Year 2016, Volume 4, Issue 4, Pages 61 - 74 2017-05-14

FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN COUNTRIES OF DIFFERENT INCOME GROUPS

Dilek ŞAHİN [1]

363 409

Bu çalışmanın amacı finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu kapsamda yüksek gelirli ve üst-orta gelirli ülkeler ele alınmış ve 2005-2015 dönemleri arası panel veri analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi hem yüksek gelirli ülkelerde ve hem de üst-orta gelirli ülkelerde pozitif yönde etkilediği görülmüştür.


Financial development is defined as the use of financial instruments more widely. The role of financial development in ensuring economic growth has become an important research topic in the literature since the 1980s. The purpose of this study is to analyze the relationship between financial development and economic growth. In this context, hig-income and upper-middle income countries were considered and between 2005 and 2015 was analyzed using panel data analysis method.

 • Adusei, M. 2013. Financial Development and Economic Growth: Evidence from Ghana. The International Journal of Business and Finance Research, 7(5): 61-76.
 • Agbelenko, F. 2015. Financial Development and Economic Growth in Togo. African Journal of Business Management, 9(18): 633-640.
 • Güneş, S. 2013. Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1): 73-85.
 • Kandır, S., İskenderoğlu, Ö., Önal, Y. 2007. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2): 311-326.
 • Kenourgios, D., Samitas, A. 2007. Financial Development and Economic Growth in a Transition Economy: Evidence for Poland. Journal of Financial Decision Making, 3(1): 36-48.
 • Levine, R. 1997. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 35: 688-726.
 • Mercan, M., Peker, O. 2013. Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1): 93-120.
 • Onuonga, S. 2014. Financial Development and Economic Growth in Kenya: An Empirical Analysis 1980–2011. International Journal of Economics and Finance, 6(7): 226- 241.
 • Rachdi, H., Mbarek, H. 2011. The Causality Between Financial Development and Economic Growth: Panel Data Cointegration and GMM System Approaches. International Journal of Economics and Finance, 3(1): 143-151.
 • Sanusi, N., Mo’osin, A., Kusairi, S. 2012. Financial Development and Economic Growth: Panel Evidence from ASEAN Countries. Prosiding Perkem, 7(2): 1605-1610.
 • Siddique, H., Majeed, M. 2015. Energy Consumption, Economic Growth, Trade and Financial Development Nexus in South Asia. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2): 658-682.
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Dilek ŞAHİN
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { iremjournal282999, journal = {International Review of Economics and Management}, issn = {2148-3493}, address = {Gökhan ÖZER}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {61 - 74}, doi = {10.18825/iremjournal.282999}, title = {FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Dilek} }
APA ŞAHİN, D . (2017). FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. International Review of Economics and Management, 4 (4), 61-74. DOI: 10.18825/iremjournal.282999
MLA ŞAHİN, D . "FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". International Review of Economics and Management 4 (2017): 61-74 <http://dergipark.org.tr/iremjournal/issue/28054/282999>
Chicago ŞAHİN, D . "FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". International Review of Economics and Management 4 (2017): 61-74
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ AU - Dilek ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18825/iremjournal.282999 DO - 10.18825/iremjournal.282999 T2 - International Review of Economics and Management JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 74 VL - 4 IS - 4 SN - 2148-3493- M3 - doi: 10.18825/iremjournal.282999 UR - https://doi.org/10.18825/iremjournal.282999 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Review of Economics and Management FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %A Dilek ŞAHİN %T FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %D 2017 %J International Review of Economics and Management %P 2148-3493- %V 4 %N 4 %R doi: 10.18825/iremjournal.282999 %U 10.18825/iremjournal.282999
ISNAD ŞAHİN, Dilek . "FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". International Review of Economics and Management 4 / 4 (May 2017): 61-74. https://doi.org/10.18825/iremjournal.282999