Year 2019, Volume 6, Issue 20, Pages 263 - 288 2019-04-26

Reading Turkey Politics on Values: May 14, 1950 Elections
Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi

Aynur Köse [1] , Mustafa Yılmaz [2]

44 61

This study’s subject is the May 14, 1950 elections in which political power has changed by national will. The aim of the study is to reveal the values that dominate politics discourse in this important election. The CHP, which was the ruling party of the period, and the speeches of the DP political actors in the period newspapers were examined in terms of values. In the research conducted with the content analysis method, the basic and upper level dimensions of the Schwartz Value Scale were used as the analysis categories. In this way, it was tried to determine the expectations and values of the CHP and DP politicians to convince the voters and the dominant value priorities of the period politics. As a result of the analysis, it was found that the values most frequently used in the discourse of political actors in the 1950 election were the values of self-management, success, benevolence, security, power and universality. When the discourses of the CHP and DP actors were compared in terms of basic values, it was seen that both parties put forward similar values but the order of priorities was different.

Bu çalışma, millet iradesiyle iktidarın değiştiği ilk seçim olarak Türkiye siyasi tarihine geçen 14 Mayıs 1950 seçimini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı bu önemli seçimde siyaset söylemine egemen olan değerleri ortaya çıkarmaktır. Dönemin iktidar partisi konumundaki CHP ve muhalefet partisi konumundaki DP’li siyasal aktörlerin dönem gazetelerinde yer alan konuşmaları değerler açısından incelenmiştir. İçerik analizi yöntemiyle yapılan araştırmada analiz kategorileri olarak, Schwartz Değer Ölçeği’ndeki temel ve üst düzey değer boyutları kullanılmıştır. Bu yolla CHP ve DP’li siyasal aktörlerin seçmeni ikna etmek için hangi beklenti ve değerlere seslendikleri ve dönem siyasetinin egemen değer öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda 1950 seçiminde siyasal aktörlerin söylemlerinde en sık kullanılan değerlerin kendini yönetme, başarı, yardımseverlik, güvenlik, güç ve evrensellik temel değerleri olduğu saptanmıştır. CHP ve DP’li aktörlerin söylemleri temel değerler açısından karşılaştırıldığında, her iki partinin benzer değerleri öne çıkardıkları ancak öncelikler sıralamasının farklı olduğu görülmüştür.

