Kent tarihi araştırmaları, günümüzde post modern tarihin en popüler alanlarından biri haline gelmiştir. Annales tarih okulu zihniyetinin çağdaş tarihçiliğe kazandırmış olduğu “bütüncül tarih” kavramı, diğer alanlardan farklı olarak kent tarihi araştırmalarında eksiksiz karşılığını bulur. Bu sebeple kent belleğinin ortaya çıkarılması, geçmişte “insana dair” tüm detayların gün yüzüne çıkması bağlamında değer arz etmektedir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi olarak, Mezopotamya’nın ilkçağlardan itibaren gündemde olan şehri Nusaybin’in çok yönlü tarihini ortaya koyma adına Nusaybin Özel Sayısı çıkarmayı planlıyoruz. Bu özel sayımız genellikle politik olaylarla anılan bu şehrin aslında ticari, kültürel ve mimari alanlarda da köklü bir mirasa sahip olduğu gerçeğini ortaya koymayı amaçlamakta, ayrıca şehrin çok yönlü tarihsel mirası ile ilgili ayrıntıları irdeleyerek Mezopotamya’da bin yılları aşan “kent kültürü” hakkında bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Özel sayımızda Nusaybin ve yakın çevresi ile ilgili şu temaları kapsayan araştırma yazılarına yer verilecektir:

  • Nusaybin’in Tarihsel Coğrafyası ve Kuruluşu
  • Sınır Kavramı Üzerinden Nusaybin Şehri ve Tarihsel Rolü
  • Roma-Pers Savaşları Sürecinde Nusaybin
  • İslam-Türk Hâkimiyeti Dönemde Nusaybin
  • Nusaybin’in Tarihsel Süreçte Mimari ve Fiziki Yapısı
  • Nusaybin’de Sosyal Hayat ve Ticari Gelenek
  • Nusaybin Akademisi (Kuruluşu ve Eğitim Felsefesi, Önde Gelen İlim Adamları)
  • Nasturilik Öğretisi ve Temel Felsefesi

Nusaybin Özel Sayısı için en geç 15.10.2018 tarihine kadar çalışmaların dergimize gönderilmesi gerekmektedir. Nusaybin Özel Sayısı 2018 yılı Kasım ayında yayınlanacaktır.

Sosyal Bilimlerin kapsadığı tüm alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin özgün makale, derleme, kitap incelemesi ve kısa not türünde çalışmaların yayınlandığı Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ulusal hakemli dergisi olan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi yayın hayatına 2006'da başlamıştır. 3.yılının ikinci sayısı Aralık 2018'de yayınlanacaktır. Dergimize özgün makale, derleme, kitap incelemesi ve kısa not türündeki çalışmalarını Aralık 2018 sayısı için göndermek isteyen akademisyenlerin bu çalışmalarını  dergimizin yazım kurallarına uygun bir şekilde 15 Kasım 2018 tarihine kadar DergiPark sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.  
 
Dergimize yapacağınız katkılar için teşekkür eder, saygılar sunarız.