Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 148 - 156 2018-04-27

A Research on The Investigation of Public Spots General Directorate of Security Affairs in Grunig and Hunt Public Relations Models Framework
Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Gülcan BAYRAM [1] , Ahmet Şimşek Bayram [2]

218 555

    The concept of public relations is among the increasingly important concepts nowadays because it relies on the basis of development of good intentions, and because it conducts its work under the principles of integrity and honesty. Because there are communicative practices which are highly credible for the structure of relations with the public. This study is subject to public relations practices that are utilized in the scope of contemporary policing services. By the General Directorate of Security aims to examine the public spots published from the perspectives of Grunig and Hunt public relations models. To create current public spots published in 2017, the universe of study, the example of working together is limited to the public spots of fraud with the 140 terror tip line and communication way. In the study, the content of public spots was utilized by the British Cultural Theorist Stuart Hall's method. As a result of the examination, there are two asymmetric model traces in public spots, while the public information model based on the principle of honesty and reporting to the public is found to be weighted. 

    Halkla ilişkiler kavramı iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirme temeline dayanması ve doğruluk, dürüstlük ilkeleri kapsamında çalışmalarını yürütmesi nedeniyle günümüzde önemi gittikçe artan kavramlar arasında yer almaktadır. Zira halkla ilişkiler yapısı gereği inandırıcılığı yüksek olan iletişim uygulamaları arasında bulunmaktadır. Bu çalışma çağdaş polislik hizmetleri kapsamında yararlanılan halkla ilişkiler uygulamalarını konu edinmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafınca yayınlanan kamu spotlarını Grunig ve Hunt halkla ilişkiler modelleri perspektifinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini 2017 yılında yayınlanan güncel kamu spotları oluşturmakla birlikte çalışmanın örneklemi 140 terör ihbar hattı ve iletişim yolu ile dolandırıcılık kamu spotları ile sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında kamu spotlarının içeriğinin incelenmesinde İngiliz Kültürel Çalışmacı Stuart Hall'ın yönteminden faydalanılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde kamu spotlarında çift yönlü asimetrik model izleri bulunmakla birlikte halka doğru haber verme ve dürüstlük esasına dayanan kamuyu bilgilendirme modelinin ağırlık bastığı saptanmıştır.

 • Kaynakça Asna, A. (2012). Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Becerikli, S. Y. (2006). Uluslararası Halkla İlişkiler Alanına İlişkin Bir Tanım ve Model Arayışı. Amme İdaresi Dergisi, 39 (3), 55-69.
 • Becerikli, S. Y. (2008). Ve Halkla İlişkiler, Ankara: Karınca Yayınları.
 • Bıçakçı, İ. (2016). Halkla İlişkilerin Kurmaca Dünyası ve Hakikatin Direnişi, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Can, A. (2012). Halkla İlişkiler Mi Yoksa Olumlu İmaj ve Gerçeklik Mimarlığı Mı?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 75-84.
 • Çamdereli, M. (2000). Halkla İlişkiler, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (2014). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, 3. Baskı, Ankara: Erk Yayınları.
 • Geçikli, F. (2013). Halkla İlişkiler ve İletişim, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Gruning, J. E. (2005). Halkla İlişkilerde ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (Çev: Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları.
 • Kazancı, M. (2004). Kamu ve Özel Kesimlerde Halkla İlişkiler, 5.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Kazancı, M. (2009). Kamu ve Özel Kesimlerde Halkla İlişkiler, 8.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Kuloğlu, G. (2004). Polis Halk İşbirliği. Polis Dergisi EGM Yayınları, (42), 52-63.
 • Letang, J. & Pieczka, M. (2002). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (Çev. Sema Yıldırım Becerikli ve diğ.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Okay, A. & Okay, A. (2014). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, 7.Basım, İstanbul: Der Yayınları.
 • Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Peltekoğlu, F. B. (2012). Halkla İlişkiler Nedir, 7.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sepetçi, T. (2012). Toplum Kültürünün Uygulanan Halkla İlişkiler Modellerine Etkisi Türkiye’deki Devlet Ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 28(7), 4722-4748.
 • Tarhan, A. (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (35), 79-101.
 • Tortop, N. (1990). Halkla İlişkiler, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2429-0511
Author: Gülcan BAYRAM (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8511-6752
Author: Ahmet Şimşek Bayram
Institution: Polis Memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi & Yüksek Lisans Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Country: Turkey


Bibtex @research article { isrjournal379494, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {Salih YILDIZ}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {148 - 156}, doi = {10.23834/isrjournal.379494}, title = {Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {BAYRAM, Gülcan and Bayram, Ahmet Şimşek} }
APA BAYRAM, G , Bayram, A . (2018). Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. The Journal of International Scientific Researches, 3 (2), 148-156. DOI: 10.23834/isrjournal.379494
MLA BAYRAM, G , Bayram, A . "Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 3 (2018): 148-156 <http://dergipark.org.tr/isrjournal/issue/36804/379494>
Chicago BAYRAM, G , Bayram, A . "Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 3 (2018): 148-156
RIS TY - JOUR T1 - Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma AU - Gülcan BAYRAM , Ahmet Şimşek Bayram Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.379494 DO - 10.23834/isrjournal.379494 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 156 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.379494 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.379494 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma %A Gülcan BAYRAM , Ahmet Şimşek Bayram %T Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 3 %N 2 %R doi: 10.23834/isrjournal.379494 %U 10.23834/isrjournal.379494
ISNAD BAYRAM, Gülcan , Bayram, Ahmet Şimşek . "Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri Çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 3 / 2 (April 2018): 148-156. https://doi.org/10.23834/isrjournal.379494