Aim

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları elektronik ortamda yayınlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Scope

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler (Ekonomi, İşletme, Yönetim Bilimleri, Turizm, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve diğer ilgili alanlara) alanındaki özgün bilimsel makaleleri yayınlayan ulusal hakemli bir dergidir.