Accepted Submissions

 • Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Dünya Ülkeleri ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi
  Serkan ÖZTÜRK, Ömer UZUNTAŞ Feb 28, 2019
 • Almanya’da Girişimcilik- Eğitimi ve Okullarda Uygulamalı Örnekleri
  Halim Kadri Öztürk Mar 29, 2019
 • Finansal Krizlerin Öngörülmesinde Öncü Göstergelerin İzlenmesi
  Yakup Koray Duman May 21, 2019
 • VERGİLENDİRMEDE BASİTLİK İLKESİ AÇISINDAN TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Hümeyra Uğurlu May 27, 2019
 • INSTAGRAM FENOMENLERİNİN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME
  Murat Birol, Zeynep Nihan Bakır May 27, 2019
 • Investigation of Satisfaction of Customers Receiving Service from Freight Forwarders
  Seren Kaya, Sulhi Eski Jun 12, 2019