Year 2019, Volume , Issue 38, Pages 49 - 58 2019-06-29

Friedrich Parrot’s Mount Ararat Research Expedition
Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi

Adem YULU [1]

75 192

The true expeditions that started during the 15th century were replaced by “research expeditions” in the era of 19th century imperialism. During this time, Russia was one of the countries that launched large scale expeditions with an imperialistic perspective. The Russians led an expedition to Mount Ararat (Ağrı Dağı) similar to their expeditions to various other regions throughout Asia. Chosen thanks to his “mountainous terrain” studies during previous research expeditions, Friedrich Parrot, a German naturalist and explorer, pioneered this Russian expedition to Mount Ararat. Having started his expedition from Dorpat (present day Tartu), in late March of 1829 Parrot arrived in Yerevan in early September and from here, he headed towards Mount Ararat. Parrot’s first two climb attempts ended in failure. However, on his third attempt on September 27th, 1829, he successfully completed the climb. After reaching the summit of Mount Ararat, he went on to Doğubayazıt and visited many locations around Iğdır Plain. Recording his geographical observations and expedition notes in his book, Reise zum Ararat, in Germany in 1834, he provided the physical geographical features of Mount Ararat as well as lively accounts of cultural lifestyles and means of existence in the region. Parrot’s Russian-supported expedition particularly attracted the attention of scientists, explorers, and missionaries. Numerous visits to Mount Ararat followed until the early 20th century and a number of publications regarding the region appeared

15.yüzyılda başlayan gerçek keşif yolculukları 19.yüzyıl emperyalizm çağında yerini “araştırma keşif gezilerine” bırakmıştır. Emperyalist bir bakış açısıyla büyük ölçekli keşif gezileri düzenleyen devletler arasında Rusya da büyük ölçüde yer almıştır. Ruslar, Asya’nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri keşif gezilerinin bir benzerini de Ağrı Dağı’na düzenlemişlerdir. Araştırma gezileri sırasında yaptığı “dağlık alan” çalışmalarıyla dikkat çeken Alman doğa bilimci ve gezgin Friedrich Parrot; Rusya’nın Ağrı Dağı’na düzenledikleri bu keşif gezisinin öncülüğünü yapmıştır. 1829’un Mart ayının sonlarında Dorpat’ta keşif yolculuğuna başlayan Parrot, Eylül ayının başlarında Erivan’a varmıştır. Buradan Ağrı Dağı’na geçen Parrot’un, ilk iki zirve tırmanış denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış, ancak, Parrot üçüncü denemesinde Ağrı Dağı zirvesine (27 Eylül 1829) tırmanabilmiştir. Parrot, Ağrı Dağı zirvesine tırmandıktan sonra Doğubayazıt’a geçmiş ve Iğdır Ovası çevresinde birçok yeri gezmiştir. Coğrafi gözlemleri ve keşif gezi notlarını 1834 yılında Almanya’da Reise zum Ararat adlı kitapta toplayan Parrot, bu kitapta Ağrı Dağı’nın fiziki coğrafi özelliklerinin (flora, fauna, jeomorfolojik özellikleri vb.) yanı sıra bölgenin kültürel yaşam tarzlarına ve geçim kaynaklarına yönelik canlı ayrıntılara da yer vermiştir. Parrot’un Rus destekli keşif gezisi, özellikle bilim insanların, seyyahlar ve misyonerler arasında ilgi uyandırmıştır. Parrot’tan sonra Ağrı Dağı’na 20.yüzyılın başlarına kadar sayısız ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bölgeyi konu alan çok sayıda yayın yapılmıştır

