About

Yılda dört kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Dergi, Türkçe olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, spor bilimleri alanındaki nitelikli yazıları yayınlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Beden eğitimi ve Spor Bilimleri dergisi hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanmak amacıyla gönderilen yazıların yayın kurulunun onayından geçmesi ve yazarın kimliğini bilmeyen en az iki hakem tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan çalışmaların yayına kabulü için daha önce bir bilimsel yayın organında basılmış veya basılmak üzere gönderilmemiş olması, özet veya sözel bildiri şeklinde daha önce sunulmuş ise bu durumun ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, tüm yazarlar tarafından imzalanan "Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi" ile birlikte gönderilmelidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 
YAYIN KURALLARI

1. Dergide beden eğitimi ve spor bilimleri alanında yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler yayınlanır.
2. Dergide yayınlanacak çalışmalar; tüm araştırmacılar için çalışmanın tümü Türkçe ve İngilizce ya da yanlızca İngilizce olarak yazılır.
3. Dergiye gelen çalışmanın basımı öncesinde hakem görüşleri alınır. çalışmaların dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından kabul edilmesi ve Editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görmesi gerekir. Yayınlanması uygun bulunmayan eser yazarına/yazarlarına geri gönderilmez.
4. Tarama ve betimsel çalışmalarda uygulanan anket, test vb. yöntemlerin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılmamış olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.
5. Dergide yayınlanacak çalışmaların daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış, yayın hakkının verilmemiş ya da aynı anda birden çok dergiye yayınlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlar aittir. 
6. Çalışma, Microsoft Word programında, Arial yazı karakterinde yazılarak, derginin resmi web sayfasından editöre gönderilecektir. Editör kurulunun onayından geçen makale yine elektronik yolla hakemlere iletilecek, hakemlerin ve bölüm editörünün kararı doğrultusunda yayınlanacaktır. 
7. Çalışmanın ÖZET/ABSTRACT başlığı tamamen büyük, bold ve 12 punto yazılmalıdır. Özet (Abstract) metni 12 punto ve 1 aralık yazılmalıdır.
8. Çalışma, Türkçe ise, başlıktan sonra gelen yazar isim/isimlerinden sonra Türkçe, özet, anahtar kelimeler daha sonra sırasıyla çalışmanın adının İngilizce başlığı, İngilizce Özet/Abstract ve “Key Words” yazılmalıdır. Özet/Abstract 250 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler/Key Words en fazla 6 kelime kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler/Key Words başlığı 12 punto, bold yazılmalıdır. Metin, 12 punto ve 1,5 aralık yazılmalıdır.
9. Tablo ve grafikler APA stile göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karekteri 12 punto yazılmalıdır. 
10. Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, başlığa yıldız koyularak ilk sayfanın altına dip not olarak verilmelidir.
11. Metinde yazar isimleri ve kurumlarına ilişkin bilgi verilmemelidir. Yazar sıralaması ve kurumları başvuru esnasında ilgili adımda yapılmalıdır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
12. Çalışma:GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, TEŞEKKÜR (gerekirse), KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm başlığı bold, büyük harf ve 12 punto, Kaynaklar metni 12 punto yazılmalıdır.
13. Çalışma, şekil ve tablolar dahil 12 sayfayı geçmemelidir. Özgün çalışmalar için kelime sayısı 3000, derleme çalışmalar için 4000 kelimeyi geçmemelidir.
14. Kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra takip edilerek yapılmalı, KAYNAKLAR bölümünde gösterilirken de bu numara sırasına göre verilmelidir. Fakat çalışmada yararlanılan kaynaklara ilişkin atıfı eğer metin içerisinde ayrıca belirtmek gerekirse “ yazar ve yıl” yöntemlerine göre yapılmalıdır. Örnek: (Özbağ, 2002)ye göre (1) Üç yada daha fazla yazarın kaynağı ifade edilmek istenirse ve ark. kısaltması kullanılmalı, KAYNAKLAR bölümünde tüm yazarlar belirtilmelidir. Çalışmada kullanılan kaynaklar özgün makaleler için 40, derleme çalışmalar için 50 sayısını aşmamalıdır.
15. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır.

16. Kaynaklar;

Dergiler için:
Yazar Adı. (tarih). Makale adı. Dergi adı. cilt(sayı), sayfa.

Örnek: Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist63(3), 182-196.

Kitaplar için:
Yazar Adı.(tarih). Kitap adı, Şehir: Yayınevi.

Örnek: Abisel, N. (2006). Sessiz sinema. Ankara: Deki.

İnternet ortamında alınmış ise:

http://dosyanın tam web adresi (dosyanın indirilme tarihi) şeklinde verilmelidir.
17. Yayımına karar verilen çalışmalarda ekleme ya da çıkarma yapılamaz.
18. Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısı araılığıyla dergi yayın politikası ve Yazar Rehberi'ne ulaşabilirsiniz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce register üye olmalıdır. Gönderi işlemi Üye Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta yapılır.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısı aracılığı ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.Telif hakkı devir formunu Burdan indiriniz.Sayfa düzenleme aşaması, makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirme amaçldır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör değişikliklerde mutabık kalınca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılırken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarın önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]  Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir. • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.