Women’s Studies Review
Cover Image
ISSN 1300-7807 | Period Biannually | Founded: 1993 | Publisher Istanbul University |

87.457

129.748

İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi açık erişimli, hakemli, yılda iki kere (2018 yılından beri Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan, 1993 yılından beri çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın sorunları ve araştırmaları alanında Türkiye’deki en eski hakemli dergilerden biridir. Dergi esas olarak kadın araştırmaları alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlamaktadır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Women’s Studies Review

ISSN 1300-7807 | Period Biannually | Founded: 1993 | Publisher Istanbul University |
Cover Image

87.457

129.748

İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi açık erişimli, hakemli, yılda iki kere (2018 yılından beri Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan, 1993 yılından beri çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın sorunları ve araştırmaları alanında Türkiye’deki en eski hakemli dergilerden biridir. Dergi esas olarak kadın araştırmaları alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlamaktadır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.