Year 2013, Volume 45, Issue 62, Pages 211 - 242 2015-06-04

Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors

Zekeriya Kurşat [1]

485 556

A growing tendency throughout the world is to support diagnosis of diseases with laboratory testing. In particular it is observed that physicians, in order to prevent any criticisms and accusations they may face after medical treatments or interventions, prefer to have supporting evidences for their interventions and the most convenient way to do so happens to be through laboratory testing. See Paşa Göktaş, “Laboratuvar Testleri
 • Akyol Şener, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.
 • Bilge Necip, Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Sevinç Matbaa- sı, Ankara 1971.
 • Ergüne Mehmet Serkan, Olumsuz Zarar, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
 • Gürpınar Damla, Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Güncel Yayınevi, İzmir 2006.
 • (Kalkan) Oğuztürk Burcu, Güven Sorumluluğu, Vedat, Kitapçılık, İstanbul 2008.
 • Kaneti Selim, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Sorunu, Kazancı Yayınla- rı, İstanbul 2007.
 • Karabağ-Bulut Nil, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, XII Levha, İstanbul 2009.
 • Kırca Çiğdem, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü, Ankara 2004.
 • Kurşat Zekeriya, Eser ve Vekalet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirmenin Hükmü”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXVII, S. 1-2.
 • Nomer Haluk Nami, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, Beta, İstanbul 1996.
 • Oğuzman M. Kemal, Öz M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.
 • Tandoğan Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Volume I/1, Sixth edition, Ankara, 1985.
 • Tandoğan Haluk, “İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akit- lerden Ayırtedilmesi”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1970, p. 311-332. (Tandoğan, İstisna)
 • Tandoğan Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961. (Tandoğan, Mesuliyet Hukuku)
Primary Language en
Journal Section Droit Privé
Authors

Author: Zekeriya Kurşat

Bibtex @ { iuafdi7822, journal = {Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul}, issn = {0578-9745}, address = {Istanbul University}, year = {2015}, volume = {45}, pages = {211 - 242}, doi = {}, title = {Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors}, key = {cite}, author = {Kurşat, Zekeriya} }
APA Kurşat, Z . (2015). Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 45 (62), 211-242. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuafdi/issue/726/7822
MLA Kurşat, Z . "Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 45 (2015): 211-242 <http://dergipark.org.tr/iuafdi/issue/726/7822>
Chicago Kurşat, Z . "Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 45 (2015): 211-242
RIS TY - JOUR T1 - Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors AU - Zekeriya Kurşat Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 242 VL - 45 IS - 62 SN - 0578-9745- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors %A Zekeriya Kurşat %T Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors %D 2015 %J Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul %P 0578-9745- %V 45 %N 62 %R %U
ISNAD Kurşat, Zekeriya . "Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers deu to Laboratory Errors". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 45 / 62 (June 2015): 211-242.