 • Abich, H. (1858). Der grobe Ararat. Arguri und die Sanct Jakobs schlucht. Die eruption und das erdbeben von 1840. Geologische Grundzüge der Kaukasischen, Armenischen Und Nordpersischen Gebirge, Geologie Der Kaukasischen Lander, St.Petersburg.
 • Allen, T. G., Sachtleben, W. L. (1894). Across Asia on a bicycle. The Devinne Press, New York.
 • Arutünyan, R.A. (2005). 2 Temmuz 1840 tarihli Ararat Volkanı’nın felaketli patlaması. Yer Bilimleri Dergisi, Sayı 1, s. 27-35.
 • Brooks, N. (1898), The Story of Marco Polo. New York: The Devinne Press.
 • Bryce, J. (1877). Transcaucasia and Ararat. London: Machillan and Co. Bryce, J. (1878). OnArmenia and MountArarat. The Royal Geographical
 • Society, Sayı 22, 169-186, London.
 • Chardin, J. (2014). Chardin Seyahatnamesi, İstanbul, Osmanlı Toprakları, Gürcistan, Ermenistan, İran. 1671-1673. (Çev: Ayşe Meral). İstanbul: Kitapyayınevi
 • Clavijo, R. G. (1859). Court of Timour at Samarcand (Çev: Clements R. Markham). The Hakluyt Society.
 • Cunynghame, A. T. (1872). Travels in the Eastern Caucasus on the Caspian and Black Seas, Especially in Daghestan and on the frontiers of Persia and Turkey. London.
 • Curtis, W. E. (1911). Around The Black Sea (Asia Minor, Armenia, Caucasus, Circassia Daghestan, The Crimea Roumania). New York: George H. Doran Company.
 • Erinç, S. (1953). Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
 • Ertin, G. (2004), Rusya-Özellikler-Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul. http://www.un.org/en/events/mountainday/ (Erişim Tarihi 08.03. 2019). Karakhanian, A., Djrbashian, R., Trifonov, V., Philip, H., Arakelian, S.,
 • Avagian, A. (2002). Holocene-historical volcanism and active faults as natural risk factors for Armenia and adjacent countries. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 113 (2002), 319-344.
 • Ketin, İ. (1982). Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış. İ.T.Ü Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Lynch, H.F.B. (1897). Mountain Climbing, The Ascent of Mount Ararat.
 • Charles Scribner’s Sons.
 • Morier, J, (1818). Through Persia, Armenia, and Asia Minor to Constantinople. London.
 • Özgüç, N. (2017). Turizm Coğrafyası, Özellikler ve Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Özgüç, N., Tümertekin, E. (2017). Coğrafya, Geçmiş-Kavramlar- Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Parmelle. M. P. (1888). Home and work by the rivers of Eden. American Sunday-School Union, New York.
 • Parrot, W. F. (1834). Reise Zum Ararat. Berlin.
 • Parrot, W. F. (1846). Journey to Ararat (Çev: W. D. Cooley). Harper & Brothers, Publshers, New York.
 • Rosenmüller, E. F. K. (1836). The biblical deography of central Asia. (Çev: Morren Nathaniel). Thomas Clark, Edinburg.
 • Rubruck, W. (1900). Eastern parts of the world. (Çev: William Woodville Rockhill). The Hakluyt Society, London.
 • Sarıkaya, M, A. (2011). Türkiye’nin güncel buzulları. Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel. Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, Sayı:6, 527-544, İstanbul.
 • Stuart, R. (1876-1877). The ascent of mount Ararat in 1856. Royal Geographical Society, Sayı 21, Londra.
 • Tavernier, J. B. (1678). The six voyages of John Baptifta Tavernier.
 • London.
 • Thielmann, L. B. M. (1875). Journey in the Caucasus, Persia and Turkey in Asia. (Çev: Charles Heneage). London.
 • Tournefort, J. P. D. (1718). A voyage into the Levant. London. Tümertekin, E. (1997). Coğrafya ve bu kitap üzerine. İnsan ve Mekân.
 • Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Wagner, M. (1856). Travel in Persia, Georgia and Koordistan with sketches of the Cossacks and the Caucusus. Schulze and Co. London.
 • Yalçınlar, İ. (1976). Türkiye jeolojisine giriş. İstanbul Üniversitesi
 • Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Adem YULU

Dates

Publication Date: June 29, 2019

Bibtex @research article { iucografya584269, journal = {Coğrafya Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2128}, address = {Istanbul University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {49 - 58}, doi = {10.26650/JGEOG2019-0003}, title = {Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi}, key = {cite}, author = {YULU, Adem} }
APA YULU, A . (2019). Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi. Coğrafya Dergisi, (38), 49-58. DOI: 10.26650/JGEOG2019-0003
MLA YULU, A . "Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi". Coğrafya Dergisi (2019): 49-58 <http://dergipark.org.tr/iucografya/issue/46542/584269>
Chicago YULU, A . "Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi". Coğrafya Dergisi (2019): 49-58
RIS TY - JOUR T1 - Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi AU - Adem YULU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26650/JGEOG2019-0003 DO - 10.26650/JGEOG2019-0003 T2 - Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 58 VL - IS - 38 SN - -1305-2128 M3 - doi: 10.26650/JGEOG2019-0003 UR - https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0003 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Geography Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi %A Adem YULU %T Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi %D 2019 %J Coğrafya Dergisi %P -1305-2128 %V %N 38 %R doi: 10.26650/JGEOG2019-0003 %U 10.26650/JGEOG2019-0003
ISNAD YULU, Adem . "Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi". Coğrafya Dergisi / 38 (June 2019): 49-58. https://doi.org/10.26650/JGEOG2019-0003
AMA YULU A . Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi. Coğrafya Dergisi. 2019; (38): 49-58.
Vancouver YULU A . Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi. Coğrafya Dergisi. 2019; (38): 58-49.