HSSJ Hakem Listesi

2017 Yılı (Cilt:2, Sayı:1 ile Cilt:2, Sayı:2)


Doç. Dr. Abdurrahman Ekinci, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Doç. Dr. Vahap Özpolat, Mardin Artuklu Üniversitesi  

Doç. Dr. Zülküf Kara, Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Beyhan Kanter, Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Serdar Şengül, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziyaettin Turan, Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Acar, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kutlu Akalın, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şakire Balıkçı, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Şanlı, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İdris Göksu, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Uygur, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer Duygu, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kayaoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Abdulhadioğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Zehra Nurdan Atalay Güneş, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Dede, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Devrim Ertürk, Mardin Artuklu Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Nazife Gürhan, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Arş. Gör. Çağdaş Erdem, Mardin Artuklu Üniversitesi