Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 13 2018-06-26

PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ

Erhan Ustaoğlu [1] , Atıf Evren [2] , Zeynep Arzu Bayer [3]

144 178

Herfindahl-Hirschmann İndeksi (HHI), İktisat yazınında piyasalarda yoğunlaşma derecesinin belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Herfindahl-Hirschmann İndeksi aynı zamanda, Tsallis entropisinin özel bir hali olan Gini Yoğunlaşma İndeksi (GYI) ile yakından ilişkilidir.  Bunun yanısıra entropi ölçülerinden türetilen bazı egemenlik ölçüleri de piyasaların rekabetçilik derecelerinin belirlenmesinde kullanılabilirler. Entropi ölçülerinin asimptotik örnekleme dağılımlarının belirlenmiş olması ve entropi ölçülerinin egemenlik ölçüleri ile olan yakın ilişkisi, egemenlik ölçüleri için de doğrudan aralık tahmini ya da hipotez testleri yapılabilmesini olası kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de basın sektörünün satılan günlük gazeteler bazında rekabetçi/tekelci yapısı HHI ve entropiden türeyen birkaç egemenlik ölçüsü ile birlikte ele alınmıştır. Son olarak nokta tahmini yerine aralık tahminine gitmenin daha yerinde olacağı vurgulanmıştır.

