Year 2019, Volume 6, Issue 21, Pages 553 - 572 2019-08-01

Çok katlı pazarlama sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktır. Türkiye’de ise öncü olarak 1990’lı yıllarda uygulanmaya başlamış ve hızlı bir gelişme göstererek günümüzde birçok yerli firma tarafından da uygulanan bir sistem haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, çok katlı pazarlama sistemlerinin girişimcilerine sunduğu imkânları ve bunların girişimciler tarafından algılanma derecesini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, pazarlama ağının girişimcilerine sunduğu ortalama kazancı, istihdama etkisini, kariyer olanaklarını ve bireyleri çok katlı pazarlamaya yönlendiren sebeplerin tespiti çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan verilerle yapılan faktör analizi sonuçlarına göre katılımcıların verdikleri cevaplar Bireysellik ve Kişisel Katkı, Firma Katkısı, Firma Teşviki, Ürünler ve Sunulan İmkanlar ve Gelir olmak üzere beş boyut altında toplanmıştır. Geneli itibariyle bir ağ pazarlama sistemi olan One more istihdam ve ek gelir anlamında ekonomik faydalar sağlamaktadır. Sistemin sunduğu olanaklar, katılımcılar tarafından cezbedici bulunmaktadır.

Pazarlama, Çok Katlı Pazarlama, Network Marketing, One More
 • Agcadağ, İpek. “Popüler Kültür Bağlamında Kozmetik Ürünleri Tüketimi ve Yeni Bir Satış Kanalı Olarak Ağ Pazarlama (Network Marketing) Sistemi”. Sosyoloji Dergisi, 36. (2017): 157-169.
 • Akmeşe, Muhammet. “Network Marketing (Ağ Pazarlama) Sisteminden Kazanç Elde Edenlerin Vergilendirilmesi”. Vergi Raporu Dergisi, (2015): 87-93.
 • Berkowġtz, Eric, William Rudelius, Roger Kerin ve Steven Hartley. Marketing, The Mc Grow Hill, 2007.
 • Boğa, Özlem, Başcı, Ahmet. “Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Gösterişçi Tüketim Üzerine Etkisi”. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 45, Ocak 2016: 463-489.
 • Clothier, Peter. Multi Level Marketing, A Practical Guide to Successful Network Selling. London: Kogon Page, 1997.
 • Constantin, Cristinel. “Multi-Level Marketing - A Tool Of Relationship Marketing”. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 2 (51), 2009: 31-36.
 • Çakmak, Ali Çağlar. Doğrudan Satış ve Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi. İstanbul: Türkmen Kitapevi, 1. Baskı, 2011.
 • Emirza, Emin. İştahlı, Selma, B. İştahlı, Yusuf, H. “Sosyal Medyanın Çok Katlı Pazarlamada Kullanımı Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(18), 2012: 20-32.
 • Gürağaç, Nihal. “Doğrudan Pazarlama Yönelimlerinden Çok Katlı Pazarlama”. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2006.
 • Hassülün, Pınar. Erol, Damra. “Şebeke Yolu Pazarlamada Peter Clothier’in Başarı Prensipleri”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 2017: 154-167.
 • Işık, Pervin. “Çok Katlı Pazarlama Sistemi Ve Uygulamaları: Türkiye Avon Firması Örneği”. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2001.
 • Kara, Mehmet. Çiçek, Behiye. “Çok Katlı Pazarlama Sistemi ve Uygulaması: Yozgat İli Tupperware Firması Örneği”. The Journal of International Scientific Researches, Vol. 1(1), 2016: 50-62.
 • Karaman, Davut. “Network Marketing ve Liderin Önemi”. Ekovitrin Dergisi, Sayı: 156, Aralık 2012.
 • Karaman, Davut. “Küçülen Dünya, Büyüyen Pazarlama: Network Marketing”. Ekovitrin Dergisi, Sayı: 155, Kasım 2012: 48-50.
 • Muncy, James A. “Ethical Issues In Multilevel Marketing: Is It A Legitimate, Business Or Just Another Pyramid Scheme?”. Marketing Education Review, 3(14), 2004: 47-53.
 • Odabaşı, Yavuz. Pazarlama İletişimi Yönetimi. İstanbul: MediaCat Yayınları, 13. Baskı, 2014.
 • Özerkmen, Necmettin, Erdinç Tekbaş. “Çok Katmanlı Pazarlama Sisteminde Birincil Toplumsal İlişkilerin Ticarileşmesi ve Sonuçları: Herbalife Örneği”. Akademik Araştırmalar Dergisi, 9(34), 2007: 94-112.
 • Şahan, Gülçin. “Social Network Marketing: Social Networks’ Effects On Consumer Buying Behavior”. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
 • Uluçam, Şemseddin. “Çok Katlı Pazarlama Sistemlerinde Distribütörlerin Başarısı Ve İş Tatmininde Etken Olan Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi, 2015.
 • İnternet Kaynakları
 • One More. “Biz Kimiz?” Erişim 19 Eylül 2018. https://www.onemoreinternational.com/about.php
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2019 Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9097-3460
Author: Davut Karaman (Primary Author)
Institution: ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 1, 2019

Bibtex @research article { insanveinsan468188, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {553 - 572}, doi = {10.29224/insanveinsan.468188}, title = {Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Karaman, Davut} }
APA Karaman, D . (2019). Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama. İnsan ve İnsan, 6 (21), 553-572. DOI: 10.29224/insanveinsan.468188
MLA Karaman, D . "Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama". İnsan ve İnsan 6 (2019): 553-572 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/47527/468188>
Chicago Karaman, D . "Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama". İnsan ve İnsan 6 (2019): 553-572
RIS TY - JOUR T1 - Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama AU - Davut Karaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.468188 DO - 10.29224/insanveinsan.468188 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 553 EP - 572 VL - 6 IS - 21 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.468188 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.468188 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama %A Davut Karaman %T Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 21 %R doi: 10.29224/insanveinsan.468188 %U 10.29224/insanveinsan.468188
ISNAD Karaman, Davut . "Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama". İnsan ve İnsan 6 / 21 (August 2019): 553-572. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.468188
AMA Karaman D . Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama. İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 553-572.
Vancouver Karaman D . Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama. İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 572-553.