Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 450 - 474 2018-12-29

Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği

Serdar Çil [1] , Yusuf Yurdigül [2]

37 143

Günümüzde demokratik yönetimlerin bir çıkmaza girdiği ve temsil sisteminin toplumların yönetimsel taleplerini karşılamadığı görülmektedir. Bu sebeple halkın yönetime katılımını artırmak ve sistemi tekrar benimsemelerini sağlamak için farklı arayışlara girilmektedir. Bu süreçte ise öne çıkan en önemli araç internet ve yeni medya olarak görünmektedir.

Demokratik yönetimlerin daha katılımcı bir yapıya kavuşmaları için internet, özellikle de yeni medya araçlarına ve bu ortamda geliştirilecek uygulamalara yönelik büyük beklentiler içerisine girilmektedir. Facebook ise bu beklentilere karşılık vermesi beklenen en yaygın sosyal paylaşım sitesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda Facebook’u aktif olarak kullanan kişilere uygulanan anket çalışmasında demokrasiye ve Facebook’a yönelik algıları ortaya konulmaya çalışılmış ve bir demokratikleşme aracı olarak Facebook’u algılayış biçimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Facebook, Demokrasi, Yeni Medya, Sosyal Paylaşım Siteleri
 • Arıkan, R. (2005). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayınları.
 • Boyd, D. M., Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History,and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication(13), 210-230.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Geray, H. (2011). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle. Ankara: Genesis Yayınları.
 • Güriş, S., Astar, M. (2014). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik. İstanbul: Der Yayınları.
 • Kırık, A. M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı. Editör:A. Büyükaslan, A. M. Kırık, Sosyalleşen Birey Sosyal Medya Araştırmaları 1. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Lijphart, A. (1984). Çağdaş Demokrasiler. (E. Özbudun, & E. Onulduran, Çev.) Ankara: Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği.
 • Schmidt, M. G. (2001). Demokrasi Kuramlarına Giriş. (M. E. Köktaş, Çev.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Spitz, D. (1994). Antidemokratik Düşünce Şekilleri. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Timm, D. M., Duven, C. J. (2008). Privacy and Social Networking Sites. New Directions For Student Services, Wiley İnterscience, Sayı:124 89-103 http://www.readcube.com/articles/10.1002%2Fss.297?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1 (14 Temmuz 2014 tarihinde erişim sağlanmıştır.)
 • Zavala, A. V. (2006). Katılımcı Demokrasi. (N. Aras, Çev.) Ankara: Dipnot Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-4868-7994
Author: Serdar Çil (Primary Author)
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9903-4176
Author: Yusuf Yurdigül
Institution: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { intjcss494550, journal = {Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)}, issn = {}, eissn = {2458-9381}, address = {Mutlu TÜRKMEN}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {450 - 474}, doi = {}, title = {Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği}, key = {cite}, author = {Çil, Serdar and Yurdigül, Yusuf} }
APA Çil, S , Yurdigül, Y . (2018). Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 4 (2), 450-474. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intjcss/issue/41864/494550
MLA Çil, S , Yurdigül, Y . "Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 (2018): 450-474 <http://dergipark.org.tr/intjcss/issue/41864/494550>
Chicago Çil, S , Yurdigül, Y . "Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 (2018): 450-474
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği AU - Serdar Çil , Yusuf Yurdigül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) JF - Journal JO - JOR SP - 450 EP - 474 VL - 4 IS - 2 SN - -2458-9381 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği %A Serdar Çil , Yusuf Yurdigül %T Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği %D 2018 %J Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) %P -2458-9381 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Çil, Serdar , Yurdigül, Yusuf . "Sosyal Paylaşım Siteleri ve Demokratikleşme İlişkisi: Facebook Örneği". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 / 2 (December 2018): 450-474.