 • Ahmad, Feroz. Modern Türkiye’nin Oluşumu. Çev., Yavuz Alogan. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2009.
 • Arslan, Hüsamettin. “Bilgi, Naturalizm ve Değerler”. Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri. Ed., Şahabettin Yalçın, 91-100. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
 • Avcı, Nazmi. Toplumsal Değerler ve Gençlik. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007.
 • Barnea, Marina F. ve Shalom H. Schwartz. “Values and Voting”. Political Physchology. 19/1 (1998): 17-40.
 • Başlevent, Cem ve Hasan Kirmanoğlu. “The Role of Basic Personal Values in Voting Behavior of Turkish People”. Problems and Issues in International Relations. Ed., T. Mavrikos-Adamou. Athens: ATINER, 2010.
 • Bektaş, Arsev. Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000.
 • Berelson, Bernard. Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press, 1952.
 • Bilgin Nuri. Siyaset ve İnsan: Siyaset Psikolojisi Yazıları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2005.
 • Bilgin, Nuri. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2006.
 • Büyükdüvenci, Sabri. “Değer’in Değeri Üzerine”. Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri. Ed., Şahabettin Yalçın, 101-113. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
 • Çavdar, Cengiz. Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1950’den Günümüze. Ankara: İmge Kitabevi, 2008.
 • Eroğul, Cem. Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi. Ankara: İmge Kitabevi, 2003.
 • Feldman, Stanley. “Values, Ideology, and The Structure of Political Attitudes”. Oxford Handbook of Political Psychology. Ed., D. O. Sears, L. Huddy ve R. Jervis. 477-508. New York: Oxford University Press, 2003.
 • Fichter, Joseph. Sosyoloji nedir?. Çev., Nilgün Çelebi. Konya: Toplum Yayınları, 1990.
 • Güngör, Erol. Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998.
 • Gürkan, Nilgün. Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın (1945-1950). İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.
 • Hofstede, Geert. Culture and Organizations: Software Of The Mind. USA: McGraw-Hill, 1991.
 • Hofstede, Geert. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. USA: Sage Publication, 1980.
 • Inglehart, Ronald. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Countries. Princeton: Princeton University Press, 1997.
 • Inglehart, Ronald. The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press, 1977.
 • Kahraman, Hasan Bülent. Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2010.
 • Kalender, Ahmet. Siyasal İletişim: Seçmenler ve İkna Stratejileri. Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.
 • Karpat, Kemal. Türk Demokrasi Tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.
 • Kongar, Emre. 21. Yüzyılda Türkiye 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2007.
 • Köktaş, M. Emin. “Türkiye’de Din ve Siyaset: Demoratikleşme Sürecinin Bir Problem Alanı”. Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. Ed., Memed Zencirkıran. 259-280. Ankara: Nova Basın Yayın, 2006.
 • Köse, Aynur ve Mustafa Yılmaz. Seçimler ve Değerler. Trabzon: Serander Yayınları, 2012.
 • Milburn, Michael A. Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset. Çev., Ali Dönmez ve Veli Duyan. Ankara: İmge Kitabevi, 1998.
 • Rokeach, Milton. The Nature of Human Values. New York: Free Press, 1973.
 • Rokeach, Milton. Value Survey. California: Sunnyvale, 1967.
 • Routramaa, Vesa ve Katri Heinasuo. “Type and Values over Generations”. Psychological Type and Culture–East & West: A Multicultural Research Symposium. Honolulu, Hawaii, 2006.
 • Sagiv, Lilach, Sonia Roccas, Jan Cieciuch, ve Shalom H. Schwartz. “Personal Values in Human Life”. Nature Human Behaviour. 1(2017): 630-639.
 • Schwartz, Shalom H. “Universals in the Content and Structure of Values: Theory and Empirical Tests in 20 Countries”. Advances in Experimental Social Phychology. Ed., M. P. Zanna, New York: Academic Press, 25(1992): 1-65.
 • Schwartz, Shalom, H., Gian Vittorio Caprara, Michele Vecchione, Paul Bain, vd. “Basic Personal Values Underlie and Give Coherence to Political Values: A Cross National Study in 15 Countries”. Political Behavior. 36(2014): 899-930.
 • Theodorson, George A. A Modern Dictionary of Sociology. New York: Barnes & Noble, 1979.
 • Toker, Metin. Tek Partiden Çok Partiye. İstanbul: Milliyet Yayınları, 1970.
 • Yılmaz, Mustafa. “Tarihi Süreçte Türkiye’de Siyaset ve Demokrasi”. Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. Ed., Memed Zencirkıran. 239-258. Ankara: Nova Basın Yayın, 2006.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar - 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Aynur Köse (Primary Author)
Institution: İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3320-108X
Author: Mustafa Yılmaz
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 26, 2019

Bibtex @research article { insanveinsan499145, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {263 - 288}, doi = {10.29224/insanveinsan.499145}, title = {Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi}, key = {cite}, author = {Köse, Aynur and Yılmaz, Mustafa} }
APA Köse, A , Yılmaz, M . (2019). Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi. İnsan ve İnsan, 6 (20), 263-288. DOI: 10.29224/insanveinsan.499145
MLA Köse, A , Yılmaz, M . "Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi". İnsan ve İnsan 6 (2019): 263-288 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/44865/499145>
Chicago Köse, A , Yılmaz, M . "Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi". İnsan ve İnsan 6 (2019): 263-288
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi AU - Aynur Köse , Mustafa Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.499145 DO - 10.29224/insanveinsan.499145 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 288 VL - 6 IS - 20 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.499145 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.499145 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi %A Aynur Köse , Mustafa Yılmaz %T Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 20 %R doi: 10.29224/insanveinsan.499145 %U 10.29224/insanveinsan.499145
ISNAD Köse, Aynur , Yılmaz, Mustafa . "Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi". İnsan ve İnsan 6 / 20 (April 2019): 263-288. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.499145
AMA Köse A , Yılmaz M . Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 263-288.
Vancouver Köse A , Yılmaz M . Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 288-263.