Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 29 - 41 2018-06-26

HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI

SERDAR KUZU [1]

108 221

Hisse senetleri getirilerinin hem işletmeye özgü hem piyasa dinamikleri ile ilişkiyi ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. Hisse senedi getirisini etkileyen birçok faktör olmasına rağmen özellikle Fiyat Kazanç Oranı (F/K), piyasa değeri, Finansal kaldıraç oranı, Hasılat artışı, piyasa değeri/Defter değeri(PD/DD), İşletme Değeri/FAVÖK (İD/FAVÖK)  ve mali ve likidite oranları sayesinde işletmelerin hisse senetlerinin tahminini sağlanabileceği varsayılmıştır.

Çalışmada 2000-2017 yıllarını kapsayan çeşitli sektörde yer alan 194 işletmeye ait veriler kullanılmış olup, yöntem olarak son zamanlarda başarı tahminlemesinde başarılı sonuçlar veren Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda özellikle F/K ve FD/FAVÖK yaşanan düşüş hisse senetleri getirisi arasında ters yönlü, diğer parametreler ile hisse senedi getirileri arasında pozitif yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Hisse Senedi Getirisi, F/K, FD/FAVÖK
 • Akagün, H. Y. (2006). Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli(FVFM) Ve New York Borsası(NYSE)’de Uygulanması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Chicester, England: John Wiley and Sons Press.
 • Blair N. Corporate Rısk Management Var Or Cfar http://nazanblair.com/articles2b.html.(15.05.2018), s.3.
 • Bradley M., Jarrell Gregg A. and Kim E. Han. On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, The Journal of Finance, Vol.39, No.3, 1984, s.857.
 • Chen, N.-F., Roll, R., & Ross, S. (1986). Economic Forces and the Stock Market. The Journal of Business, 59(3), 383-403.
 • Dehaun, J. ve Jin, Z. (2008). Firm Performance and Stock Returns: An Empirical Study of the Top Performing Stocks Listed on Shanghai Stock Exchange. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 12, No. 1, pp. 79-85.
 • Deesomsak, Rataporn ve Krishna Paudyal, Gioia Pescetto. The Determinants of Capital Structure: Evidence From The Asia Pacific Region, Journal of Multinational Financial Management, Vol.14, No.4-5, 2004.
 • Fama. Eugene. F. and French.Kenneth R.(1988), Dividend Yields And Expected Stock Returns, Journal of Financial Economics, Volume 22, Issue 1, October 1988, Pages 3-25
 • Greene, W. H. (2002). Economic Analysis ABD, Prentice Hall Yayınları, 2002 Baskı.
 • Güriş, S. (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri İstanbul. Der Yayınları.
 • Poon, S., & S.J.Taylor. (1991). Macroeconomıc Factors And The Uk Stock Market. Journal of Business Finance & Accounting, 18(5), 619–636.
 • Poyraz, E. ve Tepeli, Y. (2014). Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul XU100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(2): s.102-128.
 • Söhnke M. Bartram, Corporate Risk Management as a Lever for Shareholder Value Creation, Financial Markets, Institutions and Instruments, Vol.9, No.5, 2004, s.79.http://128.118.178.162/eps/fin/papers/0108/0108002.pdf (25.03.2017)
 • Topcu, E. (2014). Bileşik Öncü Göstergeler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. AKÜ İİBF Dergisi, 16(1): 167-176.
 • Wongbangpo, P., & Sharma, S. (2002). Stock Market And Macroeconomic Fundamental Dynamic İnteractions: ASEAN-5 Countries. Journal of Asian Economics, 13(1), 27-51.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: SERDAR KUZU (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { iuusbd430560, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4543}, address = {Istanbul University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {29 - 41}, doi = {}, title = {HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI}, key = {cite}, author = {KUZU, SERDAR} }
APA KUZU, S . (2018). HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 29-41. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuusbd/issue/38311/430560
MLA KUZU, S . "HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 29-41 <http://dergipark.org.tr/iuusbd/issue/38311/430560>
Chicago KUZU, S . "HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 29-41
RIS TY - JOUR T1 - HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI AU - SERDAR KUZU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 41 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-4543 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Applied Social Sciences Journal of Istanbul University HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI %A SERDAR KUZU %T HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI %D 2018 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4543 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD KUZU, SERDAR . "HİSSE SENEDİ GETİRİ MODELLEMESİNİN PİYASA DİNAMİKLERİ İLE ORTAYA KONMASI". Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 1 (June 2018): 29-41.