Accepted Submissions

  • Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Dünya Ülkeleri ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi
    Serkan ÖZTÜRK, Ömer UZUNTAŞ Feb 28, 2019
  • Almanya’da Girişimcilik- Eğitimi ve Okullarda Uygulamalı Örnekleri
    Halim Kadri Öztürk Mar 29, 2019
  • Finansal Krizlerin Öngörülmesinde Öncü Göstergelerin İzlenmesi
    Yakup Koray Duman May 21, 2019