İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yeni editörü olarak 2018 Aralık sayısından itibaren Prof. Dr. Ahmet KARA görevlendirilmiştir. 

Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmakta olup, 2016 Ekim döneminden itibaren geçerli olacak doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale ve tezlerden üretilmiş yayın kapsamında (sırasıyla 8 ve 4 puan olarak) puanlanmaktadır.

For Authors