Year 2019, Volume 6, Issue 20, Pages 131 - 144 2019-04-26

II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi
The Evolution of Populism from the Second Constitutional Period to the Early Republican Era

Erkan Doğan [1]

56 102

Türkiye’de halkçılığın kökenlerini II. Meşrutiyet dönemine kadar götürebilmemiz mümkündür. Bu ideolojinin ilk biçimlerini Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi Türk milliyetçisi entelektüellerin yazılarında görebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de, halkçılığın bu erken dönem tarihinin kaderi Türk milliyetçiliğinin tarihi tarafından belirlenmiştir. Halkçılık, Türk milliyetçiliğini oluşturan ve besleyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Dayanışma (tesanüt) kavramının Gökalp tarafından, Durkheim sosyolojisi yoluyla, halkçılığın söylemine katılmasıyla birlikte Türk halkı, imtiyazsız ve sınıfsız bir kitle olarak tahayyül edilmeye başlanmıştır. Bu miras erken Cumhuriyet döneminin yönetici elitleri tarafından devralınmıştır.

The origins of Turkish populism can be extended back to the Second Constitutional Period. We can find the first formulations of this ideology in the writings of nationalist intellectuals like Ziya Gökalp and Yusuf Akçura. In this sense, it can be argued that the fate of populism in the Turkish context is determined by the history of Turkish nationalism from its early stages on. Populism was considered as one key constituting element of Turkish nationalism. With the incorporation of the idea of solidarism into the populist idiom via Durkheimian sociology by Gökalp, Turkish people were imagined as an unprivileged and classless nation. This legacy was also continued by the ruling elite of the early Republican period.

 • Berkes, Niyazi. Türk Düşününde Batı Sorunu. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1975.
 • Boratav, Korkut. Türkiye’de Devletçilik. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1974.
 • Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi. Hakimiyeti Milliye Matbaası: İstanbul, 1931.
 • CHF Nizamnamesi ve Programı. Ankara: TBMM Matbaası, 1931.
 • Georgeon, François. Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.
 • Gökalp, Ziya. Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1968.
 • Gökalp, Ziya. Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri I. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1973.
 • Gökalp, Ziya. Yeni Mecmua Yazıları. İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2018.
 • Karaömerlioğlu, M. Asım. “Rus Popülizmi Üzerine”. Toplum ve Bilim, 88 (2001): 235-250.
 • Köker, Levent. Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.
 • Parla, Taha. Kemalist Tek-Parti İdeolojisi ve CHP’nin Altı Oku. İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
 • Parla, Taha. Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm. İstanbul: İletişim Yayınları, 1999.
 • Peker, Recep. İnkılab Dersleri. Ankara: Ulus Basımevi, 1935.
 • Tekeli, İlhan ve Gencay Şaylan, “Türkiye’de Halkçılık İdeolojisinin Evrimi”. Toplum ve Bilim, 6-7 (1978): 44-110.
 • Tekeli, İlhan ve Selim İlkin, “Türkiye’de Bir Aydın Hareketi: Kadro”. Toplum ve Bilim, 24 (1984): 35-67.
 • Teşkilatı Esasiye Kanunu, https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1921/1921ilkmetin/1921-ilkhali.pdf.
 • Toprak, Zafer. “II. Meşrutiyet’te Solidarist Düşünce: Halkçılık”. Toplum ve Bilim. 1 (1977): 92-123.
 • Toprak, Zafer. “Türkiye’de Korporatizmin Doğuşu”. Toplum ve Bilim, 12 (1980): 41-49.
 • Toprak, Zafer. “Osmanlı Narodnikleri: ‘Halka Doğru’ Gidenler”. Toplum ve Bilim. 24 (1984): 69-81.
 • Toprak, Zafer. “Popülizm ve Türkiye’deki Boyutları”. Tarih ve Demokrasi: Tarık Zafer Tunaya’ya Armağan, İstanbul: Cem Yayınevi, 1992.
 • Toprak, Zafer. Türkiye’de Popülizm: 1908-1923. İstanbul: Doğan Kitap, 2013.
 • Türkeş, Mustafa. Kadro Hareketi: Ulusçu Sol Bir Akım. Ankara: İmge Kitabevi, 1999.
 • Üstel, Füsun. İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları 1912-1931. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
 • Venturi. Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in 19th Century Russia. New York: Grosset & Dunlap, 1966.
 • Walicki, Andrzej. Rus Düşünce Tarihi: Aydınlanma’dan Marksizme. Çev., Adam Şenel. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar - 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan Doğan (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 26, 2019

Bibtex @research article { insanveinsan523292, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {131 - 144}, doi = {10.29224/insanveinsan.523292}, title = {II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi}, key = {cite}, author = {Doğan, Erkan} }
APA Doğan, E . (2019). II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi. İnsan ve İnsan, 6 (20), 131-144. DOI: 10.29224/insanveinsan.523292
MLA Doğan, E . "II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi". İnsan ve İnsan 6 (2019): 131-144 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/44865/523292>
Chicago Doğan, E . "II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi". İnsan ve İnsan 6 (2019): 131-144
RIS TY - JOUR T1 - II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi AU - Erkan Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.523292 DO - 10.29224/insanveinsan.523292 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 144 VL - 6 IS - 20 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.523292 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.523292 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi %A Erkan Doğan %T II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 20 %R doi: 10.29224/insanveinsan.523292 %U 10.29224/insanveinsan.523292
ISNAD Doğan, Erkan . "II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi". İnsan ve İnsan 6 / 20 (April 2019): 131-144. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.523292
AMA Doğan E . II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 131-144.
Vancouver Doğan E . II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 144-131.