Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 189 - 203 2018-08-31

Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?
What Pre-service Primary Teachers Think About Instruction of Life Studies Course?

Nur Ütkür [1]

67 160

Sınıf öğretmenliği programına yeni başlayan öğretmen adaylarının Hayat Bilgisi derslerinin nasıl işlenmesini tercih ettiklerine yönelik görüşlerinin alınması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 1. sınıfta öğrenim görmekte olan 38 öğretmen adayına açık uçlu anket uygulanmıştır. Ankette yer alan sorular, öğretmen adaylarının Sınıf Eğitimi programını neden seçtikleri, Hayat Bilgisi Öğretimi dersinde işleneceklere ve kullanılan öğretim yöntemlerine yönelik görüşlerinin neler olduğuyla ilişkilidir. Yapılan içerik analizi sonucunda öğretmen adaylarının çoğunluğunun puanları bu bölüme yettiğinden, azınlığınınsa bu mesleği istediklerinden bu bölümü seçtikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Hayat Bilgisi öğretimi derslerinin günlük hayattan örneklerle işlenmesini tercih ederken, ileride işleyecekleri derslere yönelik uygulamalar yaptırılmasının kendileri için yararlı olacağını düşünmektedirler. Ancak öğretmen adaylarından bazıları bu derslerde tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi ezber içeren derslerin yer alacağını düşündüklerini, bu nedenle derslerin sıkıcı olacağını tahmin ettiklerini belirtmektedirler. Hayat Bilgisi derslerinde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinden örnek olay incelemesi ve drama ile ilgili olumlu görüşlerde bulunmuşlardır. Örnek olay incelemesiyle ilgili daha çok günlük yaşamdan örnek vermek ve konuyla ilgili örnek bir durumu anlatmak şeklinde görüş belirten öğretmen adayları, dramayla ilgili canlandırma, olayı yaşatmak ve uygulamak, eğlenceli şeklinde yorumlarda bulunmuşlardır. Öğretmen adayları bu öğretim yöntemlerinin Hayat Bilgisi derslerinde kullanılmasının yararlı olacağını düşünmektedirler.

This study aims to receive opinions of the preservice teachers who just started the Primary Teaching Program on how Life Studies course should be instructed. In this study qualitative research method was used and an open-ended questionnaire was applied to 38 preservice primary teachers. The questions in the questionnaire were about why they chose this program and what their opinions were on what would be instructed in Life Studies Teaching in the program and instructional methods to be used.  It was found in the content analysis that the preserve teachers preferred the instruction of Life Studies Teaching courses with daily-life examples and real-life events and they thought that it would be useful for them to perform activities about the courses they will instruct in future. Moreover, the preservice teachers provided positive opinions on case study and drama which are the instructional methods that can be used in Life Studies courses. Sharing their opinions of “giving daily-life examples and telling an exemplary situation about the subject” on case study, the preservice teachers also provided the comments “simulation, having the students live the event or performing the event” on drama. The preservice teachers think that using these instructional methods in Life Sciences courses will be useful both for them and their students in future.

 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 8(2), 161-170.
 • Alkan, V. (2014). Hayat bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve yeknikleri. S. Şimşek (Ed.), Sınıf öğretmeni ve adayları için hayat bilgisi öğretimi içinde (ss. 49-74). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bektaş, M. (2012). Hayat bilgisi dersinin dünü bugünü. S. Öğülmüş (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı içinde (ss. 13-28). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gültekin, M. ve Gündoğan-Çögeldi, A. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi dersine yönelik metaforik algıları, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(1), 1-18.
 • Güven, B. ve Ersoy, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi ve sosyal bilgisi öğretim 1 dersine ilişkin öz yeterlik algıları ve bilişsel tutumlarının belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 15-32.
 • Kılınç, E. ve Uygun, M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları ile bilişötesi farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 1-15.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Öztürk, M. ve Alkış, S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının coğrafya ile algılamaları, İlköğretim-Online, 8(3), 782-797.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235- 250.
 • Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının okul deneyimi 1 dersine ilişkin görüşleri, İlköğretim-Online, 3(2), 54-59.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (s.1-6). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nur Ütkür
Institution: Istanbul University
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd340146, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {189 - 203}, doi = {10.17679/inuefd.340146}, title = {Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?}, key = {cite}, author = {Ütkür, Nur} }
APA Ütkür, N . (2018). Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 189-203. DOI: 10.17679/inuefd.340146
MLA Ütkür, N . "Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 189-203 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/340146>
Chicago Ütkür, N . "Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 189-203
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor? AU - Nur Ütkür Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.340146 DO - 10.17679/inuefd.340146 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 203 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.340146 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.340146 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor? %A Nur Ütkür %T Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor? %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.340146 %U 10.17679/inuefd.340146
ISNAD Ütkür, Nur . "Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 189-203. https://doi.org/10.17679/inuefd.340146