Year 2019, Volume 16, Issue 1, Pages 117 - 129 2019-04-01

Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1

Filiz MEŞECİ GIORGETTI [1]

25 69

DOI: 10.26650/hayef.2019.18004


Bu çalışmanın amacı, Prof. Dr. İrfan Erdoğan tarafından yazılan Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı adlı biyografik romanı incelemektir. İsmail Hakkı Baltacıoğlu günümüzde halen oldukça ilgi gösterilen, fikirleri üzerine tartışılan bir eğitimcidir. Ancak İsmail Hakkı Baltacıoğlu ilk defa bir romanın konusu olmuştur. Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın eserinde İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun doksan iki yıllık hayatı beş devre ayrılarak ele alınmıştır. Bu eserin incelenmesinde öncelikle eserin Türkiye’deki biyografik roman geleneğinde durduğu yer tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından eserin olay örgüsü ele alınarak içerik ve teması belirlenmiştir. Eser zaman mekân, gerçek kurgu ve roman karakterleriyle ilişkiler bağlamında analiz edilmiştir.  Eserin içeriğini İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun hayatı, genel temasını ise eğitime adanmışlığı oluşturmaktadır. Yazar, kişi ve kurumlardan bahsederken sıklıkla öğretici anlatım tekniğine başvurmuştur. Yazarın ilk edebi çalışması olan bu eser gerçekçi geleneğe uygun bir şekilde yazılmıştır. Eserde gerçek karakterler daha ön plandadır. Eser okuyucusunu Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları, eğitimcileri ile akıcı ve duru bir dil aracılığı ile tanıştırmıştır.


Cite this article as: Meşeci Giorgetti,  F. (2019). Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı. HAYEF: Journal of Education, 16(1); 117-129. 

Biyografik roman, eğitim tarihi, İrfan Erdoğan, İsmail Hakkı Baltacıoğlu
  • Ata, B. (2000). İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve tarih öğretimi. Türk Kültürü (450): 590-602. Atay, O. (1975). Bir bilim adamının romanı-Mustafa İnan. İstanbul: Bilgi Yayınevi Ayhan, S. (1990). İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve halk eğitimi ile ilgili görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 23(1): 285- 306. Aytaç, K. (1984). İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 17(1): 237-248. Baltacıoğlu, İ.H. (1912/1927). Talim ve Terbiyede İnkılâp. 3. Baskı, İstanbul. Baltacıoğlu, İ.H. (1932). İçtimaî mektep nazariyesi ve prensipleri. İstanbul: Semih Lütfü Sühulet Kütüphanesi Baltacıoğlu, İ.H. (1944). Rüyamdaki okullar. İstanbul: Ahmet İhsan Matbaası. Baltacıoğlu, I. H. (1998). Hayatım. İstanbul: Dünya Yayıncılık Erdoğan, İ. (2009). Eğitime dair. Ankara: PegemA Yayınları. Erdoğan, İ. (2010). Milli eğitime dair. Ankara: Nobel Yayıncılık. Erdoğan, İ. (2018). Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı. 1 Basım. İstanbul: Alfa. Erişirgil, M. E. (1951). Ziya Gökalp: Bir fikir adamının romanı. İstanbul : İnkılâp Kitabevi Erişirgil, M. E. (1956) Mehmet Akif: İslamcı bir şairin romanı. İstanbul: Maarif Yayınevi Hasan Ali (1932). Goethe: Bir dehanın romanı. İstanbul: Remzi Kitabevi. Meşeci Giorgetti F. (2008). İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: Bir ömür pedagoji. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 6: 713-726. Tozlu, N. (1989). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim sistemi üzerine bir araştırma, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Filiz MEŞECİ GIORGETTI (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @book review { iuhayefd569653, journal = {HAYEF Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2602-4829}, address = {İstanbul University-Cerrahpaşa}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {117 - 129}, doi = {}, title = {Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1}, key = {cite}, author = {MEŞECİ GIORGETTI, Filiz} }
APA MEŞECİ GIORGETTI, F . (2019). Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1. HAYEF Journal of Education, 16 (1), 117-129. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuhayefd/issue/45421/569653
MLA MEŞECİ GIORGETTI, F . "Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1". HAYEF Journal of Education 16 (2019): 117-129 <http://dergipark.org.tr/iuhayefd/issue/45421/569653>
Chicago MEŞECİ GIORGETTI, F . "Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1". HAYEF Journal of Education 16 (2019): 117-129
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1 AU - Filiz MEŞECİ GIORGETTI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - HAYEF Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 129 VL - 16 IS - 1 SN - -2602-4829 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 HAYEF Journal of Education Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1 %A Filiz MEŞECİ GIORGETTI %T Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1 %D 2019 %J HAYEF Journal of Education %P -2602-4829 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD MEŞECİ GIORGETTI, Filiz . "Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1". HAYEF Journal of Education 16 / 1 (April 2019): 117-129.
AMA MEŞECİ GIORGETTI F . Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1. HAYEF Journal of Education. 2019; 16(1): 117-129.
Vancouver MEŞECİ GIORGETTI F . Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1. HAYEF Journal of Education. 2019; 16(1): 129-117.