Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 39 - 49 2019-02-28

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Taner BOZKUŞ [1] , Mine TURĞUT [2] , Hacı Murat ŞAHİN [3] , Mücahit OKUYUCU [4]

61 135

Bu araştırmanın amacı ,üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesidir Çalışmada ayrıca cinsiyet, yaş, okudukları bölüm, öğrenim durumları ve aylık gelirleri açısından anlamlı farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir.

Araştırmaya, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 118 erkek ve 106 kadın olmak üzere toplamda 224 üniversite öğrencisi katılmıştır.

Tarama modelinde yapılmış bu araştırmada veri toplama aracı olarak,araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile birlikte,üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla (Dayıoğlu H. ve ark. 2015) tarafından geliştirilen 50 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi p>0.05 olarak alınmıştır.

Araştırmadan elde edilen analiz sonuçlara göre,öğrencilerin demografik bilgilerinin “yaş,boy, bölüm ve aylık gelir beslenme alışkanlıklarını etkileme açısından anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı gözlemlenirken; sadece cinsiyet değişkeni açısından kadın katılımcıların duygusal durum değişikliklerinden kaynaklı yeme durumlarının erkek katılımcılara göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Spor, Üniversite, Öğrenci, beslenme alışkanlığı
 • Arslan P, Karaağaoğlu N, Duyar İ, Güleç E. Yükseköğrenim gençlerinin beslenme alışkanlıklarının puanlandırma yöntemi ile değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1994; 22 (2): 195-208
 • Açık Y, Çelik G, Ozan AT, Oğuz öncül AF, Deveci SE, Gülbayrak C. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum 2003; 13 (4): 74-80.
 • Ersoy G. (2004) Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme. 3. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Ersoy, G. (2013). Fiziksel uygunluk (fitness) spor ve beslenme ile ilgili temel öğretiler. Ankara: Alpofset Yayın Dağıtım
 • Ermiş, E., Doğan, E., Erilli, N. A., & Satıcı, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alişkanliklarinin İncelenmesi: OndokuzMayis Üniversitesi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 30-40.
 • Mazıcıoğlu, MM. ve Öztürk A.(2003).”Üniversite 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler”, Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes MedicalJournal), 25 (4):172-178.
 • Onurlubaş, E., Doğan, H. G., & Demirkıran, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 61-69.
 • Sevindi, T., Yılmaz, G., Đbiş, S., Yılmaz, B. (2007). “Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme ve Kahvaltı Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, TSA. 11; s.3.
 • Tai MM, Castillo PP, Sunyer FX. Meal size and frequency. Effect on the thermic effect of food. Am J Clin Nutr 1992;54:783.
 • Turgut, M., Bayrak, E., & Baş, M. A. Ş. Engelli Çocukların Ailelerinin Beslenme Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Special Issue 2), 126-135.
 • Yılmaz E, Özkan S. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2007;2 (6):87-104.
Primary Language tr
Journal Section Research
Authors

Author: Taner BOZKUŞ (Primary Author)

Author: Mine TURĞUT

Author: Hacı Murat ŞAHİN

Author: Mücahit OKUYUCU

Dates

Publication Date: February 28, 2019

Bibtex @research article { intjces533512, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9373}, address = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {39 - 49}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BOZKUŞ, Taner and TURĞUT, Mine and ŞAHİN, Hacı Murat and OKUYUCU, Mücahit} }
APA BOZKUŞ, T , TURĞUT, M , ŞAHİN, H , OKUYUCU, M . (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 39-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intjces/issue/43579/533512
MLA BOZKUŞ, T , TURĞUT, M , ŞAHİN, H , OKUYUCU, M . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 39-49 <http://dergipark.org.tr/intjces/issue/43579/533512>
Chicago BOZKUŞ, T , TURĞUT, M , ŞAHİN, H , OKUYUCU, M . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 39-49
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Taner BOZKUŞ , Mine TURĞUT , Hacı Murat ŞAHİN , Mücahit OKUYUCU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 49 VL - 4 IS - 2 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Taner BOZKUŞ , Mine TURĞUT , Hacı Murat ŞAHİN , Mücahit OKUYUCU %T Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD BOZKUŞ, Taner , TURĞUT, Mine , ŞAHİN, Hacı Murat , OKUYUCU, Mücahit . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (February 2019): 39-49.
AMA BOZKUŞ T , TURĞUT M , ŞAHİN H , OKUYUCU M . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. IntJCES. 2019; 4(2): 39-49.
Vancouver BOZKUŞ T , TURĞUT M , ŞAHİN H , OKUYUCU M . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 49-39.