Journal Contact
Name: Prof. Dr. Bülent BAYRAM
E-mail: idiluraleditor@gmail.com
Address:

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kayalı Kampüsü, 39000 Kırklareli - TÜRKİYE

E-posta: idiluraleditor@gmail.com

http://dergipark.gov.tr/iuad