Year 2018, Volume 5, Issue 9, Pages 197 - 211 2018-12-29

MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ

Emel Arık [1] , Hakkı Akgün [2]

27 127

Haber aktarım sürecinde ideolojilerin biçimlendirici rolü pek çok iletişim araştırmasına konu olmaktadır. Çoğu zaman ön plana çıkmayan ama süreci biçimlendiren ideolojik bakış, özellikle ekonomi-politik yaklaşımın temel analiz konularının başında gelmektedir. Ekonomi-politiğin bir yansıması olarak ideoloji aynı haberlerin farklı ideolojilere mensup yayın organlarında farklı şekillerde biçimlendirilmelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada 2018 yılında sıkça tartışılan Süper Teşvik Paketi’nin Türk basınında nasıl haberleştirildiği, farklı gazeteler örnekleminde söylem analizi yöntemiyle analiz edilmiş, böylelikle ideolojik farklılıkların ve sahiplik yapılarının ilgili haber metinlerinin inşasında etkinlikleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Söylem analizi yöntemi ile incelenen metinler 10 Nisan 2018 tarihli Hürriyet, Sabah, Star, Yeni Şafak, Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel ve Yeniçağ gazetelerinin ilk sayfalarında yer alan haber ve spotlardan seçilmiştir. Analizlerin sonucunda sekiz gazetenin de sahiplik yapıları ve ideolojik tutumlarıyla örtüşen farklı gerçeklikler tasarladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Ekonomi, ideoloji, sahiplik yapısı, gerçeklik
  • Akgün, Hakkı (2018). Ekonomi Basınının Ekonomi Politik Yapısı ve İçeriğe Etkileri, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler Alver, Füsun (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı, İstanbul: Der Yayınları Chomsky, Noam (1999). Medya Gerçeği, Çeviren: Osman Akınhay ve Abdullah Yılmaz, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık Hall, Stuart (1997). “İdeoloji ve İletişim Kuramı” Medya Kültür Siyaset, Der: Süleyman İrvan, Ankara: Ark Yayınevi Herman, Edward ve Chomsky, Noam (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, Çev. Ender Abadoğlu, İstanbul: Aram Yayıncılık Keane, John (1999). Medya ve Demokrasi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çev: Haluk Şahin Marx, Karl ve Frederich Engels (1992). Alman İdeolojisi (Feuerbach), Çev: Sevim Belli, İstanbul: Sol Yayınları Murdock, Graham ve Golding, Peter (1997). “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”, Medya Kültür ve Siyaset, Ed: Süleyman İrvan, Ankara: Ark yayınları Schiller, Herbert (2005). Zihin Yönlendirenler. Çev: Cevdet Cerid, İstanbul: Pınar Yayınları Shoemer, Pamela ve Reese, Stephen D. (1997). “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi”, Medya Kültür Siyaset, Der: Süleyman İrvan, Ankara: Ark Yayınevi Van Dijk, Teun A. (1987). News Analysis, Hillsdale, New Jersey: Lawrance Erlbaum Associatess Publishing Van Dijk, Teun A. (2003). “Söylem ve İdeoloji Çokanlamlı Bir Yaklaşım”, Çev: N. Ateş, Söylem ve İdeoloji, Haz: Barış Çoban, Zeynep Özarslan, İstanbul: Su Yayınları
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3748-7257
Author: Emel Arık (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-4114-6041
Author: Hakkı Akgün

Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { intermedia513511, journal = {Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-3669}, address = {Istanbul Ticaret University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {197 - 211}, doi = {}, title = {MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Arık, Emel and Akgün, Hakkı} }
APA Arık, E , Akgün, H . (2018). MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 5 (9), 197-211. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intermedia/issue/42605/513511
MLA Arık, E , Akgün, H . "MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 (2018): 197-211 <http://dergipark.org.tr/intermedia/issue/42605/513511>
Chicago Arık, E , Akgün, H . "MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 (2018): 197-211
RIS TY - JOUR T1 - MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ AU - Emel Arık , Hakkı Akgün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 211 VL - 5 IS - 9 SN - -2149-3669 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ %A Emel Arık , Hakkı Akgün %T MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ %D 2018 %J Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences %P -2149-3669 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Arık, Emel , Akgün, Hakkı . "MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 / 9 (December 2018): 197-211.
AMA Arık E , Akgün H . MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences. 2018; 5(9): 197-211.
Vancouver Arık E , Akgün H . MEDYA METİNLERİNİN İNŞASINDA İDEOLOJİK FARKLILIKLAR: “SÜPER TEŞVİK PAKETİ” HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences. 2018; 5(9): 211-197.