Yoğunlaşma, Herfindahl-Hirschmann indeksi, Tsallis entropisi, entropiye dayalı egemenlik indeksi
 • Agresti, A (2002). Categorical Data Analysis ,Second edition, Wiley Interscience
 • Bikker, J.A., Haaf,K.(2002). Measures of competition and concentration in the banking industry: A review of the literature, Economic&Financial Modeling, Summer 2002
 • Calabrese, R., Porro, F. (2012). Single name concentration risk in credit portfolios: a comparison of concentration indices, UCD Geary Institute Discussion Paper Series, Geary WP2012/14, May 2012
 • Chao, A., Shen, T.J. (2003). Nonparametric Estimation of Shannon’s Index of Diversity When There Are Unseen Species in Sample, Environmental and Ecological Statistics, 10, ss.429-443
 • Erlat, G. (1991). İhracat ve Endüstriyel Yoğunlaşma Arasındaki İlişkinin İmalat Sanayiinden Seçilmiş Bazı Sektörler Açısından İncelenmesi, TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, ss. 273-285, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10687.pdf
 • Esteban, M.D., Morales, D. (1995). A summary on entropy statistics, Kybernetika, Vol. 31, No.4, ss. 337-346
 • Fattorini, L. (2003). Statistical Analysis of Ecological Diversity, Environmetrics, Unesco EOLSS Sample Chapters
 • Garcia, A.L.(1994). Probability and Random Processes for Electrical Engineering, Addison-Wesley Longman (Second Edition), ss. 162-172
 • Genceli, M. (1987). Statik Toplanma Ölçüleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 23, Prof. Dr. S.F. Ülgener’e Armağan, ss.239-260
 • Heip, C., Engels, P. (1974). Comparing Species Diversity and Evenness Indices, Journal of The Marine Biological Association U.K. 54, ss.559-563
 • Hill, T.C.J., et al. (2003). Using Ecological Diversity Measures with Bacterial Communities, FEMS Microbiology Ecology 43, ss.1-11 Justus, J. (2010). A Case Study in Concept Determination: Biological Diversity, Handbook of the Philosophy of Science Volume 11: Philosophy of Ecology”, Elsevier BV.
 • Kalça, A., Arı, Y.O. (2013). Market Concentration on Turkish Journalism Sector, Challenges of Knowledge Society, The International Conference Bucharest, 17th-18th May 2013,7th edition, ISSN 2068-7796, ss. 884-892
 • Kaynak, S., Arı, Y.O.(2011). Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir uygulama, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:22, Sayı:80, ss.39-58
 • Keskin, F., Önen, M.O. (2012). Konya İli Uygun Yatırım Alanları , Türkiye Kalkınma Bankası, İnci Ofset, ISSN-978-605-137-114-6
 • Kurul, D.M. (2011). Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Yoğunlaşma ve Hakimiyet Göstergeleri, Ekonomi Notları ,Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sayı 2011-5/13
 • Mc Donald, D.G., Dimmick, J. (2003). The Conceptualization and Measurement of Diversity, Communication Research Vol.30, No.1, ss.60-79
 • Meilak, C.(2008). Measuring Export Concentration: The implications for small states, Bank of Valletta Review, No.37, ss.35-48
 • Coşkun, M. N. vd. (2012). Türkiye’de Bankacılık Sektörü, Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No:280
 • Narin, M. (2006). Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeEn Büyük Sanayi Kuruluşlarının Genel Yoğunlaşma Düzeyi ve Performans Göstergeleri, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:17, Sayı 60-61, ss.49-76
 • Paninski, L. (2003). Estimation of Entropy and Mutual Information, Article communicated by Johnattan Victor, Neural Computation 15, 1191-1253, Massachusetts Institute of Technology
 • Pardo, L.(2006). Statistical Inference Measures Based on Divergence Measures, Chapman&Hall/CRC, s.99 Pehlivanoğlu, F., Tekçe E.(2013). Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasasında Herfindahl-Hirschmann ve CRm Endeksleri ile Yoğunlaşma Analizi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, ss.363-385
 • Polat, Ç. (2007). Yoğunlaşma ve Piyasa Yapısı ilişkisi Çerçevesinde Türk Çimento Sektörünün Yapısal Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.97-116
 • Rényi, A.(1998). Foundations of Probability, Dover Publications,Inc.,Mineola, New York, s.23
 • Ullah A. (1996). Entropy, Divergence and Distance Measures with Econometric Applications, Journal of Statistical Planning and Inference ,49, Elsevier, ss.137-162
 • Uysal E., Özütürk B. (2005). Türk Menkul Kıymet Yatırım Fonu Sektöründe Yoğunlaşma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 47. Seril , Prof. Dr. Türkan Öncel’e Armağan ss.274-285
 • Wilcox, A.R(1967). Indices of Qualitative Variation, 1967, Oak Ridge National Laboratory; ORNL-TM-1919
 • Yayla, M. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet 1995-2005, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/BDDK_Dergi/3888makale2.pdf
 • Yıldız, F.(2012). Türkiye’de Mobil Telekomünikasyon ve Genişbant İnternet Hizmetleri Sektöründe Pazar Yoğunlaşmasının Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:3, ss.47-72
 • Zhang, Xing (2013). Asymptotic Normality of Entropy Estimators, proposal submitted to the faculty of The University of North Carolina at Charlotte in partial fullfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Applied Mathematics, Charlotte )
 • http://www.gazeteciler.com/gazete-tirajlari.html
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Erhan Ustaoğlu
Country: Turkey


Author: Atıf Evren

Author: Zeynep Arzu Bayer

Bibtex @research article { iuusbd354852, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4543}, address = {Istanbul University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ}, key = {cite}, author = {Ustaoğlu, Erhan and Evren, Atıf and Bayer, Zeynep Arzu} }
APA Ustaoğlu, E , Evren, A , Bayer, Z . (2018). PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuusbd/issue/38311/354852
MLA Ustaoğlu, E , Evren, A , Bayer, Z . "PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 1-13 <http://dergipark.org.tr/iuusbd/issue/38311/354852>
Chicago Ustaoğlu, E , Evren, A , Bayer, Z . "PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ AU - Erhan Ustaoğlu , Atıf Evren , Zeynep Arzu Bayer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-4543 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Applied Social Sciences Journal of Istanbul University PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ %A Erhan Ustaoğlu , Atıf Evren , Zeynep Arzu Bayer %T PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ %D 2018 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4543 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Ustaoğlu, Erhan , Evren, Atıf , Bayer, Zeynep Arzu . "PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 1 (June 2018): 1-13.