Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 345 - 356 2018-12-28

TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehmet Gürbüz [1]

32 250

Türkülerin, Batı müziği nota sistemi ile yoğun bir şekilde notaya alınmaya başlanması Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanır. Batı müziği nota yazım kurallarının ve Türk müziğinin/yöre müziğinin henüz anlaşılmaya çalışıldığı bu dönemde yapılan çalışmaların, Türk Müziğinin, Batı müziği nota sistemi ile notaya alınması konusunda bazı sorunları da beraberinde getirdiği muhakkaktır. Bu sorunlardan bugün dahi yeni yeni incelenmeye konulan, türküleri sahip oldukları usûllere göre notaya alma konusu, Türk Müziğinin, Türk Yöre Müziğinin ve âsârının anlaşılabilmesi için oldukça önemli bir konudur. Dolayısıyla bu konunun çözüme kavuşturulmasının, Türk Yöre Müziği adına birçok tartışmayı müspet bir biçimde sonuçlandıracağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmada, bahsedilen düşüncelerin izdüşümünde, Türk yurdu Kerkük’ün müzikal anlayışının en karakteristik özelliklerinden olan Curcuna usûlü ile bestelenmiş türkülerinin notaya alınması konusu irdelenecektir. 

Türk Halk Müziği, Kerkük, Usûl, Curcuna, Notasyon
  • Emnalar, A. Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. İzmir, 1998.Eroğlu, Türker. Halk Kültürü Yazıları. Ankara, 2010. Gönül, M. Türk Müziği Solfej-Makam-Usûl-Dikte Alıştırmaları. Ankara, 2017.Gönül, M. Türk Mûsikîsi Usûllerinin Gösterimi, İfadesi ve Tasnifine Bir Bakış. İstem Dergisi, Konya, 2015.Gürbüz, Mehmet. Abdullah Gündüz ile Kerkük Türküleri Üzerine Söyleşi. Halk Müziği ve Oyunları Eğitim Gençlik Derneği Merkezi, Ankara, 2016.Küzeci, Şemsettin. Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci. Ankara, 2012.Özbek, Mehmet, A. Türkülerin Dili. İstanbul, 2009.Öztuna, Yılmaz. Türk Mûsikîsi Ansiklopedik Sözlüğü. Ankara, 2006.Saatçi, Suphi. Irak Türkmen Boyları. İstanbul, 2015.Sarısözen, M. Türk Musikisi Usulleri. Ankara, 1962.Say, Ahmet. Müzik Ansiklopedisi. Ankara, 1985.Terzibaşı, Atâ. Kerkük Havaları. İstanbul, 1980. Turhan, Salih. Notalarıyla Irak Türkmen Havaları. Ankara. 2012.Turhan, S. ve Kızılay, A. Kerkük Türküleri. Ankara, 1991. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Repertuar ArşiviUçan, Ali. Türk Müzik Kültürü. Ankara, 2005.Ungay, M, Hurşit. Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm. İstanbul, 1981.http://www.repertukul.com/http://www.tdk.gov.tr/
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Gürbüz
Country: Turkey


Bibtex @research article { istem475144, journal = {İSTEM}, issn = {1304-0618}, eissn = {2602-408X}, address = {Necmettin Erbakan University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {345 - 356}, doi = {10.31591/istem.475144}, title = {TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Mehmet} }
APA Gürbüz, M . (2018). TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. İSTEM, (32), 345-356. DOI: 10.31591/istem.475144
MLA Gürbüz, M . "TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". İSTEM (2018): 345-356 <http://dergipark.org.tr/istem/issue/41791/475144>
Chicago Gürbüz, M . "TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". İSTEM (2018): 345-356
RIS TY - JOUR T1 - TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Mehmet Gürbüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31591/istem.475144 DO - 10.31591/istem.475144 T2 - İSTEM JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 356 VL - IS - 32 SN - 1304-0618-2602-408X M3 - doi: 10.31591/istem.475144 UR - https://doi.org/10.31591/istem.475144 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İSTEM TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Mehmet Gürbüz %T TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2018 %J İSTEM %P 1304-0618-2602-408X %V %N 32 %R doi: 10.31591/istem.475144 %U 10.31591/istem.475144
ISNAD Gürbüz, Mehmet . "TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". İSTEM / 32 (December 2018): 345-356. https://doi.org/10.31591/istem.475144