Year 2015, Volume 6, Issue 2, Pages 287 - 306 2016-07-13

Global Administrative Law From an International Legal The Ory Outlook: an Introduction
Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah-

Gökhan GÜNEYSU [1]

329 1217

As classically conceived, international law is a law of coordination. It is a legal system where the dominant legal entities i.e. states and to a lesser extent, international organizations operate within the confines of legal rules, which they created. I am of the opinion that this system is deficient in terms of tackling the actual problems of ınternational community and in terms of integrating into the legal plane, those emerging legal or semi-legal rules emanating from the legitimate actions of state and non-state actors. This deficiency has augmented the opinion that, one should go beyond the established teachings of international law to make sense of the current developments. In order to bring order to the chaotic and amorphous state of “the global” today, one idea is to bring to the fore those administrative principles, stemming from administrative law
Klasik anlaşılma şeklinde Uluslararası Hukuk bir koordinasyon hukuku olarak algılanmaktadır. Başat aktörlerin ulus devletler ve bir nebze de uluslararası örgütler olduğu bir uluslararası siyaset modalitesine dayanan bu yapıda hukuk, o hukuka tabi olması da gereken aktörler tarafından yaratılmaktadır. bulabilmesi, var olan somut ilişkilerin karşılığında oluşan meşru eylemlerin hukuk sistemine entegrasyonunun sağlanması ise mümkün görünmemektedir. İşte bu yetersizlik karşısında uluslararası hukukun rızaya dayalı sığ anlayışının ötesine geçilmesi gerektiği kanaati güçlenmiş, sınır-aşan insan ve insan grupları etkileşimleri de dâhil olmak üzere “küresel yönetişimin” ortaya çıkmasından bahsedilmesi sık rastlanan bir olay haline gelmiştir. Sosyal ve aynı zamanda sınır-aşan bir vakıa olan yönetişimin belli bazı ilkelere bağlanması gerekliliği ileri sürülmektedir. Bu ilkelerin tespitinde, normal olarak idare hukukuna ait olan ilkelerden istifade edilmesi doktrinde ciddi bir destek görmüş ve ortaya “global idare hukuku” çıkmıştır. Bu çalışmada bu mesele kuramsal olarak ele alınacak ve uluslararası hukuk kuramının eski kabullenimlerinden farkları tespit edilecektir
 • Aksar, Yusuf. Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk, Cilt 1, II. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2013.
 • Başaran, Halil Rahman.“Publicists and International Law”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 131-132, Temmuz-Ağustos, 2015.
 • Başlar, Kemal. Uluslararası Hukukta Hükümet Dışı Kuruluşlar: Vestfalya-Sonrası Süreçte Küresel Sivil Toplum, Nobel Yayın,, Ankara, 2005.
 • Cassini, Lorenzo. Giulia Mannucci, “Hybrid Public-Private Bodies within Global Private Regimes: The World AntiDoping Agency (WADA)”, içinde Global Administrative Law: The Casebook.
 • Çakmak, Cenap. Nejat Doğan, Ahmet Öztürk (Eds.). Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular ve Türkiye, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2012.
 • Çakmak, Cenap. “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Darfur Krizi’ne Müdahil Olması ve ABD’nin Süpergüç Olarak Limitleri”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 3, No. 10, 2007.
 • Çakmak, Münci. “Global İdare Hukuku Tartışmaları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XVI, Sa. 3, 2012.
 • Eralp, Atilla. Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, 1996.
 • Harlow, Carol. “Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values”, European Journal of International Law, Volume 17, No. 1, 2006.
 • Kao, Ming-Sung. “The Concept of “Law” in Global Administrative Law: A Reply to Benedict Kingsbury”, European Journal of International Law, Volume 20, No. 4, 2009.
 • Kingsbury, Benedict, Nico Krisch, Richard B. Stewart. “The Emergence of Global Administrative Law”, Law and Contemporary Problems, Volume 68, Summer/Autumn 2005.
 • Pazarcı, Hüseyin. Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, Haziran 2014.
 • Riazati, Saba. “A Closer Look: Professor seeks stronger U.N”, The Daily Bruin, 21 October, 2006.
 • Rosenau, James N. “Governance in the Twenty-first Century”, Global Governance, Volume 1, No. 1, 1995.
 • Ruffert, M., S. Steinecke. The Global Administrative Law of Science, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2011.
 • Sak, Yıldıray. “Birleşmiş Milletler Anti Terör Yaptırımlarının Temel Hak ve Özgürlüklere Aykırılığı ve Bireylerin Korunması: Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 29, Sayı 1-2, 2009.
 • Schiff, Benjamin N. Building the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2008.
 • Sönmezoğlu, Faruk. Uluslararası İlişkilere Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2010.
 • Szasz, Paul C. “ The Security Council Starts Legislating”, American Journal of International Law, Volume 96, No. 4, October 2002.
 • Tütüncü, Ayşe Nur. “Güvenlik Konseyi Kararlarının İç Hukukta İcrası”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Eylül 2013.
 • Venzke, Ingo. “Contemporary Theories and International LawMaking”, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper, No. 2013-59.
 • Venzke, Ingo. “Semantic Authority Legal Change and the Dynamics of International Law”, NoFo: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice, Volume 12, 2015.
 • von Bogdandy, Armin. Matthias Goldmann, Ingo Venzke. “From Public International to International Public Law: Translating World Public Opinion into International Public Authority”, Yayınlanmamış Metin, www.academia.edu.
 • Zürn, Michael. “The Politicization of World Politics and its Effects: Eight Propositions”, European Political Science Review, Volume 6, Issue 1, February 2014
Other ID JA35CH67MB
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan GÜNEYSU

Bibtex @ { inuhfd239896, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {287 - 306}, doi = {10.21492/inuhfd.239896}, title = {Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah-}, key = {cite}, author = {GÜNEYSU, Gökhan} }
APA GÜNEYSU, G . (2016). Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah-. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (2), 287-306. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239896
MLA GÜNEYSU, G . "Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah-". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 287-306 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239896>
Chicago GÜNEYSU, G . "Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah-". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 287-306
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah- AU - Gökhan GÜNEYSU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 306 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah- %A Gökhan GÜNEYSU %T Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah- %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD GÜNEYSU, Gökhan . "Uluslararası Hukuk Kuramı Açısından Global İdare Hukuku -Bir Girizgah-". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2016): 287-306.