Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 475 - 506 2018-12-29

Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz

Fatma Avcı [1] , İ. Ayşad Güdekli [2]

128 670

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından biri olan ataerkil sistem kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerinde etkilidir. Erkek egemen sistem toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarına hâkim olmakta, kadınlar ikincil konuma düşmekte ve eril şiddete maruz kalmaktadır. Yazılı ve görsel medya, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti olaylarını sıklıkla haberleştirmekte, toplumda kadına şiddet görünür kılmaktadır. Bu çalışmada 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin’de işlenen Özgecan Aslan cinayeti döneminde, Türk yazılı basınında çıkan kadına şiddet haberlerindeki söylem farklılıklarını ele alınacaktır. Çalışma farklı yayın politikalarına sahip olan Cumhuriyet, Akit ve Hürriyet gazetelerinin 14 Şubat 2015- 14 Mart 2015 tarihlerindeki ilgili haber metinlerini kapsamış, haber metinleri Van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre Özgecan Aslan cinayeti ve kadına şiddet haberlerini gazeteler kendi ideolojilerine ve yakın ilişkide olduğu siyasi kanadın söylemlerine göre şekillendirmişlerdir. Kullandıkları başlıklar, fotoğraflar ve sözcükler incelendiğinde olaylar üç gazetede farklı şekilde yorumlanmıştır. Olayların toplumsal bağlamından koparılıp siyasi bir malzemeye dönüştürüldüğü, haberlerde eril söylemin bulunduğu ve tiraj kaygısı ile sansasyonelleştirildiği sonuçlar arasındadır.
Özgecan Aslan, Toplumsal Cinsiyet, Kadına Şiddet, Medya
 • Adak, S. (2016). Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet. F. Saygılıgil (hzl.). Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, s. 18-24, Dipnot, Ankara.
 • Ayhan, A., Kükrer Aydın, Ö. (2015). İnternet Gazetelerindeki Okur Yorumlarına Yönelik Bir Analiz (Özgecan Aslan Cinayeti Örneği). Global Media Journal TR Edition, 6 (11): 75-89. Bayhan, V. (2013). Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet. Doğu Batı, s. 147-164. Berktay, F. (1997). Tanımlanması Serbest Bir Nesne: Kadın. N. Arat (drl.). Kadınların Gündemi (s. 89-97). Say Yayınları.İstanbul
 • Bora, A. (2012). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık. K. Çayır, M. Ayan Ceyhan (drl.).Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar (s. 175-187). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Bulunmaz, B. (2009). Medya ve Siyaset Etkileşiminin Karşılıklı Boyutları. N. Tan Akbulut,C. Bilgili (drl.). Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi (s. 331-347). Beta Yayıncılık,İstanbul.
 • Connell, R. W. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (2 b.). (çev. C. Soydemir) Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Çakır, S. (1991). Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını. N. Arat (drl.). Kadınlar ve Siyasal Yaşam Eşit Hak Eşit Katılım (s. 131-142). Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Çetin Özkan, Z. (2016). Geleneksel Türk Sinemasında Erkeğin Değişen Simgesi. H. Kuruoğlu (drl.). Erkek Kimliğinin Değişemeyen Halleri (s. 121-135). Nobel Yaşam, İstanbul.
 • Çoban, B. (2009). Medya,Kamuoyu, İdeoloji. C. Bilgili, N. Tan Akbulut (drl.). Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi (s. 137-162). Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Dursun, Ç. (2010). Kadına Yönelik Şiddet Karşısında Haber Etiği. Fe Dergisi, s. 19-29.
 • Ergeç, N. E. (2010). Medya ve Söylem. Pegem Akademi, Ankara.
 • Güdekli, A. (2016). Küresel Erkek(lik) ve Medya. Literatürk Academia, Konya.
 • Güldü, Ö., Ersoy Kart, M. (2009). Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal Tutumlar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, s. 97-117.
 • Hartmann, H. (2008). Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği. G. A. Savran,N.T Demiryontan (drl.). Kadının Görünmeyen Emeği (s. 157-198). Yordam Kitap, İstanbul
 • Kabadayı, L. (2006). Kadınlar ve Medya: Türk Kadın Muhabirlerinin Profili, Haber Anlayışı ve Haber Metinlerinde Kadınları Tanımlayışı. D. İmançer (drl.) Medya ve Kadın (s. 103-119) E Babil Yayınları, Ankara.
 • Kaplan, N., Akyol, Ş. (2009). Bilgi Üreten Bir Kültür ve İletişim Formu Olarak Gazetecilikte Meslek Etiği: Mesleğe Aday Öğrencilerin Gazeteciliğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. N. Tan Akbulut,C. Bilgili (drl.). Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi (s. 231-253). Beta Yayıncılık, İstanbul
 • Population Reports. (1999). Ending Violence Against Woman. Issues in World Health.
 • Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkansız İktidar (3 b.). Metis, İstanbul.
 • Suğur, S. (2009). Kadına Yönelik Şiddetin Boyutları. G. Y. Oğuz (ed.). Toplumsal Yaşamda Kadın (s. 149-165). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Şener, G., Çavuşoğlu, Ç., Irklı, H. İ. (2016). Medya ve Toplumsal Cinsiyet. F. Saygılıgil(hzl.). Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (s. 166-183). Dipnot, Ankara.
 • Tekeli, Ş. (1991). Kadınların Siyasetten Dışlanmışlıklarının 55 Yıllık Öyküsü. N. Arat (drl.). Kadınlar ve Siyasal Yaşam Eşit Hak-Eşit Katılım (s. 115-128). Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Toksöz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği. Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Van Dijk, T. A. (1999). Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları. M. Küçük (drl.). Medya İktidar İdeoloji (s. 331-377). Ark Yayınları, Ankara.
 • Yaktıl Oğuz, G. (2010). Erkek Egemen Toplumda Gücün Kanıtı: Kadına Yönelik Şiddet ve Medyadaki Görünümleri. Ö. Özer (ed.). Medyada Şiddet Kültürü (s. 433-450), Literatürk, İstanbul
 • Yegen, C. (2014). İnternet Haberciliğinde Kadın Cinayeti Haberlerinin Sunumu: Posta Gazetesi Örneği. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), s. 15-28.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0002-8441-8732
Author: Fatma Avcı
Country: Turkey


Author: İ. Ayşad Güdekli

Bibtex @review { intjcss497218, journal = {Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)}, issn = {}, eissn = {2458-9381}, address = {Mutlu TÜRKMEN}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {475 - 506}, doi = {}, title = {Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Avcı, Fatma and Güdekli, İ. Ayşad} }
APA Avcı, F , Güdekli, İ . (2018). Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 4 (2), 475-506. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intjcss/issue/41864/497218
MLA Avcı, F , Güdekli, İ . "Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 (2018): 475-506 <http://dergipark.org.tr/intjcss/issue/41864/497218>
Chicago Avcı, F , Güdekli, İ . "Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 (2018): 475-506
RIS TY - JOUR T1 - Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz AU - Fatma Avcı , İ. Ayşad Güdekli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) JF - Journal JO - JOR SP - 475 EP - 506 VL - 4 IS - 2 SN - -2458-9381 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz %A Fatma Avcı , İ. Ayşad Güdekli %T Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz %D 2018 %J Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) %P -2458-9381 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Avcı, Fatma , Güdekli, İ. Ayşad . "Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 4 / 2 (December 2018): 475-506.