Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 1 - 14 2019-02-28

İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi

Orhan ATAMAN [1] , Abdurrahman KILIÇ [2]

48 132

Bu çalışmanın amacı Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin yabancı
diller yüksekokulunda öğrenim görmekte olan hazırlık sınıfı öğrencileri ile bu kurumda
çalışan öğretim elemanlarının yabancı dil öğretiminde deyim bilgisi ilgili görüşlerini ve
öğrencilerin deyimlerin öğretimine ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemektir. Araştırmada,
katılımcıların bireysel algılarını, deneyimlerini ve bakış açılarını öğrenme, mevcut durumları
anlama ve açıklama amacıyla nitel araştırma yaklaşımı desenlerinden biri olan durum
çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya ölçüt örnekleme yöntemi ile bahsi geçen kurumda
öğrenim görmekte olan orta ve orta-üst seviye İngilizce bilgisine sahip 30 hazırlık sınıfı
öğrenci ve 10 öğretim görevlisi dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu soruların
yer aldığı bir görüşme formu kullanılmıştır ve veriler katılımcılardan yazılı bir şekilde
toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda, İngilizce öğreniminde deyimler katılımcılar tarafından önemli görülmesine
rağmen, kullanılan ders kitaplarında bu konuya yeterince yer verilmediği görüşünün hâkim
olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bu tür ifadelerle karşılaştıklarında
onları anlamlandırmakta ve öğrenmekte zorlandıkları, dolayısıyla kullanmaya ihtiyaç
duyduklarında da bu konuda eksiklik hissettikleri görülmüştür. Bu nedenle, bir yıllık süreyi
İngilizce öğrenimiyle geçiren ve bu sürecin sonunda ileri düzeyde İngilizce becerilerine
ulaşması hedeflenen öğrencilerin hedef dilin kültürel özellikleri hakkında da bilgi sahibi
olmasını sağlayan ve özellikle de günlük hayatta, dilin gerçek ortamında kullanıldığında sıkça
ihtiyaç duyulan deyimsel ifadelere yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
deyim; İngilizce; ihtiyaç analizi; hazırlık sınıfı
 • Abisamra S N (2002). Teaching Idioms. http://abisamra02.tripod.com/idioms adresinden erişilmiştir.
 • Akkök E A (2011). Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi. Dil Dergisi, 143, 59-77
 • Aksan D (2000). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aksoy Ö A (1988). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Kitapevi Yayınları.
 • Andreou G, Galantomos L (2007). Designing a Conceptual Syllabus For Teaching Metaphors And Idioms in A Foreign Language Context. Porta Linguarum, (9):69-77.
 • Angel R D (2016). Learners’ Beliefs about the Notion of Idiom. English Linguistics Research, 5(3),62-71.
 • Asl F M (2013). The impact of Context on Learning Idioms in EFL Classes. TESOL Journal, 37(1), 1-12.
 • Bateni M (2010). Collocations and Idioms and Their Translatability. Iranian Studies, 43(5),591-597.
 • Bulut T (2004). Idiom Processing in L2: Through Rose-colored Glasses. The Reading Matrix, 4(2),105- 116.
 • Burke D (1998). Without Slang and Idioms, Students Are “In the Dark!”. ESL Magazine, 1(5),20 – 23.
 • Büyüköztürk Ş, Kılıç Çakmak E, Akgün Ö E, Karadeniz Ş, Demirel F (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chuang Y (2013). A Study Of The Relationship Between College EFL Learners’ Vocabulary Size And Idiomatic Reading Comprehension. NCUE Journal of Humanities, 7, 59-76.
 • Cooper C (1998). Teaching Idioms. Foreign Language Annals, 31 (2), 255 – 266.
 • Cooper T (2012). Processing of Idioms by L2 Learners of English. TESOL Quarterly, (33)2,233-262.
 • Creswell J W (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri; Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Çakir I (2011). How do Learners Perceive Idioms in EFL Classes? Ekev Akademi Dergisi, 15(47), 371-381.
 • Delisle J (2001). Çeviri Yöntemleri İçin Söylem Çözümlemesi, (Çev. J. Umran Derkunt). İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • Eltahir R (2003). Teaching and Learning Of Idiomatic Expressions And Multiword Verbs Of English in The Context Of Sudan. Doktora Tezi. Hyderabad: University of Hyderabad.
 • Güneş S (2009). Yabancı Dil Öğretiminde Deyim Öğretimi: Yöntemler, Teknikler ve Uygulamalar. Dilbilim, 2 (2), 1-15.
 • Liontas J I (2002). Exploring Second Language Learners' Notions Of Idiomaticity. System, 30 (3), 289-313.
 • Mahmoud A (2002). Interlingual Transfer of Idioms by Arab Learners of English. I-TESL-Journal, 8(12), 1-5.
 • Maisa S, & Karunakaran T (2013). Idioms and Importance of Teaching Idioms to ESL Students: A Study on Teacher Beliefs. Asian Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1), 1-13.
 • Merriam-Webster’s Dictionary (2018). https://www.merriam-webster.com/dictionary/idiom adresinden erişilmiştir.
 • Najarzadegan S, Ketabi S (2015). Teachers’ Beliefs about Teaching Idiomatic Expressions: The Case of Iranian EFL Learners. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2 (3), 120-132.
 • Nippold M (2003). Mental Imagery and Idioms Comprehension: A Comparison of School-age Children and Adults. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46(4),788-799.
 • Noor H, Fallatah M (2010). An Investigation of Some Difficulties in Idioms Encountered by Saudi Learners of English. International Journal of Arabic-English Studies, 1, 147-174.
 • Palmer F R (2001). Semantik: Yeni bir Anlambilim Projesi.(Çev. R. Ertürk). Ankara: Kitabiyat Yayınevi.
 • Tarcaoanu M C (2012). Teaching and Learning Idioms in English (Theoretical and Practical Considerations). Scientific Journal of Humanistic Studies, 4(7), 220-228.
 • Yavuz N (2010). Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi İçin Bir Araç Geliştirme Denemesi. Dil Dergisi. 147, 7-21
 • Yıldırım A, Şimşek H (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Research
Authors

Author: Orhan ATAMAN (Primary Author)

Author: Abdurrahman KILIÇ

Dates

Publication Date: February 28, 2019

Bibtex @research article { intjces533501, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9373}, address = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ATAMAN, Orhan and KILIÇ, Abdurrahman} }
APA ATAMAN, O , KILIÇ, A . (2019). İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 1-14. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intjces/issue/43579/533501
MLA ATAMAN, O , KILIÇ, A . "İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 1-14 <http://dergipark.org.tr/intjces/issue/43579/533501>
Chicago ATAMAN, O , KILIÇ, A . "İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi AU - Orhan ATAMAN , Abdurrahman KILIÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 4 IS - 2 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi %A Orhan ATAMAN , Abdurrahman KILIÇ %T İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi %D 2019 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD ATAMAN, Orhan , KILIÇ, Abdurrahman . "İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (February 2019): 1-14.
AMA ATAMAN O , KILIÇ A . İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. IntJCES. 2019; 4(2): 1-14.
Vancouver ATAMAN O , KILIÇ A . İngilizce Öğretiminde Deyimsel İfadelerin Öğretiminin Gerekliliğine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 14-1.