ANATOLİAN RESEARCHES
Cover Image
ISSN 0569-9746 | e-ISSN 2667-629X | Period Annually | Founded: 1955 | Publisher Istanbul University | dergipark.gov.tr/iuanadolu

ANADOLU ARAŞTIRMALARI

JAHRBUCH FUR KLEINASIATISCHE FORSCHUNG

Since 1955 -


            Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel amaçlı bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları Dergisi yılda bir defa yayımlanır.


ANATOLİAN RESEARCHES

ISSN 0569-9746 | e-ISSN 2667-629X | Period Annually | Founded: 1955 | Publisher Istanbul University | dergipark.gov.tr/iuanadolu
Cover Image

167.026

241.318

ANADOLU ARAŞTIRMALARI

JAHRBUCH FUR KLEINASIATISCHE FORSCHUNG

Since 1955 -


            Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel amaçlı bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları Dergisi yılda bir defa yayımlanır.