Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 14 - 28 2018-06-26

ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ece Uzunsakal [1] , Doğan Yıldız [2]

145 1707

Alan araştırmalarında istatistiksel açıdan psikometrik özelliklerin yani geçerlilik ve güvenilirliğin önemi büyüktür. Bu çalışma yapılacak araştırmalara örnek olması amacıyla çiftçi sorunları üzerine yapılan uygulamalı bir araştırmadır ve çalışmanın ana hedefi güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması yapılarak Rasch analizinin diğer bir güvenilirlik testi olan Cronbach alfa güvenilirliğine karşı üstünlüğünü göstermektir. Ayrıca Rasch analizinin ölçek geliştirmedeki önemine bu çalışma ile vurgu yapılmak istenmektedir. Uygulanan Rasch analizi ve Cronbach alfa güvenilirlik analizlerinden elde edilen sonuçlardan, Rasch analizinin Cronbach alfa güvenilirlik testine göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Güvenirlik testlerinin karşılaştırılmasında “Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü” isimli saha araştırmasının 13 maddelik bir ölçeği kullanılmıştır.

Alan araştırmaları, Güvenilirlik, Rasch analizi, Cronbach alfa analizi, Tarımsal veri
 • AKIN Özlem, BAŞTÜRK Ramazan; (2012), Keman Eğitiminde Temel Becerilerin Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss. 175-187
 • ALPAR Reha; (2013), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, Detay Yayıncılık Dördüncü baskı
 • BAŞTÜRK Ramazan; (2010), Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 51-57
 • BATDI Veli, ELALDI Şenel; (2016), Analysis of High School English Curriculum Materials through Rasch Measurement Model and Maxqda, Educational Sciences: Theory & Practice, 16(4), 1325-1347
 • CHRISTENSEN Karl Bang, KREINER Svend, MESBAH Mounir; (2013), Rasch Models in Health, Great Britain and the United States by ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.
 • ÇELEN Ümit; (2008), Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Geliştirilen İki Testin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması, http://ilkogretim-online.org.tr, İlköğretim Online, 7(3), 758-768
 • ELHAN Atilla Halil, ATAKURT Yıldır; (2005), Ölçeklerin Değerlendirilmesinde Niçin Rasch Analizi Kullanılmalıdır?, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58:47-50
 • ERDOĞAN DOĞANAY B.; (2012), Çoklu Atama Yöntemlerinin Rasch Modelleri için Performansının Benzetim Çalışması ile İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalı, Doktora Tezi
 • GÜLKAYA Deniz, KOŞKAN Özgür, ASLAN Emre; Rasch Analysis Application in Agriculture, Lucrari Stiintifice Seria Agronomie, 59(2), 185-188
 • İLHAN Mustafa, GÜLER Neşe; Likert Tipi Ölçeklerde Klasik Test Kuramı ile Rasch Analizinden Elde Edilen Yetenek Kestirimleri Arasındaki Uyumun Test Edilmesi, Ege Eğitim Dergisi, (18) 1, 244-265
 • İLHAN Mustafa; (2015), Standart ve Solo Taksonomisine Dayalı Rubrikler ile Puanlanan Açık Uçlu Matematik Sorularında Puanlayıcı Etkilerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi
 • KOŞAR Cansu; (2015), Hasta Aktiflik Düzeyi Ölçüm Aracı’nın (Patient Activation Measure) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği, Yüksek Lisans Tezi
 • KURT Memet; (2014), ‘’Katılım ve Otonomi Etki Anketi’’nin (Ipaq-Impact on Participation and Autonomy Questionnaire) Türkçeye Adaptasyon, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi
 • MAAT MİSTİMA Siti; (2015), Psychometric Evaluation on Mathematics Beliefs Instrument Using Rasch Model, Scientific Research Publishing, 6, 1797-1801
 • MEDVEDEV Oleg N., KRÄGELOH Christian U., HILL Erin M, BILLINGTON Rex, SIEGERT Richard J., WEBSTER Craig S, BOOTH Roger J, HENNING Marcus A, (2017), Rasch analysis of the Perceived Stress Scale: Transformation from an ordinal to a linear measure, Journal of Health Psychology, 1-12
 • NARTGÜN Zekeriya; (2015), Klasik Test Kuramındaki Cronbach α Güvenirlik katsayısı İle Örtük özellikler Kuramındaki Bilgi Fonksiyonları Ve Marjinal Güvenirlik Katsayısının Karşılaştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 143-161
 • SICAKER AYSUN; (2013), Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Konusunda Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Rasch Analizi ile Ölçek Geliştirme, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Biyoloji Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi
 • TUNAY ÖZEN Zühal; (2013), Çocuklarda Kullanılan 25-Maddelik Cardiff Görsel Yeti Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • UYANIK KAYA Gülden, GÜLER Neşe, TEKER TAŞDELEN Gülşen, DEMİR Süleyman; (2017), Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Uygunluğunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(2), 183-199
 • YILDIZ Doğan, YILDIZ ÇAKIR Nuran, ILGAZ Yavuz, GÜNEŞ Mehmet Şamil, YILDIZ Dursun; (2017), Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü Projesi, Su Politikaları Derneği (SPD)–TÜSKOOP-BİR-YTÜ, https://supolitikalaridernegi.org/2016/12/30/spd-den-yeni-rapor-tarimin-yapisal-gelecegi/
 • YÜZÜAK Ahmet Volkan, YÜZÜAK Betül, KAPTAN Fitnat; (2015), Performans Görevinin Akran Gruplar ve Öğretmen Yaklaşımları Doğrultusunda Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli İle Analizi, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 1-11
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ece Uzunsakal (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Doğan Yıldız
Country: Turkey


Bibtex @research article { iuusbd399621, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4543}, address = {Istanbul University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {14 - 28}, doi = {}, title = {ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Uzunsakal, Ece and Yıldız, Doğan} }
APA Uzunsakal, E , Yıldız, D . (2018). ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 14-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuusbd/issue/38311/399621
MLA Uzunsakal, E , Yıldız, D . "ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 14-28 <http://dergipark.org.tr/iuusbd/issue/38311/399621>
Chicago Uzunsakal, E , Yıldız, D . "ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 14-28
RIS TY - JOUR T1 - ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Ece Uzunsakal , Doğan Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 28 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-4543 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Applied Social Sciences Journal of Istanbul University ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Ece Uzunsakal , Doğan Yıldız %T ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4543 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Uzunsakal, Ece , Yıldız, Doğan . "ALAN ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARIMSAL VERİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 1 (June 2018): 14-28.