Year 2015, Volume 6, Issue 2, Pages 425 - 458 2016-07-13

Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?
The Issue of Women's Surname Has Been Resolved in The Light of Recent Jurisprudence in Turkey?

Bahar ÖCAL APAYDIN [1]

246 2150

Kadının soyadı meselesi gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında gerekse Türk mahkemelerinin içtihatlarında ele alınan en tartışmalı konulardan birisidir. Medeni Kanunumuzun kadının soyadına ilişkin 187. maddesi, özellikle cinsiyet eşitliği bakımından, pek çok kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına konu olmuştur. Benzer şekilde mehaz kanunun kadının soyadına ilişkin 160. maddesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından incelenmiştir. Bu incelemenin ardından, İsviçre yasa koyucusu söz konusu maddeyi çocuğun soyadına ilişkin Medeni Kanunun 270. maddesi ile birlikte, cinsiyet eşitliğinin güvencesi olacak şekilde değiştirmiştir. Çalışmamızda öncelikle İsviçre Hukukundaki gelişmeler ele alınacaktır. Ardından yargı kararları incelenerek, kadının ve çocuğun soyadı meselesinin güncel durumu ortaya koyulmaya çalışılacaktır
The problem of women’s surname has been one of the most controversial matters in both the European Court of Human Rights jurisprudence and Turkish jurisprudence. In many occasions, Article 187 of Turkish Civil Code, related to women’s surname was discussed in the decisions of European Court of Human Rights, Turkish Constitutional Court and Turkish Supreme Court particularly in terms of gender equality. Likewise the corresponding Article 160 of Swiss Civil Code, which forms the origin of Turkish Civil Code, was examined by the European Court of Human Rights which prompted the Swiss law makers to amend the foresaid Article together with the Article 270 of the Swiss Civil Code, related to children’s surname in order to assure the gender equality. The aim of this article is to examine first the Swiss experience and then the recent jurisprudence in Turkey related to women’s and children’s surname in order to set forth an analysis of the present judicial approach
Other ID JA35CR49CG
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahar ÖCAL APAYDIN
Institution: ?

Bibtex @ { inuhfd239898, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {425 - 458}, doi = {10.21492/inuhfd.239898}, title = {Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?}, key = {cite}, author = {ÖCAL APAYDIN, Bahar} }
APA ÖCAL APAYDIN, B . (2016). Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (2), 425-458. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239898
MLA ÖCAL APAYDIN, B . "Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 425-458 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239898>
Chicago ÖCAL APAYDIN, B . "Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 425-458
RIS TY - JOUR T1 - Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur? AU - Bahar ÖCAL APAYDIN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 458 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur? %A Bahar ÖCAL APAYDIN %T Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur? %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ÖCAL APAYDIN, Bahar . "Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2016): 425-458.