbc.com/news/world-africa-13809501, (Erişim Tarihi: 03.01.2019). BILGESAM (2015),Terörün Geldiği Yeni Boyut: IŞİD Örneği , http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0- 96 2015062136rapor_20haziran2015.pdf, (Erişim Tarihi: 27.12.2018). Caşın, M. H, (2008). Uluslararası Terörizm, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Celso, Anthony, N, (2015). ‘’The Islamic State and Boko Haram: Fifth Wave Jihadist Terror Groups, Orbis, 59(2): 249-268. CNN/ 2018),Boko Haram Fast Facts,(October 2018), https://edition.cnn.com/2014/06/09/world/boko-haram-fastfacts/ index.html, (Erişim Tarihi: 02.01.2019). Combs, C. C, (2003). Terrorism in the twenty-first century, New Jersey: Upper Saddle River. Çitlioğlu, E, (2005). Gri Tehdit Terörizm, Ankara: Ümit Yayıncılık. Demirci, S. R, (2017). Işid’in Genişleyen Afrika Ağı: Boko Haram ve Eş-Şebab Uzantısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Afro-Avrasya Özel Sayısı: 195-211. Enweremadu, D. U, (2012). Anti Corruption Campaign in Nigeria (1999-2007), African Studies Centre. Falola,Toyin, Ihonvbere, Julius, (1985). The Rise and Fall of Nigeria's Second Republic: 1979-1984, London: Zed Books. Felbab-Brown, V, (2018). Nigeria’s Troubling Counterinsurgency Strategy Against Boko Haram, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/nigeria/2018-03-30/nigerias-troubling-counterinsurgencystrategy- against-boko-haram, (Erişim Tarihi:23.12.2018). Gilbert, E, Reynolds, J. T, (2016). Dünya Tarihinde Afrika, (Çev. Demirkaya, M.), İstanbul: Küre Yayınları. Hoffman, B. (1998). Inside Terrorism, The New York Times, Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html?_r=2 , (Erişim Tarihi: 22.12.2018). Japan’s official development assistance, (2014), Sub Saharan Africa, https://www.mofa.go.jp/files/000119328.pdf, (Erişim Tarihi: 22.12.2018). Kekilli, E, Ömer, H, Abdoulaye, İ.B., (2017). Bir Örgütün Anatomisi Boko Haram, SETA Analiz (214), Ağustos, Ankara. Leach, J. D, (2016). Boko Haram: Diverging Approaches to Fighting Insurgency, Journal of Politics and Democratization, 1(2): 2-19. Lutz, B. J, Lutz, J. M, (2005). Terrorism: Origins and Evoluiton, New York: Palgrave Macmillan. McCoy, T, (June 2014). Paying for Terrorism: Where does Boko Haram gets its Money from?, Independent, https://www.independent.co.uk/news/world/africa/paying-for-terrorism-where-does-boko-haram-getsits- money-from-9503948.html, (Erişim Tarihi:02.01.2019). Obgeidi, M.M, (2012). Political Leadership and Corruption in Nigeria Since 1960: A Socio-economic Analysis, Journal of Nigeria Studies, 1(2): 1-25. Onuoha, F.C. (June 2014), ‘’Why Do Youth Join in Boko Haram’’,Usip Special Report, https://www.usip.org/sites/default/files/SR348-Why_do_Youth_Join_Boko_Haram.pdf, (Erişim Tarihi: 07.01.2019). Ortaylı, İ, (2002). Dünyada ve Türkiye’de Terör, Ankara: T.C. Merkez Bankası Yayını. Perouse de Montclos, M. A, (2014). Boko Haram: Islamism, politics, security, and the state in Nigeria, Zaira: Tsehai Publishers. Pham, J. P, (2012). Boko Haram’s evolving threat, Africa Center for Strategic Studies, Africa Security Brief, Vol.2: 1-8. Rapoport. D. C, (2004). Four Waves of Modern Terrorism, A. K. Cronin, J. M. Ludes(Der.), Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy: İçinde 47-61. Washington: Georgetown University Press. Richardson, L, (2006). The Roots of Terrorism, Michigan: Routledge Taylor & Francis Group. Rubin, B, Rubin, J. C, (2009). Chronologies of Modern Terrorism, London: Routledge. Sani M. (2012). The Horified Boko Haram Insurgents Hostility, Namoda Multi-Disciplinary Journal, 5(2): 93- 104. Sıradağ, A. (2015). Sahra Altı Afrikası’nda Terörist Grupların Yükselişi: Boko Haram ve Eş-Şebab. SETA Analiz (125): 1-24. Sökmen Alaca, Aşkın İ, (2014). Boko Haram Terör Örgütü, , Küresel Politikada Yükselen Afrika, Ed. Soyalp Tamçelik, Gazi Kitabevi, Ankara. Şen, Y.F, Çiçek, H, (2018). Boko Haram Terör Örgütünün Bölgedeki Etkisi ve Örgütle Müzakere Olanakları, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15): 2093-2145. Taylor, P, (2002). Perception Management and The War Againist Terrorism, Journal of Informational Warfare, 1(3): 16- 29 Tsogo, J. A, Johnson, P. L, (2011). How Vulnerable Is Nigeria To Islam Extremisim?, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Noval Postgraduate School, California. UNICEF, (2015). Over 1.4 million children forced to flee conflict in Nigeria and region, https://www.unicef.org/media/media_85551.html, (Erişim Tarihi: 22.12.2018). UNICEF ( 2018), More than 1,000 children in northeastern Nigeria abducted by Boko Haram since 2013, https://www.unicef.org/wca/press-releases/more-1000-children-northeastern-nigeria-abducted-bokoharam- 2013 (Erişim Tarihi22.12.2018). Wilkinson, P. (1974). Political Terrorism, London: Macmillian. Yayla, A, (1990). Terör ve Terörizm Kavramlarına Genel Bakış. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 45(1): 335-385. Walker,A. (2013),What is Boko Haram?,https://www.usip.org/sites/default/files/SR308.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: KÜBRA ÇETİNKAYA (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { injoss547169, journal = {International Journal of Social Science}, issn = {2618-6284}, address = {Eğitim Yayınevi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 23}, doi = {}, title = {SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {ÇETİNKAYA, KÜBRA} }
APA ÇETİNKAYA, K . (2019). SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ. International Journal of Social Science, 2 (1), 1-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/547169
MLA ÇETİNKAYA, K . "SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ". International Journal of Social Science 2 (2019): 1-23 <http://dergipark.org.tr/injoss/issue/44308/547169>
Chicago ÇETİNKAYA, K . "SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ". International Journal of Social Science 2 (2019): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ AU - KÜBRA ÇETİNKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 2 IS - 1 SN - 2618-6284- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ %A KÜBRA ÇETİNKAYA %T SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ %D 2019 %J International Journal of Social Science %P 2618-6284- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ÇETİNKAYA, KÜBRA . "SOĞUK SAVAŞ SONRASI SAHRA ALTI AFRİKA’SINDA TERÖRİZM: BOKO HARAM İNCELEMESİ". International Journal of Social Science 2 / 1 (March 2019): 1-23.