Turkish Journal of Islamic Studies
Cover Image
ISSN 1301-3289 | Period Biannually | Founded: 1997 | Publisher Turkish Religious Foundation Centre for Islamic Studies |

9.620

29.115

DUYURU: İslâm Araştırmaları Dergisi, Ocak 2020’de yayımlanacak olan 43. Sayısı için makale kabul etmektedir.

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslâm Araştırmaları Dergisi, uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. Dergide başta klasik İslâm ilimleri olmak üzere, siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslâm düşünce ve kültürüne orijinal katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale, derleme makale, tahkikli neşir, araştırma notu, kitap tanıtımı ve vefeyât yazılarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmeleri de yayımlanmaktadır. 

Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca makalelere de yer verilir. İslâm Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları, Index Islamicus, ATLA Religion Database ve Modern Language Association Database tarafından taranmaktadır.

Başvurular, ekli Word dosyası halinde dergi@isam.org.tr e-posta adresine iletilmeli veya CD’siyle birlikte bir nüsha halinde, “İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı, TDV İSAM, İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40, Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul” adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırılmalıdır.

http://www.isam.org.tr 

Turkish Journal of Islamic Studies

ISSN 1301-3289 | Period Biannually | Founded: 1997 | Publisher Turkish Religious Foundation Centre for Islamic Studies |
Cover Image

9.620

29.115

DUYURU: İslâm Araştırmaları Dergisi, Ocak 2020’de yayımlanacak olan 43. Sayısı için makale kabul etmektedir.

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslâm Araştırmaları Dergisi, uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. Dergide başta klasik İslâm ilimleri olmak üzere, siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslâm düşünce ve kültürüne orijinal katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale, derleme makale, tahkikli neşir, araştırma notu, kitap tanıtımı ve vefeyât yazılarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmeleri de yayımlanmaktadır. 

Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca makalelere de yer verilir. İslâm Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları, Index Islamicus, ATLA Religion Database ve Modern Language Association Database tarafından taranmaktadır.

Başvurular, ekli Word dosyası halinde dergi@isam.org.tr e-posta adresine iletilmeli veya CD’siyle birlikte bir nüsha halinde, “İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı, TDV İSAM, İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40, Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul” adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırılmalıdır.

http://www.isam.org.tr