Year 2015, Volume 6, Issue 2, Pages 459 - 472 2016-07-13

Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler
Significant Transactions in Publicly Held Corporations

Veliye YANLI [1]

278 2015

Halka açık anonim şirketlerin yaptığı bazı işlemler önemli işlem olarak nitelendirilmiş ve bu işlemler özel düzenlemelere bağlanmıştır. Bu işlemler Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tebliği’nde yer almaktadır. Bu işlemlere ilişkin özel düzenlemeler başlıca şunlardır: Önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklanması; önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararın kural olarak genel kurulda alınması; özel yetersayıların aranması; önemli nitelikteki işlemlere ilişkin karara muhalif kalan hissedara ayrılma hakkının tanınmış olması; ayrılma hakkının kullanılması sonucunda şirket tarafından geri alınacak payların oranına ilişkin bir sınırın uygulanmaması; zorunlu pay alım teklifinde bulunulması; önemli nitelikteki işlemden vazgeçilmesinin mümkün olması ve tüm bu düzenlemelere aykırılık halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bazı yaptırımların uygulanabilmesidir
Some transactions of publicly held corporations are deemed as significant transactions and these transactions are subject to some specific regulations. These transactions are regulated both in Turkish Capital Markets Law and in related Communiqué of Turkish Capital Markets Board. The essential specific regulations are as follows: Disclosure of the significant transactions; beside exemptions the necessity of approval the significant transactions by the general assembly; specific quorums; the appraisal right of dissenting shareholders; no limitation for the buying the shares of dissenting shareholders by the corporation; mandatory take-over bid due to significant transactions; the possibility of relinquishment of the significant transactions, and imposing some sanctions by Turkish Capital Markets Board for violation of these regulations
Other ID JA35CS33PD
Journal Section Articles
Authors

Author: Veliye YANLI
Institution: ?

Bibtex @ { inuhfd239900, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {459 - 472}, doi = {10.21492/inuhfd.239900}, title = {Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler}, key = {cite}, author = {YANLI, Veliye} }
APA YANLI, V . (2016). Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (2), 459-472. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239900
MLA YANLI, V . "Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 459-472 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239900>
Chicago YANLI, V . "Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 459-472
RIS TY - JOUR T1 - Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler AU - Veliye YANLI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 472 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler %A Veliye YANLI %T Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD YANLI, Veliye . "Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2016): 459-472.