Year 2015, Volume 6, Issue 2, Pages 1 - 28 2016-07-13

Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218
Additional Power of Criminal Courts TCPC art. 218

Ahmet Hulusi AKKAŞ [1]

220 2406

Bir ceza davasında hükmün verilmesi bazen ceza davasının konusunu teşkil etmeyen bir sorunun çözülmesine bağlı kılınmış olabilir. Bu duruma ilişkin olarak CMK’nın 218’inci maddesinin birinci fıkrasında şu hükme yer verilmiştir: “Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili olarak bekletici sorun kararı verebilir”. Sanık veya mağdurun yaşı da ceza davasında önem arz edebilir. Bu konuya ilişkin olarak CMK’nın 218’inci maddesinin ikinci fıkrasında şu hükme yer verilmiştir: “Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmü verir”. Çalışmamızda CMK’nın 218’inci maddesi incelemeye tabi tutulacaktır. Bu bakımdan madde düzenlemesine paralel olarak ilk başta ceza mahkemelerinin yargılama esnasında başka bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun çözümünde nasıl hareket etmesi gerekeceği belirlenmeye çalışıldıktan sonra; ortaya çıkan sorunun mağdur veya sanığın yaşına ilişkin olması durumunda ne yapılması gerektiği de açıklanmaya çalışılacaktır
In terms of prosecution of some cases, reaching a verdict may depend on solving a problem which is not directly relevant to the prosecution. Regarding this particular situation, it is revealing to consider the first subsection of article 218 of the Criminal Procedure Code which states: “If the proving of the charged crime depends on solving a problem that falls under the jurisdiction of courts other than criminal courts, then the Criminal Court may render its decision related to this problem also by utilizing the rules of this Code. However, it may decide on suspending the main hearing in order to bring a law suit regarding this problem at the competent court, or in order to wait until a pending case is resolved”. The age of the accused or the victim may be important in terms of a criminal case. In this regard, second subsection of article 218 of the Criminal Procedure Code states: “If during the prosecution there is a problem about the determination of the age of the victim or the accused in respect to the criminal provisions, then the court shall solve this problem through using the procedure that is mentioned in the related Act, and shall render its judgment” In this paper, article 218 of the Criminal Procedure Code will be reviewed. In this sence, in parallel with related provision, firstly, it will consider how a criminal court must act if proving of the charged crime depends on solving a problem that falls under the jurisdiction of courts other than criminal courts; secondly, it will endeavor to express as what must be done if the emerged problem is about the age of the accused or the victim
Other ID JA35CA79VK
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Hulusi AKKAŞ

Dates

Publication Date: July 13, 2016

Bibtex @ { inuhfd239889, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {1 - 28}, doi = {10.21492/inuhfd.239889}, title = {Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218}, key = {cite}, author = {AKKAŞ, Ahmet Hulusi} }
APA AKKAŞ, A . (2016). Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (2), 1-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239889
MLA AKKAŞ, A . "Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 1-28 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239889>
Chicago AKKAŞ, A . "Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218 AU - Ahmet Hulusi AKKAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218 %A Ahmet Hulusi AKKAŞ %T Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218 %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD AKKAŞ, Ahmet Hulusi . "Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2016): 1-28.
AMA AKKAŞ A . Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218. InULR. 2016; 6(2): 1-28.
Vancouver AKKAŞ A . Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi CMK md. 218. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 6(2): 28-1.